Hlavní navigace

Během nouzového stavu a vládních omezení platí odlišné podmínky pro výplatu důchodů

3. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Lidé žijící trvale v cizině a pobírající český důchod mají nyní snadnější podmínky pro příjem svých peněz. Výplata důchodu je jednoduší i pro seniory v České republice.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dočasně mění kvůli omezením, jež souvisejí s probíhající pandemií nemoci COVID-19, prokazování podmínek pro výplatu důchodu do zahraničí. Splnění všech podmínek totiž nyní komplikují opatření platící v mnoha státech. Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují tiskopisem Potvrzení o žití.

Podobně jako na jaře během první vlny pandemie mohou příjemci českých důchodů zasílat tiskopis Potvrzení o žití poštou, a to i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu, anebo elektronicky (e-mailem) bez kvalifikovaného elektronického podpisu podle nařízení eIDAS.

Musíte zdůvodnit, proč je váš podpis bez úředního ověření

Důvodem pro zaslání Potvrzení o žití těmito způsoby bez ověřeného podpisu ale může být jen skutečnost, že bydlíte v zahraničí a nemáte možnost si svůj podpis nechat úředně ověřit či nemůžete odeslat Potvrzení o žití poštou. Jestliže posíláte Potvrzení o žití bez úředně ověřeného podpisu, musíte vždy uvést důvod, proč nebylo možné váš podpis úředně ověřit. Stačí, když na Potvrzení o žití uvedete konkrétní důvody související s mimořádnou situací, které vám zabránily zaslat dokument s ověřeným podpisem.

Těmito důvody může být třeba uzavření nebo omezení služeb příslušných institucí, úřadů či pošty, ale také doporučení vládních a zdravotních úřadů k omezení sociálních kontaktů a izolaci rizikových skupin obyvatelstva, tedy převážně seniorů a jedinců trpících onemocněními dýchacích cest. Vlastnoruční podpis příjemce důchodu nebo jeho opatrovníka musí být za jiných než nynějších mimořádných okolností vždy úředně ověřen. V případě, že se v současnosti zdržujete v ČR, můžete o ověření podpisu požádat na kterékoliv OSSZ, kde je prováděno bezplatně.

Pokud budete posílat Potvrzení o žití e-mailem, musíte si jej vytisknout, vyplnit, vlastnoručně podepsat, následně naskenovat, případně ofotografovat, a odeslat je v příloze e-mailu na adresu e-podatelny ČSSZ: posta@cssz.cz.

Výplata důchodu se provádí:

  • přímo na váš účet u peněžního ústavu (banky) v cizině,
  • na váš účet (nebo účet manžela/manželky) v ČR vedený v české měně,
  • mezinárodní poštovní poukázkou na adresu příjemce důchodu do Polska v polské měně (ve zlotých),
  • na účet příjemce důchodu do Slovenské republiky v eurech,
  • bankovním šekem a na vaši adresu v cizině (mimo Slovenské republiky, Austrálie, Finska, Norska, Makedonie, Dánska, Indie, Sýrie, Švédska, Ukrajiny a Kanady).

Pro zařízení výplaty na účet je potřeba vyplnit, podepsat a zaslat ČSSZ Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu.

Výplata důchodů do Polska probíhá měsíčně mezinárodní poštovní poukázkou prostřednictvím české a polské pošty ve zlotých. Měsíční platby důchodu jsou doručovány vždy v první polovině kalendářního měsíce, za který výplata důchodu náleží. Při uvedeném způsobu výplaty důchodu se nepřekládá Potvrzení o žití, protože peníze jsou vypláceny přímo vám. Výplata důchodů do Slovenské republiky a s účtem vedeným ve Slovenské republice v eurech se provádí každý měsíc. Podmínky nároku na důchod se ověřují 4× ročně tiskopisem Potvrzení o žití, který ČSSZ zasílá v únoru, květnu, srpnu a listopadu kalendářního roku na adresu příjemce důchodu.

Během nouzového stavu můžete pro důchod poslat příbuzné

Během nouzového stavu se mění také podmínky pro výplatu důchodů českým občanům žijícím na území ČR. Seniorům a lidem s oslabenou imunitou mohou během nouzového stavu vyzvednout důchod vyplácený v hotovosti prostřednictvím České pošty jejich příbuzní nebo další blízké osoby. Potřebují k tomu jenom vytištěný formulářplnou mocí, podepsaný adresátem důchodu a zplnomocněnou osobou.

skoleni9_11

Pracovníci pošty plnou moc ověří podle občanského průkazu zmocněnce. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu bude porovnáván s podpisovým vzorem na občanském průkazu. Plná moc platí vždy jednorázově pro konkrétní splátku důchodu a po vyplacení důchodu se stává součástí archivované části výplatního dokladu. V případě důchodů vyplacených tímto způsobem poskytne Česká pošta při vyžádání výplatního dokladu České správě sociálního zabezpečení spolu s tímto dokladem i plnou moc, na základě které byl důchod vyplacen. Zatím je nouzový stav prodloužen až do 12. prosince 2020. Není však vyloučeno, že bude opět prodloužen až do konce roku.

Příspěvek 5000 korun byste měli obdržet do Vánoc

V současnosti už probíhá také výplata mimořádného jednorázového příspěvku pro důchodce ve výši 5000 korun. ČSSZ jej vyplácí samostatně, mimo běžnou výplatu důchodu od 30. 11. do 8. 12. 2020, a to stejným způsobem, jakým vám bývá vyplacena běžná splátka důchodu (nejčastěji na bankovní účet nebo hotově). Dále je příspěvek vyplácen prostřednictvím složenek typu B, které budou doručeny dle režimu České pošty do 15. 12. 2020.

Mimořádném jednorázovém příspěvku, harmonogram výplat. (30.11.2020)

Mimořádný jednorázový příspěvek, harmonogram výplat. (30. 11. 2020)

Podmínky pro vyplacení jednorázového příspěvku:

  • nárok na příspěvek mají všichni, kdo v listopadu pobírali důchod nebo o jeho výplatu od listopadu včas požádali,
  • příspěvek je určen starobním důchodcům, invalidním důchodcům, vdovcům a vdovám i sirotkům,
  • při případném souběhu několika typů důchodů bude vyplacen pouze jednou, kompenzace se bude vyplácet automaticky,
  • nebude tak nutné o ni žádat a částka se bude vyplácet celá najednou, příspěvek nesmí zabavit exekutor, nebude podléhat dani z příjmu ani se nebude započítávat jako příjem pro účely stanovení nároku na sociální dávky,
  • nikomu se tak nezkrátí například příspěvek na bydlení.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).