Hlavní navigace

Autorské honoráře: Musíte platit daně i pojištění, ale do 10 tisíc se nemusíte starat

28. 1. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V případě, že pracujete prostřednictvím autorských honorářů, čeká vás v roce 2014 příjemná změna.

Limit pro uplatnění srážkové daně za autorské příspěvky se zvyšuje od 1. ledna 2014 ze 7000 Kč na 10 000 Kč. Už od 1. ledna 2009 totiž došlo ke změně v sociálním (zejména pak důchodovém) pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů a v pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu: V případě, že je umělecká (kupř. spisovatelská, publicistická) nebo jiná tvůrčí činnost (kupř. činnost badatelská) vykonávána na základě autorského zákona, a dále pokud se jedná o činnost vykonávanou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, považuje se od 1. ledna 2009 za výkon samostatné výdělečné činnosti vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti (jako tomu bylo předtím).

Příjmy z této výdělečné činnosti jsou podrobeny povinně odvodům na veřejné (všeobecné) zdravotní pojištění, jakož i odvodům pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (s výjimkou pojistného na nemocenské pojištění, které je u osob samostatně výdělečně činných dobrovolné). Předtím postačilo odvádět z honorářů jen daň z příjmu a pojistné na zdravotní pojištění.

Neplatí se z příjmů zdaněných u zdroje zvláštní sazbou daně

Za samostatnou výdělečnou činnost se však (ve smyslu příslušných ustanovení zákona o důchodovém pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) nepovažuje taková činnost, ze které jsou příjmy podle zákona o daních z příjmů, samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně (a to ve smyslu ust. § 7 odst. 6 ve spojení s odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Jedná se o příjmy (honoráře) autorů plynoucí ze zdrojů na území České republiky, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, která činí 15 % z těchto příjmů, za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. (V případě této formy zdanění honoráře nelze uplatnit výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu.) Těmito příjmy si můžete přivydělávat např. i v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadem práce. Čtěte také: Můžete být na pracáku a přitom pracovat?

Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen příjem podle věty první.

I za knížky

Dosud byla omezena srážková daň na honoráře za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize, neuplatňovala se, šlo-li např. o honorář za neperiodickou publikaci – knihu, i když honorář byl nižší než 7000 Kč, nově od 1. 1. 2014 bude srážková daň s limitem 10 000 Kč dopadat na všechny autorské honoráře.

Závěr

Vyděláte více? Z autorských honorářů převyšujících 10 000 Kč za kalendářní měsíc od téhož plátce je nutno odvést daň z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Je nutno podat daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Lze uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu – nákladový paušál je 40 %. (Daňové přiznání však není povinen podat ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, nepřesáhly 15 000 Kč, přičemž osvobozené příjmy a právě příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, se nepočítají.) Naproti tomu honoráře do 10 000 Kč jsou zdaňovány u zdroje srážkovou daní ve výši 15 %, náklady na dosažení příjmu uplatňovat nelze. Do daňového přiznání a přehledu o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu se tyto příjmy autorů nezahrnují.

Novinkou je však možnost zahrnout následně i autorské honoráře zdaněné srážkovou daní (plátcem) v daňovém přiznání do celkového základu daně, uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo paušální částkou a započítat daň sraženou z těchto příjmů na celkovou daň. Zahrnutím příjmů do celkového základu daně, tj. uvedením do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, bude tento základ daně podkladem i pro vyměřovací základ  sociálního a zdravotního pojištění.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).