Hlavní navigace

„Bezplatné“ darování krve: přinese vám nejen daňové úspory

18. 6. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Bezpříspěvkovým darováním krve neuděláte jen dobrý skutek, zároveň také dostanete nejrůznější benefity a bonusy, které vám můžou přinést až stovky korun.

Darovat krev „bezplatně“ se vám může vyplatit více, než krev darovat komerčně. A dáte také na doporučení Českého červeného kříže: Český červený kříž v této souvislosti prohlašuje, že placené odběry krevních složek jsou v rozporu s tendencí prosazovanou dlouhodobě v EU i ve světě, dle níž získávání krve a krevních složek má být založeno na dárcovství bezplatném. Důvodem pro bezplatné dárcovství je především bezpečnost příjemce transfúzních přípravků – vyvolání poptávky po placených odběrech zákonitě otevírá prostor k tomu, aby se dárci krve staly osoby nevhodné, které jsou i pro nevelkou finanční odměnu motivovány k tomu, že nesdělí úplné informace o svém zdravotním stavu a svém chování, což může výrazně ohrozit právě bezpečnost transfúzních přípravků, uvádí Český červený kříž.

Podívejte se také: Spot Českého červeného kříže, který vznikl v rámci projektu Pomáháme pomáhat.

Co získáte za bezpříspěvkové darování krve?

Není zcela pravdou, že bezpříspěvkové darování složek krve (složkami krve se rozumí plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň) je skutečné bezpříspěvkové. Naopak – dostanete nejrůznější benefity, které v konečném součtu můžou být mnohem hodnotnější než darování krve v soukromých centrech za komerčních podmínek. Co tedy získáte?

 • Den volna: Pokud jste zaměstnáni, pak vás může potěšit, že máte nárok na jeden den pracovního volna, které se poskytuje s plnou náhradou mzdy. Pokud jste v transfuzní stanici odmítnut, není vám poté poskytnuto volno na celou pracovní dobu, ale pouze na dobu nutnou pro návrat do zaměstnání.
 • Občerstvení: Od zdravotnického střediska, kde jste krev darovali, často také dostanete nejrůznější občerstvení: například čokoládové tyčinky, čaj, müsli tyčinky, nebo dokonce i stravenky. 
 • Daňové výhody: Viz pokračování článku.
 • Stovky korun od ZP: Některé zdravotní pojišťovny vám v rámci svých „věrnostních klubů“ dají stovky korun, které můžete využít na nejrůznější zboží či služby, především vitamíny či lázně.
 • Jízdné: Pokud darujete krev, pak máte v řadě případů nárok na proplacení jízdného. Jeho hodnota by vám měla být vrácena na pokladně.
 • Plakety: Viz fotogalerie.
 • Další benefity: O dalších benefitech se informujte v konkrétním zdravotním středisku či zařízení transfuzní služby. Může se vám například proplatit parkovné nebo obdržíte volnou jízdenku u místního dopravního podniku po určitý čas (např. 48 hodin).

Pokud chcete darovat, pak zde najdete Přehled zařízení transfúzní služby, která mohou provádět odběry plné krve

Jak dlouho vám potrvá darování krve?

Příchod, obsluha v šatně, kontrola platného průkazu totožnosti   5 min.
Vyplnění dotazníku dárce krve 10 min.
Evidence dárce krve   5 min.
Odběr vzorku krve   5 min.
Posouzení způsobilosti dárce krve k odběru lékařem 10 min.
Občerstvení před odběrem 10 min.
Odběr plné krve *                                                          10 min.
Odpočinek a občerstvení po odběru                 20 min.
Šatna, vydání potvrzení, odchod   5 min.
Maximální celková doba objednaného dárce. 80 min.

Zdroj: Fakultní nemocnice Brno

Poznámka: V případě odběru plazmy bude odběr trvat maximálně 130 minut, jelikož samotný odběr plazmy (plazmaferéza, odběr trombocytů – trombocytaferéza) zabere přibližně 60 minut.

Poznámka 2: Od této nemocnice také dostanete 2 žetony, 1 do nápojového a 1 do cukrovinkového automatu, a také stravenku v hodnotě 50 Kč.

Jak si snížit daňový základ?

Hlavním finančním benefitem, jak bylo uvedeno, jsou daňové úspory. Nezapomeňte proto před odběrem informovat, ať vám vystaví potvrzení ohledně darování krve. Tuto skutečnost uveďte do daňového přiznání a zároveň k němu přiložte potvrzení od zdravotnického střediska. Celkově si můžete odečíst 2000 Kč ze základu daně, tedy 300 Kč na daních.

Benefity za darování krve u pojišťoven

Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými dárky a příspěvky (multivitamíny, příspěvek na lázně, bezplatné cestovní pojištění apod.).

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Například u největší zdravotní pojišťovny VZP získáte 500 Kč v Klubu pevného zdraví v případě, že jste v daném kalendářním roce alespoň jednou darovali krev, plazmu, kostní dřeň apod., a to za následující zboží či služby:

 • Vitaminy a doplňky stravy zakoupené v lékárně pro vlastní potřebu.
 • Nehrazené rehabilitační aktivity lázeňského typu.

Jako dárce krve můžete v jednom kalendářním roce získat až 3000 Kč.

U VZP také získáte další bonus – 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí při splnění jedné z těchto podmínek:

 • pokud byly poslední dva bezpříspěvkové odběry provedeny v posledních 365 dnech
 • pokud byly poslední tři odběry provedeny v posledních 730 dnech, přičemž poslední odběr krve se uskutečnil v průběhu posledních 365 dní
 • pokud jste držiteli Zlatého kříže nebo Janského medaile (bez časového omezení, kdy jste ocenění získali, a aniž by jste v kalendářním roce darovali krev).

Vojenská zdravotní pojišťovna

Tato pojišťovna vám poskytne poukázky v určité hodnoty v průběhu roku, kdy byl realizován 3 odběr Nárok na poskytnutí dárkových poukázek nelze uplatnit za předcházející roky. Poukázky lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno, a to:

 • za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300,– Kč,
 • při získání stříbrné Janského plakety (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500 Kč,
 • při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) se poskytne poukázka v hodnotě 1000 Kč,
 • při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč,
 • dárcům kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

PZP v roce 2015 poskytne bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy po každém odběru vitaminy v hodnotě 80 Kč a to: 

 • Pojištěnci ČPZP, kteří darovali na transfúzních stanicích krev nebo plasmu obdrží na stanici jedno balení vitaminů.
 • Dárci obdrží vitaminy po předložení občanského průkazu a průkazu dárce krve vždy po odběru krve nebo plasmy.
 • V případě, že dárce daruje krev na transfúzní stanici, na které nejsou vitaminy k dispozici, zakoupí si vitaminy v lékárně, nechá si vystavit doklad se jménem a příjmením, rodným číslem, datem, názvem vitaminů, částkou a předloží jej osobně na pobočce (umožněno také korespondenční doložení). Částka do výše 80 Kč mu bude po předložení účetního dokladu, občanského průkazu a průkazu dárce krve či plazmy převedena na účet. V případě kumulace více dokladů je možno částku z dokladů sečíst a nechat si proplatit vitaminy i ve vyšší hodnotě.
 • Příspěvek pro nové dárce (až 200 Kč)

ČPZP v roce 2015 poskytne příspěvek ve výši 200 Kč novým dárcům krve či plazmy. Příspěvek je možno použít na vitaminy nebo potravinové doplňky, zakoupené v lékárně vybavené registrační pokladnou. (Seznam proplácených vitaminů a potravinových doplňků). Příspěvek tedy může být nárokován po předložení průkazu dárce krve nebo plazmy s vyznačením 2 prvních odběrů (odběry musí být provedeny v roce 2015).

Oborová zdravotní pojišťovna

Pokud jste v roce 2015 minimálně 2× darovali krev, pak máte možnost využít  nabídku preventivních programů. kde si můžete proplatit kredit do výše 1000 Kč. Dárci si své kredity mohou převést do takzvaného systému VITAKONTO, který jim umožňuje využít částky vyšší než 1000 Kč, jde zde více preventivních programů. Tyto kredity mohou dárci navíc převést na své nejbližší, takže mohou prakticky darovat dvakrát.

V případě, že jste držiteli nové medaile prof. MUDr. Jana Janského nebo Zlatého kříže ČČK mají v letošním roce, pak můžete využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit kredit až do výše 2000 Kč. Je nutné požádat OZP o zaslání formuláře k čerpání kreditu doložením fotokopie papírové průkazky k získané nové medaili. V případě, že darujete orgán či kostní dřeň, pak se vám může proplatit až 3000 Kč na preventivních programech.  Čerpat kredit můžete na vitamíny, rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity, na očkování, na dentální hygienu a další.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Roční výše příspěvku balíček pro bezpříspěvkové dárce krve bez omezení dosahuje do 800 Kč
Držitelé Zlatého kříže bez omezení mají na vyčerpaní částku do 3 500 Kč

Peníze můžete využít na pohybové aktivity, masáže, saunu, vitaminové prostředky, doplňky stravy, prostředky dentální hygieny (zubní pasty, kartáčky, dentální nitě, ústní vody aj.), ochranné prostředky na zevní použití s UV filtrem (opalovací krémy, oleje a spreje), sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a ortopedické vložky zakoupené v lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Benefity pro dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně jsou následující:

 • multivitaminový preparát (po každém odběru krve nebo jejích součástí)
 • příspěvek 6 300 Kč (pro držitele Janského plakety nebo zlatého kříže a dárce kostní dřeně),
 • příspěvek na další program aktuální nabídky (např. očkování, preventivní onkologické vyšetření) až do max. výše příspěvku u příslušného programu a při splnění podmínek příslušného programu.

Revírní bratrská pokladna

Bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy poskytuje:

 • úhradu vitamínu***, který jim bude bezprostředně po odběru vydán na transfúzní stanici; pokud dárce daruje krev na transfúzní stanici, která vitamíny nemá k dispozici, obdrží je dodatečně po vyžádání na kontaktním místě RBP,
 • Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví* těm, kteří darovali krev:
  • nejméně 10× (Bronzová a Stříbrná Janského plaketa), přičemž poslední odběr musí být po 1.1.2010, a to do výše 500 Kč,
  • nejméně 40× (Zlatá Janského plaketa) do výše 1.000 Kč**,
  • nejméně 80× (Zlatý kříž ČČK 3. třídy) do výše 1.500 Kč**,
  • nejméně 120× (Zlatý kříž ČČK 1. a 2. třídy) do výše 3.000 Kč**.
 • Příspěvek na úhradu vybraných aktivit podporujících zdraví* těm, kteří darovali kostní dřeň do výše 3.000 Kč**.

Dárci také získávají nárok na „věrnostní“ plakety prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté kříže ČČK. Do nároků na jejich obdržení se započítávají i odběry plazmy. Na plakety se můžete podívat v následující fotogalerii: 

Autor článku

Nejčastěji se věnuje tématům z oblasti investování, financí a makroekonomie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).