Hlavní navigace

Běžný účet úplně bez poplatků? Existuje!

22. 6. 2006
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Štvou vás bankovní poplatky? Tak je neplaťte! Můžete mít nadstandardně úročený běžný účet s internetovým bankovnictvím zcela zdarma, a to včetně transakčních poplatků. Nevěříte? Nesmíte ale lpět na "bance" a musíte se porozhlédnout u jiných finančních institucí...

Poplatky, poplatky, poplatky

Vedení běžného účtu je služba jako kterákoliv jiná. Podle mého názoru tedy není nijak nemravné za její poskytování žádat odměnu. Je-li tato odměna přiměřená kvalitě služby a stanovení její výše je transparentní tak, aby bylo oběma stranám dopředu jasné, kolik zaplatí, je vše v nejlepším pořádku. V pořádku však není, že náklady na používání běžného účtu se obvykle skládají z mnoha poplatků, v nichž je obtížné se zorientovat.

Situace je komplikována tím, že poplatková politika jednotlivých bank bývá různá a jejich struktura odlišná. Poplatky za obdobné služby se skrývají pod různými názvy a naopak obdobné názvy jsou používány pro poplatky za různé služby. Často se přitom jedná o hru se slovíčky. Někde například zaplatíte poplatek za vedení úvěrového účtu, jinde sice budete mít úvěrový účet veden zdarma, ale zase zaplatíte poplatek za správu úvěru.

Značný vliv na úspěšnost jakýchkoliv produktů na trhu má reklama. Ta zpravidla nelže, jenom neříká celou pravdu, obvykle přehání a zjednodušuje. Například běžný účet může být veden zadarmo, jak se dozvíte v reklamě. To ale rozhodně neznamená, že nebudete platit (nemalé) poplatky za jeho používání. Časté používání takového účtu se pak může docela krutě prodražit. Inu ne každá sleva bývá zadarmo.

Zvolte Nejslušnější banku v ČR roku 2006! Anketu pořádá server Bankovnipoplat­ky.com za partnerské podpory finančního serveru Měšec.cz.

Televizní reklama nás denně přesvědčuje, že pro úvěr se podle knihy Home Credit, výhoda dvanáct, nemusí jen do banky. V jiné reklamě se zase snaží rádoby veselá animovaná postavička poštmistra přesměrovat klienty z bank na poštu a přesvědčit je, že Poštovní spořitelna je jejich dobrý soused. Slušně úročený běžný účet, který lze používat skutečně zcela zdarma, však musíte hledat ještě někde jinde. Nabízí ho Fio, družstevní záložna.

Kampelička = nejistota?

Stručně řečeno: družstevní záložny neboli kampeličky nemají v Česku zrovna nejlepší pověst. Na přelomu tisíciletí v řadě z nich o své úspory přišly tisíce lidí. To ale v bankách také! Prý to byla daň za rychlou transformaci bankovního sektoru a přechod od socialismu ke kapitalismu. Řada schopných – či spíše všeho schopných – podnikatelů zkrátka jen využila příležitosti, kterou jim tehdejší stav společnosti a legislativy nabízel. Tak, jak už to bývá, účet za ně pak zaplatil někdo jiný – daňoví poplatníci.

Dnes je ale (skoro) vše jinak. Podstatně zpřísněna byla zákonná úprava činnosti družstevních záložen i dozor nad nimi. Od 1. 4. 2006 dohled nad bankami i družstevními záložnami vykonává sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky. Jednotná pravidla platí i pro pojištění vkladů, ať už jsou uloženy v bankách nebo družstevních záložnách. V obou případech jsou pojištěny neanonymní vklady do 90 % zůstatku, nejvýše však do částky odpovídající 25 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu.

Zpřísněny byly i požadavky na výši kapitálu každé družstevní záložny. Dříve než záložna zahájí svou činnost, musí její kapitál činit minimálně 35 mil. Kč oproti dřívějším pouhým 500 tis. Kč. Značně omezena je také možnost, aby osoby zodpovídající za činnost záložny zneužívaly svého postavení. Podle zákona je každá družstevní záložna povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu.

Staňte se finančním družstevníkem

Jeden zásadní rozdíl mezi bankami a družstevními záložnami tu je. Banka bude poskytovat své služby v podstatě komukoliv, kdo ji o to požádá. Družstevní záložna však své služby poskytuje v zásadě jen svým členům. Abyste tedy získali běžný účet, možnost ukládat a v případě potřeby si i vypůjčovat peníze, musíte se stát jejím členem.

1 odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech:

Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách.

Členem družstevní záložny se člověk stane tím, že podá členskou přihlášku a složí základní členský vklad. Předtím by se však měl seznámit se základními dokumenty, jimiž je činnost záložny upravena, tzn. zejména se zákonem č. 87/1995 a stanovami. Se vznikem členství v družstevní záložně jsou spojena některá práva a povinnosti, která se klientů bank netýkají.

Kromě práva spolupodílet se váhou svého členského vkladu na rozhodování o podstatných záležitostech týkajících se fungování záložny a jejího budoucího rozvoje je tu i tzv. uhrazovací povinnost. Člen družstevní záložny je ze zákona povinen podílet se na krytí případné její ztráty do výše součtu svého členského vkladu a dvojnásobku základního členského vkladu.

Této – snad již jen spíše teoretické povinnosti – se není třeba příliš obávat. Povinnost řešit případnou ztrátu by se totiž týkala především osob, které díky výši svých vkladů záložnu fakticky ovládají. V případě Fio, družstevní záložny činí základní členský vklad 1 Kč, takže řadový družstevník bude ručit do výše celých 2 Kč.

Proč se zajímat o běžné účty u Fio, družstevní záložny?

Jak už bylo uvedeno, Fio, družstevní záložna nabízí plnohodnotný běžný účet skutečně zdarma. Znamená to, že zdarma je nejen zřízení a zrušení účtu, jak je dnes obvyklé v bankách. Zdarma je i vedení účtu včetně internetového bankovnictví, a to bez jakýchkoliv dodatečných podmínek. To už rozhodně obvyklé není.

Zdarma jsou navíc i příchozí platby a standardní odchozí platby zadané elektronicky, hotovostní vklady na účet, hotovostní výběry z účtu nad 1 000 Kč i výpis z účtu v elektronické podobě. Sečteno a podtrženo: běžný účet včetně transakčních poplatků zcela zdarma. V Česku zatím bohužel nevídáno, neslýcháno!

Ovšem pozor! Výčet příjemně neobvyklých vlastností běžných účtů Fio, družstevní záložny ještě nekončí. Běžný účet v u Fio, družstevní záložny je úročen pásmovým úročením 1,00 % do 50 tis. Kč, 1,20 % od 50 tis. Kč do 1 mil. Kč, 1,60 % od 1 do 10 mil. Kč a 2,00 % nad 10 mil. Kč. To jsou úrokové sazby pro běžné účty bez výpovědní lhůty nezvykle výhodné.

V podstatě jediným nákladem, který je třeba v souvislosti s používáním běžného účtu u Fio, družstevní záložny zaplatit, jsou náklady na platební kartu, pokud si ji klient vyžádá. Nabízeny jsou platební karty vydávané ČSOB za ceny dle jejího sazebníku. Například mezinárodní elektronická karta Visa Electron vyjde na 200 Kč ročně, mezinárodní embosovaná karta Visa Classic nebo MasterCard Standard na 500 Kč ročně. Výběr z bankomatu ČSOB pak stojí 5 Kč.

Porovnání vybraných nákladů k běžným účtům s internetovým bankovnictvím a elektronickou platební kartou
Banka Produkt Úrok p. a. Vedení účtu Měs. výpis Příchozí platba Odchozí platba zadaná elektronicky Výběr hotovosti na přepážce
Fio Běžný účet + Visa Electron od 1 % 0 Kč + 17 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
eBanka Osobní účet Základ zdarma* 0,15 % 0 Kč 3,90 Kč 6,10 Kč + 2 Kč 6,10 Kč + 2 Kč 30 Kč + 0,15 %
Česká spořitelna Výhodný program 0,20 % 45 Kč 0 Kč 5 Kč + 2 Kč 2 Kč + 2 Kč min. 15 Kč + 8 Kč
Komerční banka Expres konto od 0,25 % 85 Kč 0 Kč 5 Kč + 2 Kč 3 Kč + 2 Kč min. 45 Kč
Poštovní spořitelna Postžiro Klasik od 0,30 % 23 Kč 0 Kč 0 Kč 2 Kč 12 Kč
Volksbank Fit konto + Internet banking 0,05 % 69 Kč 0 Kč 6 Kč 3 Kč 24 Kč
Bawag Bank IQ konto 0 % 45 Kč 0 Kč 2 Kč 5 Kč 30 Kč

* Podmínkou vedení účtu zdarma je objem příjmových transakcí na účtu min. 15 000 Kč měsíčně. Jinak měsíční poplatek za vedení účtu a přímé bankovnictví činí 51 + 45 = 96 Kč.

Zbývá dodat, že běžný účet u Fio, družstevní záložny lze mít veden nejen v českých korunách, ale i v amerických dolarech nebo v eurech. Zřízení, vedení a zrušení účtu je v tomto případě opět zdarma. Platební operace v cizích měnách však musí být na rozdíl od korunových operací zatím prováděny přes sběrný účet Fio, družstevní záložny vedený u ČSOB a jsou zpoplatněny. Zůstatek na běžném účtu v USD je úročen úrokovou sazbou 1,10 % a v euro 1 % p. a.

Výhodné vklady…

Alternativou k běžnému účtu je tzv. běžný vklad bez výpovědní lhůty vedený v českých korunách. Je úročen ještě výhodněji než běžný účet: 1,25 % do 50 tis. Kč, 1,60 % od 50 tis. Kč do 1 mil. Kč, 2 % od 1 do 10 mil. Kč a 2,30 % nad 10 mil. Kč. Každý pohyb na účtu je však zatížen poplatkem 5 Kč. Při více než čtyřech výběrech z účtu v měsíci je navíc běžný vklad úročen jen jako běžný účet. Početní limit pro vklady na účet přitom takto omezen není.

Třetí z nabízených možností je tzv. korunový speciální běžný účet. Přestože se jedná o běžný účet bez výpovědní lhůty, zůstatek na něm je úročen neobvykle vysokou úrokovou sazbou 3,10 %. Každý výběr je ovšem zatížen poplatkem ve výši 0,10 % z vybírané částky. Spíše než pro běžný platební styk se tedy vyplatí použít spíše pro vytvoření pohotové finanční rezervy s jen občasnými výběry. Výší úrokové sazby přitom pokoří většinu bankovních vkladových účtů včetně těch s mnohaměsíčními výpovědními lhůtami.

Porovnejte si úrokové sazby spořících účtů a termínovaných vkladů.

Mimo to lze pro uložení přebytečné hotovosti ve Fio, družstevní záložně využít termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou. Jsou pásmově úročeny, přičemž např. úroková sazba u vkladů do 50 tis. Kč s týdenní výpovědní lhůtou činí 2,40 % p. a. Při uložení peněz na 36 měsíců formou Prémiového vkladového listu úroková sazba činí dokonce 5 %, a to bez ohledu na výši uložené částky. Slušně úročeny jsou i vklady v EUR a USD, kde úrokové sazby pro vklady s týdenní výpovědní lhůtou začínají na 2,95 % p. a.

… úvěry o poznání méně

Každá mince má svůj rub i líc. Pokud vklady jsou u Fio, družstevní záložny úročeny podstatně lépe než u většiny srovnatelných bankovních produktů, o úvěrech to už tak jednoznačně neplatí. Ostatně bylo by krajně podezřelé a dlouhodobě neudržitelné, kdyby jakákoliv finanční instituce zhodnocovala vklady vysokými úrokovými sazbami a zároveň poskytovala úvěry se sazbami nízkými. Nabídka úvěrových produktů Fio, družstevní záložny je také přece jen poněkud omezenější než v bankách.

Zůstaneme-li u běžných účtů, je obvyklé k nim mít kontokorentní úvěr. Ve Fio, družstevní záložně ho poskytují pouze „dlouhodobým“ klientům, což znamená klientům s alespoň několikaměsíční historií. Úvěr je poskytován na jeden rok s automatickou obnovou, přičemž klient si může vybrat ze dvou způsobů úročení. Podle první varianty se platí roční poplatek za přistavení úvěru ve výši 4 % z úvěrového rámce, minimálně 100 Kč. Debetní zůstatek je přitom v současné době úročen sazbou 9,95 % p. a. Ve druhé variantě je to sice jen 1 % p. a. z úvěrového rámce za přistavení úvěru, ale debetní zůstatek je úročen sazbou 15,95 %.

Hlavním úvěrovým produktem Fio, družstevní záložny je úvěr na obchodování s cennými papíry s využitím tzv. pákového efektu. Díky němu klient může nakoupit více akcií, než by mohl jen s vlastními prostředky, čímž znásobí své případné zisky, ale i ztráty. Vystavuje se přitom nemalému riziku, že při dramatickém poklesu kurzů akcií krutě prodělá. Záložna vždy realizuje odprodej akcií sloužících k zajištění poskytnutého úvěru dříve, než jejich hodnota klesne pod vypůjčenou částku. Úvěr je poskytován s úrokovou sazbou kolem 10 %, u větších objemů pak s úrokovou sazbou o něco nižší.

Za zmínku stojí ještě úvěr umožňující financování nákupu družstevního bytu. Fio, družstevní záložna jej poskytuje do výše 70 % tržní hodnoty bytu. Unikátní na tom je, že ručení úvěru je provedeno zajišťovacím převodem členského podílu klienta v bytovém družstvu na Fio, družstevní záložnu. Mimo to žadatel o úvěr musí prokázat dostatečně vysoký disponibilní čistý měsíční příjem – min. 1,5 násobek životního minima po odečtení splátek úvěru a dalších finančních závazků. Úroková sazba je 11,70 % p. a., poplatek za poskytnutí úvěru přitom 2 % a kvartální poplatek za obnovu úvěru činí 0,47 % z aktuální výše úvěrového rámce. Minimální splátka jistiny úvěru je 2 % za kvartál.

skoleni_4_3

Vyplatí se pořídit si běžný účet u Fio, družstevní záložny?

Přestože nabídka Fio, družstevní záložny je podle mého názoru velmi zajímavá a určitě stojí za pozornost, banky se zatím třást strachem z masového odlivu klientů nejspíše nemusejí. Jednak je tu tradiční konzervativismus a neochota klientů cokoliv měnit, i když by to pro ně mohlo být výhodné, a jednak je tu ještě poměrně čerstvá vzpomínka na krachy kampeliček. Ostatně se domnívám, že Fio družstevní záložna na nějaký masový příliv klientů ani není připravena a je otázkou, jak by jej zvládla.

Nicméně pro toho, kdo bude uvažovat čistě racionálně, je tu minimálně velmi zajímavá alternativa k bankovním běžným účtům. Provozně velmi levný běžný účet s internetovým bankovnictvím se může hodit k nejrůznějším účelům – třeba jako druhý účet pro některé finanční operace, které klient nechce provádět na svém hlavním účtu. Velmi zajímavá je podle mě i možnost využití dobře úročeného speciálního běžného účtu pro uložení finančních rezerv k okamžitému použití. To koneckonců platí např. i pro krátkodobé termínované vklady v EUR nebo USD s obnovou. V každém případě je dobré o takovýchto možnostech vědět.

Anketa

Věříte družstevním záložnám?

40 %
60 %
Odpovědělo 373 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).