Hlavní navigace

Bakalářská a diplomová práce na klíč. Na kolik vás vyjde a jak moc je (ne)legální?

23. 11. 2017
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nechce se vám psát bakalářská či diplomová práce? Existují společnosti, co to udělají za vás. Není to levné, není to správné a při odhalení vás škola nejspíše vyhodí. Trh to však žádá a kde je poptávka, je i nabídka.

Studujete na vysoké škole a je to čím dál náročnější. Nestíháte vše tak, jak byste si přáli, a na přátele a zábavu zbývá času ještě méně. Už aby bylo vše za vámi. Představa, že k tomu všemu máte psát ještě závěrečnou práci, ať už bakalářskou, či diplomovou, se zdá neúnosná.

Přesně na tyto myšlenkové pochody cílí také nejrůznější firmy a jednotlivci, kteří na českém trhu nabízejí, že vám od starostí pomohou. Ne levně, ale zato jednoduše. Celou práci, případně její část, za vás zpracují. Téma, rozsah a rozložení práce závisí na vás. Chcete zpracovat jen teoretickou část, praktickou část, či obojí? Vše, jak si budete přát.

Že je to neetické? I s tím si umí firmy poradit. Velice často totiž oficiálně inzerují, že jde pouze o zpracování podkladů pro bakalářskou/diplomovou práci. Reálně vám dodají materiály přesně dle vašeho přání, ale vy je máte použít jen jako podklady, a nikoli je slepě odevzdat. Oficiálně. Neoficiálně jsou tyto podklady zpracovávány a odevzdávány s tím, že jde o závěrečné práce na vysokých školách.

Na vlastní kůži

Názory našeho okolí byly různé. Někdo se pozastavoval nad tím, že podobné firmy mohou v České republice vůbec podnikat. Jiný kontroval, že zpracování podkladů není nic neetického a student, který je použije jen jako podklady a rešerše, je rovněž čestný. A že k tomu tak určitě přistupují i firmy.

Sami jsme zkušenost neměli, a tak jsme se rozhodli pár společností a provozovatelů podobných webů otestovat a na celou situaci se podívat blíže. Abychom viděli, jak systém funguje.

Bakalářka na klíč

Za účelem testování jsme se na konci září 2017 rozhodli oslovit dané provozovatele s tím, že chceme zpracovat bakalářskou práci na téma Analýza sňatečnosti a rozvodovosti v České republice v letech 1990–2015. Téma jsme záměrně zvolili tak, aby nebylo příliš složité. Panovala totiž obava, že kdyby bylo téma příliš náročné (např. programování, informatika apod.) na nabídku se nikdo nechytne a my budeme čekat a čekat…

Důležité je uvést i podrobnosti, a tak v naší objednávce rovněž zaznělo to, že práce má být o obsahu 20 normostran teoretické části a 20 normostran praktické části. A že si přejeme v rámci práce provést analýzu sňatečnosti a rozvodovosti za uvedené roky, a to pomocí nejrůznějších statistických metod (časové řady, trendové křivky, různé druhy průměrů, sezónnost), včetně přihlédnutí ke kulturním, ekonomickým a politickým faktorům a tomu, jaký mohly mít tyto faktory vliv na sňatečnost a rozvodovost obyvatel ČR v uvedeném období.

Termín zpracování jsme sami určili na konec roku 2017. To je hezké datum, autor jistě zvládne jednu bakalářskou práci za takový čas a ještě bychom ve škole mohli být za hvězdu, která má odevzdáno s předstihem.

Přibližně takový model by dokázal vytvořit i velice líný student. Dále by se nezabýval tím, jestli v teorii má být to či ono a jak by udělal praktickou část. To už je práce oné firmy. A tak jsme své přání v této podobě odeslali do 4 firem:

  • Seminarky.net,
  • Referatyzababku.cz,
  • VSPRACE.cz,
  • Napisemezavas.cz.

A následně jsme čekali, jaká bude reakce a především kalkulace.

Seminarky.net

Tento web provozuje společnost FREMANERA, s.r.o., a podle Veřejného rejstříku a Sbírky listin je jedinou jednatelkou paní Veronika Dvorská. Ta je podle živnostenského rejstříku také jedinou jednatelkou společností VEBURIOS, s.r.o, a SUPRAVERO, s.r.o. Zajímavé ovšem je, že správce webu průběžně přepíná provozovatele webu, a tak se jeden den dočtete, že web provozuje společnost FREMANERA, s.r.o., a druhý den společnost VEBURIOS, s.r.o. Takové jednání důvěru nebudí.

Základní kapitál společností VEBURIOS, s.r.o., a FREMANERA, s.r.o., je shodně po 30 000 Kč. U společnosti SUPRAVERO, s.r.o., je základní kapitál 1000 Kč.

Na uvedených webových stránkách se dočtete, že odborníci se tu věnují zpracování rešerší, podkladů a materiálů k různým pracím. Nejen bakalářským a diplomovým, ale i seminárním atd. Záleží tedy víceméně na tom, co si vy přejete zpracovat.

Inzerování – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.
Autor: Veronika Doskočilová

Inzerování na webu Seminarky.net – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.

Vybíráme tedy variantu Anonymní objednávka a vyplňujeme požadovaný formulář. Systém vyžaduje také co nejpodrobnější zadání, a tak vyplňujeme vše, co máme v modelovém příkladu.

Následně objednávku odesíláme a na e-mail nám přichází potvrzení. Současně s tím přichází i informace o automatické registraci, abychom mohli ze svého účtu sledovat stav své objednávky.

Pro vytvoření objednávky je třeba registrace. Poté můžete sledovat, v jakém stavu je vaše objednávka a komunikovat s tím, kdo ji zpracovává.
Autor: Veronika Doskočilová

Pro vytvoření objednávky na Seminarky.net je třeba registrace. Poté můžete sledovat, v jakém stavu je vaše objednávka, a komunikovat s tím, kdo ji zpracovává.

Referatyzababku.cz

Další objednávku jsme zadali do webového formuláře na webu Referatyzababku.cz. Tento web provozuje společnost RZB s.r.o. (základní kapitál 100 Kč) a jejím jediným jednatelem je podle Veřejného rejstříku a Sbírky listin pan Petr Lukáč. Ten je zároveň jediným jednatelem společnosti KODA plus s.r.o. (základní kapitál 200 000 Kč) a společníkem společnosti E-AGENCY s.r.o. (základní kapitál 200 000 Kč).

Inzerování – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.
Autor: Veronika Doskočilová

Inzerování na webu Referatyzababku.cz – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.

V tomto případě nám ihned po objednání přišel e-mail se shrnutím, ve kterém již byla naznačena orientační cena, a to 14 360 Kč.

Potvrzení e-mailem o vypracování studijních materiálů k bakalářské práci.
Autor: Veronika Doskočilová

Potvrzení e-mailem od Referatyzababku.cz o vypracování studijních materiálů k bakalářské práci.

Při odesílání objednávky jsme ale byli informováni, že cena bude pouze orientační a závaznou cenu v případě potvrzení dostaneme až v dalším e-mailu. Vyčkáváme tedy dále.

VSPRACE.cz

Třetí žádost jsme odeslali na webové stránce VSPRACE.cz, jejímž provozovatelem je společnost Aldřich, s.r.o. Základní kapitál má společnost nastaven na 100 000 Kč. Jediným jednatelem je pan Richard Martanovič. Ten autory pro psaní podkladu a rešerší shání mimo jiné na serveru Bazos.sk.

Inzerát nabízející práci z domu – zpracování textů.
Autor: Veronika Doskočilová

Inzerát na Bazos.sk nabízející práci z domu – zpracování textů.

Na webových stránkách VSPRACE.cz se pak dočtete víceméně totéž, co na výše uvedených webech. V případě zájmu vám odborníci vypracují podklady pro diplomovou či bakalářskou práci.

Inzerování – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.
Autor: Veronika Doskočilová

Inzerování na VSPRACE.cz – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.

V tomto případě už si ale společnost na svých stránkách mírně protiřečí. Na obrázku výše je možné vidět, že hlavní činností webu je zpracování podkladů pro závěrečné práce. Při rozkliknutí odkazu bakalářská práce je však poměrně jasně uvedeno, že vám někdo napíše práci, ne podklady.

Informace o zpracování závěrečné práce.
Autor: Veronika Doskočilová

Informace na VSPRACE.cz o zpracování závěrečné práce.

V obchodních podmínkách společnosti se ale nepíše nic o zpracování podkladů, ani o zpracování konkrétních prací. Vše je umně nahrazeno slovem dílo. Aby se však společnost mohla krýt, uvádí na svých stránkách v boxu, že hlavní náplní je zpracování podkladů pro bakalářské a diplomové práce…

Napisemezavas.cz

Provozovatelem a jednatelem posledního osloveného serveru je pan Martin Pondělíček. Na svých stránkách inzeruje, že vypracuje originální dílo na jakékoli téma přesně na míru.

Inzerování – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.
Autor: Veronika Doskočilová

Inzerování na webu Napisemezavas.cz – nabídka zpracování podkladů pro závěrečné práce.

I tady jsem odeslala nabídku a čekáme, kdo a jak nám odpoví. Nabídku odborných textů ale provozovatel inzeroval více jak před třemi lety i na webu hyperinzerce.cz.

Inzerce Napisemezavas.cz na webu Hyperinzerce.cz z 20. 08. 2014.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Inzerce Napisemezavas.cz na webu Hyperinzerce.cz z 20. 8. 2014.

Inzerce Napisemezavas.cz na webu Hyperinzerce.cz z 20. 08. 2014.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Inzerce Napisemezavas.cz na webu Hyperinzerce.cz z 20. 8. 2014.

Odpovědi a návrhy cen

Od všech provozovatelů, které jsme oslovili, nám obratem přišel potvrzovací e-mail, že zaevidovali naši objednávku a následně nám bude předložena kalkulace. Pokud budeme souhlasit, zaplatíme v několika splátkách a práci začne někdo zpracovávat. Pokud souhlasit nebudeme, nic se neděje a službu jednoduše nevyužijeme.

Odpovědi a návrhy cen na námi zadané téma na sebe nenechaly dlouho čekat. S termínem, který jsme navrhovali jako finální, nemá žádný provozovatel problém. Vlastně s ničím neměl nikdo problém. Do e-mailu nám přistály reakce a odpovědi s návrhy cen.

Webové stránky zpracovávající podklady Cena za vypracování
Seminarky.net 10 400 Kč
Referatyzababku.cz 11 960 Kč
VSPRACE.cz 17 600 Kč
Napisemezavas.cz 13 294 Kč

Odpověď ze Seminarky.net dostáváme ještě týž den, ačkoli jsme objednávku zasílali ve večerních hodinách. Navrhují nám, že práci zpracují za 10 400 Kč. Na webové stránce Referatyzababku nám webový formulář již při odesílání předběžně vyčíslil cenu na 14 360 Kč s tím, že přesnou cenu se dozvíme po zadání nezávazné objednávky. Nakonec dostáváme nabídku na 11 960 Kč.

Všechny návrhy cen dostáváme do 24 hodin poté, co jsme poptávku odeslali. Jak je vidět, cena za tutéž práci se může výrazně lišit. V jednom případě se blíží 10 000 Kč, v dalším už si musíme připravit téměř 18 000 Kč. A jistě by se našly dražší i levnější nabídky.

Když vše není úplně podle zákona

Čekání jsme si ale trochu zkrátili hledáním a narazili jsme na několik nesrovnalostí. Podle webu Napisemezavas.cz je Martin Pondělíček provozovatelem a jednatelem této webové stránky.

Jednatelem a provozovatelem webu Napisemezavas.cz je pan Martin Pondělíček.
Autor: Veronika Doskočilová

Jednatelem a provozovatelem webu Napisemezavas.cz je pan Martin Pondělíček.

Zmíněné IČO jsme ale v Rejstříku živnostenského podnikání vyhledali s poznámkou, že živnost je ukončená. To znamená, že pan Podělíček ke dni publikace článku pod uvedeným IČO nemá oprávnění k podnikatelské činnosti, protože to mu zaniklo 11. září 2015.

Vyhledané IČO je již neplatné.
Autor: Veronika Doskočilová

Podle vyhledaného IČO je živnost přerušená.

Jeho jméno a IČO však stále figuruje na fungujícím webu, který nabízí své služby (viz výše). A nejen tady. Na Facebookové stránce Kvalitní a originální odborný text na míru pro Vás je odkaz nejen na webovou stránku Napisemezavas.cz, ale i na dvě další:

  • Diplomky.net,
  • Seminarkynamiru.cz.
Facebooková stránka uvádí pana Pondělíčka se shodným IČO jako provozovatele a jednatele. Odkazuje navíc na dva další weby poskytující téměř totožné služby.
Autor: Veronika Doskočilová

Facebooková stránka uvádí pana Pondělíčka se shodným IČO jako provozovatele a jednatele. Odkazuje navíc na dva další weby poskytující téměř totožné služby.

Na webu Diplomky.net není uveden ani jednatel, ani provozovatel. Ve Všeobecných obchodních podmínkách však pan Pondělíček figuruje jako zhotovitel díla.

Pan Pondělíček figuruje na webu Diplomky.net jako zhotovitel díla.
Autor: Veronika Doskočilová

Pan Pondělíček figuruje na webu Diplomky.net jako zhotovitel díla.

A to i pod stejným IČO. Na webu Seminarkynamiru.cz je jako provozovatel uveden pan Martin Zátka. Bohužel ale chybí jeho IČO a DIČ, takže není možné provozovatele dohledat s jistotou. Jednatel na webu uveden není.

O provázanosti webů pak svědčí i to, že v pravém dolním rohu na sebe weby vzájemně odkazují.

V pravém dolním rohu na sebe weby vzájemně odkazují.
Autor: Veronika Doskočilová

V pravém dolním rohu na sebe weby vzájemně odkazují.

Vzhledem k tomu, že je pan Pondělíček uveden jako provozovatel a jednatel webu a je tu uvedeno IČO, které ovšem již není platné, jedná se o neoprávněné podnikání.

Krycí manévry

Společnosti a provozovatelé podobných webových stránek se samozřejmě oficiálně chrání, aby nemohly být nařčeni z toho, že skutečně na zakázku zpracovávají závěrečné práce lenivých studentů.

Například v e-mailu od Seminarky.net se uvádí, že předmětem je zpracování podkladů k bakalářské práci, nikoli zpracování práce samotné. Jinde je práce nazývána dílem, poptávkou, zakázkou, zpracováním odborného textu apod. Od Referatyzababku.cz nám přijde poděkování za objednání studijních materiálů.

Potvrzení e-mailem o vypracování studijních materiálů k bakalářské práci.
Autor: Veronika Doskočilová

Potvrzení e-mailem o vypracování studijních materiálů k bakalářské práci.

Obchodní podmínky

Podívali jsme se i na obchodní podmínky jednotlivých provozovatelů.
Na webové stránce Seminarky.net se o zpracování prací hovoří ve všeobecných obchodních podmínkách:

1. Provozovatel portálu www.seminarky.net dodává zpracované různorodé textové informační materiály a podklady v elektronické podobě na téma, které definuje zákazník v objednávkovém formuláři. Zmíněné materiály a podklady jsou určené výhradně samotným zákazníkům pro zvýšení jejich informovanosti o definovaném tématu. Materiály jsou originální a v principu se nijak neliší od materiálů, které jsou zákazníkům i jinde dostupné, jako např. odborné články, knihy, skripta atd. Provozovatel dále poskytuje poradenské služby v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerše, tvorbě dotazníků.

Tedy žádné práce do školy na míru, ale pouze informace, abyste měli lepší přehled o nějakém tématu.

V obchodních podmínkách na internetové stránce VSPRACE.cz figuruje zpracování práce jen ve formě „dílo“. Společnost dodá „dílo“ přesně dle vašich požadavků a příslušných paragrafů. O tom, k jakému účelu má nebo může dílo sloužit, se nepíše nic. Stejný případ je u webové stránky Referatyzababku.cz a Napisemezavas.cz. O zpracování se rovněž mluví jako o díle dle vašich požadavků.

Vyjádření provozovatelů nepřišlo

Oslovili jsme samozřejmě i zmíněné weby a zažádali o vyjádření na níže uvedené otázky.

1) Na vašem webu je možné za úhradu získat kompletně zpracovanou práci. Nejde však o nelegální činnost?

2) Jak máte tuto problematiku ošetřenou po právní stránce?

Do vydání článku nám ale své vyjádření nikdo neposkytl.

Postih? Školy za to vyhazují

Zmíněné firmy oficiálně zpracovávají pouze podklady pro vaší informovanost. Jim sice také hrozí trest, ale o tom až níže.

Pokud skutečně vypracovanou a ocitovanou práci, kterou vám předloží daná firma, odevzdáte ve škole jakožto váš výtvor, samozřejmě jste se dopustili podvodu. A školy s takovou variantou již dopředu počítají, takže zavedly několik způsobů, jak takové studenty odhalit. Masarykova univerzita zavedla systém na odhalování plagiátů, který postupně převzaly i další vysoké školy. Od té doby, co byl systém zaveden a studenti i pedagogové se jej naučili využívat ke kontrole odevzdávaných prací, se počet pokusů o plagiát snížil na jednotky případů ročně. K odhalení často dochází již samotným vedoucím práce dřív, než je finálně odevzdán, uvedla pro server Měšec.cz Tereza Fojtová, tisková mluvčí Masarykovy univerzity.

V současné době tak na škole evidují jednotky případů ročně, kdy si studenti nechají vypracovat podklady a následně je odevzdají jako svou vlastní práci. Nesoulad často odhalí samotný vedoucí práce, když student pravidelně nic neodevzdává, z konzultací vyplývá, že tématu nerozumí, a předkládaná práce tak úplně neodpovídá tomu, co by již měl znát.

Problém je, že zatímco zpracovatelské firmy de iure nedělají nic protiprávního, vy riskujete poměrně dost. Při odhalení hrozí studentovi disciplinární řízení, které může skončit až vyloučením ze studia, dodává Tereza Fojtová.

Ani firmy nejsou kryté

Ani firmy nemusí být zcela z obliga. Pokud obchodník na objednávku zpracuje bakalářskou nebo diplomovou práci a následně ji objednateli předá, aby tento, jakožto pseudoautor, práci prezentoval pro účely splnění jedné z podmínek pro udělení vysokoškolského titulu, dopouští se účastenství (ve formě pomoci) na trestném činu poškození cizích práv (v tomto případě jsou poškozována práva vysoké školy, která byla uvedena objednatelem v omyl) dle § 181 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon. Trestný čin poškození cizích práv můžeme stručně vystihnout jako ‚nemajetkový‘ podvod, uvedla pro server Měšec.cz Bohumila Krpcová, advokátka advokátní kanceláře Špaček a Krpcová.

Firmy se ve svých obchodních podmínkách kryjí, jak mohou. Jedná se pouze o podklady, nejedná se o vypracování závěrečných prací atd. Z právního hlediska to tak ale být nemusí.

Takto formulované obchodní podmínky by mohly být posuzovány jako simulované právní jednání (jednání na oko), které neodpovídá skutečné vůli a fakticky zastírá jiné jednání, které navenek projeveno není. Tudíž, i když firma uvede v obchodních podmínkách pouze zpracování podkladů, následně však zpracuje či zadá spolupracující osobě vypracování kompletní absolventské práce, může být její jednání kvalifikováno jako účast na trestném činu poškozování cizích práv. Záleží tedy na faktickém jednání, nikoliv na obsahu obchodních podmínek, dodává Bohumila Krpcová.

Problémem pak ale může být prokázání, že skutečně jde o simulované jednání a nejde pouze o zpracování podkladů, kdy naopak student mohl uvést v omyl zpracovatelskou firmu a odevzdat podklady coby vlastní výtvor. K prokázání, že zpracovatel ve skutečnosti vyhotovuje celou absolventskou práci, a nikoliv jen podklady, mohou sloužit reference ostatních uživatelů uváděné na stránkách, které hovoří o kompletním vypracování prací, propagace služeb na internetových stránkách a názvy domén, cena za vypracování, forma ukázek prací, svědecké výpovědi, říká Bohumila Krpcová.

Při odhalení pak samozřejmě následuje trest. Vám kromě vyhození ze školy hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Zpracovateli rovněž, protože je podle zákona stejně odpovědný jako vy. Navrch může dostat zákaz činnosti a peněžitý trest.

Výsledek studia

Závěrečná práce na vysoké škole má být předvedením znalostí, které jste na dané škole načerpali. I zvolené téma by mělo vypovídat něco o vás a o tom, kam případně plánujete směřovat, až školu úspěšně dokončíte. Nechat si zpracovat podklady není nic proti ničemu. Ačkoli pilný student či studentka by měli načerpat příslušné zdroje již během studia, a i pokud by se mu to nepodařilo, má k dispozici vedoucího práce, který je na škole od toho, aby s ním danou práci konzultoval, poradil se zdroji apod. A to bezplatně. Oproti tomu se zdá vypracování podkladu za několik tisíc či desítek tisíc jako zbytečné.

Jak probíhá zadávání a e-mailová komunikace při objednávání podobné služby, se můžete podívat v naší fotogalerii.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).