Hlavní navigace

Americké know-how: nízké daně a podpora podnikání

3. 1. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

USA jsou nejvyspělejší zemí světa. Životní úroveň Američanů je vysoká, žije zde nejvíce dolarových milionářů na světě. Současně je to však země s velkými mzdovými rozdíly. Se stejným vzděláním a shodnou délkou praxe vyděláte v některých státech téměř dvojnásobně více než v jiných.

Nejvyšší příjmy ve Washingtonu

Spojené státy Americké ze skládají z 50 států, jednoho federálního distriktu, jímž je District of Columbia, kde leží pouze hlavní město Washington, a dalších území, například ostrovních teritorií). Právě ve Washingtonu jsou u vybrané profese – účetního - nejvyšší příjmy. Platí to však i pro řadu dalších profesí. U většiny profesí by bylo pořadí podobné – u každého státu plus mínus pár míst v žebříčku, k žádným převratným změnám by nedocházelo. Kdo však chce, pracuje na sobě a podává výborné pracovní výkony, ten dosahuje v Americe vysoce nadstandardních příjmů v jakékoliv práci a v jakémkoliv státě.

Průměrný příjem účetního v jednotlivých státech USA (údaje z konce roku 2006)
Stát Roční příjem (v dolarech)
District of Columbia 39740
Connecticut 38140
Alaska 37600
New Jersey 36670
Massachusetts 36650
California 35880
Maryland 35510
New York 34440
Rhode Island 34130
Delaware 33880
Washington 33540
Virginia 33300
Colorado 33080
New Hampshire 32440
Illinois 32370
Michigan 32250
Minnesota 32240
Oregon 32120
Hawaii 32100
Nevada 31020
Arizona 31010
Vermont 30610
Ohio 30570
Florida 30240
Indiana 30210
Pennsylvania 30190
Georgia 30140
Wisconsin 29990
Texas 29790
Tennessee 29720
Missouri 29690
North Carolina 29680
Maine 29510
Mississippi 29320
South Carolina 28660
Utah 28330
New Mexico 28260
Kentucky 28170
Iowa 28050
Louisiana 27920
Oklahoma 27890
Alabama 27800
Nebraska 27570
Kansas 27550
Idaho 27470
Arkansas 27340
Montana 27300
Wyoming 26890
North Dakota 26780
West Virginia 25870
South Dakota 24220

Pramen: Paywizard – The Labor and Worklife Program at Harvard Law School

Průměrná mzda v zemi je značně vyšší než mzda nejčetnější. V Americe jsou výrazné platové rozdíly mezi občany. Nejčetnější mzda se zdaleka nepohybuje v okolí průměrné mzdy, která je 33 500 dolarů. Podprůměrně placených zaměstnanců tedy není přibližně polovina, ale více než 70 %. Nejlépe placeným zaměstnancům roste mzda nesrovnatelně rychleji než ostatním občanům.

Zdanění práce je v USA poměrně nízké

V USA je jedno z nejnižších daňových zatížení ze všech vyspělých zemí světa. Pro americkou ekonomiku je charakteristická dobrá platební morálka daňových poplatníků a přispívá k tomu i velice důkladná kontrola placení daní.

Daňová soustava v USA je založena na rozdělení na přímé a nepřímé daně. Oproti všem evropským zemím však není v USA zavedena daň z přidané hodnoty. Téměř všechny daně jsou současně zdrojem federálního i státního rozpočtu. Ovšem míra zdanění je v jednotlivých státech odlišná. Právě nízké zdanění ve Spojených státech (27 % k HDP oproti 40%mu průměru v Evropě) považuje mnoho ekonomických odborníků za jeden z hlavních důvodů ekonomické vyspělosti Spojených států oproti silně sociálně zaměřené Evropské unii. Současně s významnějším výkonem výzkumu v USA, vyšším podílem techniků a vědců v populaci, lépe rozvinutým kapitálovým trhem, kulturní tradicí akceptující rizika a podnikavostí Američanů.

Sazba daně z příjmů fyzických osob se liší podle toho, zda je osoba v manželském svazku či nikoliv. Pro cizince je tato daň navíc ovlivněna řadou dalších faktorů. Sazby centrální daně jsou 10 %, 15 %, 25 %, 28 %, 33 % a 35 %. Ve Spojených státech se neodvádí pouze centrální daň z příjmů fyzických osob, ale také místní daň. Centrální daň z příjmů fyzických osob putuje do federálního rozpočtu. Místní daň se liší město od města a stát od státu (pohybuje se v rozmezí 2 až 4 %). Pro lepší názornost celkového zdanění práce v zemi si ukážeme celkovou výši povinných odvodů (u mezd dosahujících 67 %, 100 %, 133 % a 167 % průměrné mzdy). Při uplatnění pouze základní odpočitatelné položky je čistá mzda následující:

Čistá mzda v USA
Mzdové odvody: Průměrný příjem 67 % Průměrný příjem 100 % Průměrný příjem 133 % Průměrný příjem 167 %
Centrální daň z příjmů fyzických osob 8,2 10,5 13,5 15,8
Místní daň z příjmů fyzických osob 6,4 6,4 6,4 6,4
Celkem daň z příjmů 13,9 16,4 19,6 31,9
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 7,7 7,7 7,7 7,7
Celkové odvody hrazené zaměstnancem 21,6 24,1 27,3 39,6
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 7,7 7,7 7,7 7,7
Celkové zdanění práce 27,1 29,4 32,4 34,6

Proč je americká ekonomika tak výkonná?

Spojené státy již řadu let hodnotí Institut for Management Development (IMD) ze švýcarského Lausanne v každoročně zveřejňované zprávě The World Competitiveness Report jako zemi s nejkonkuren­ceschopnější ekonomikou na světě. Objem průmyslové výroby ve Spojených státech je nejvyšší na světě. Americké podniky silně investují především do vybavení a software a produktivita práce se neustále zvyšuje. Hlavním tahounem americké ekonomiky jsou ovšem profesní služby jako poradenství, reklama, pojišťovnictví či vzdělání. Tyto firmy jsou pružné, kreativní a jsou zdrojem nových pracovních míst.

skoleni_27_5

Není bez zajímavosti, že nová pracovní místa v dnešním světě vznikají z převážné části v malých firmách, které se dokáží flexibilně adaptovat na nově vzniklé podmínky na trhu. Touha nebýt na nikom závislý, pracovat sám na sebe, být vlastním pánem - to jsou jenom některé důvody, proč je v USA počet drobných podnikatelů nejvyšší na světě a neustále roste. Drobní živnostníci jsou hnacím motorem ekonomiky. Protože v USA se vyplatí samostatně podnikat, je zde nižší nezaměstnanost než v Evropě. Podnikatelé pomáhají ekonomickému rozvoji, jsou aktivní a vydělané peníze dále investují. Rozvíjením svého podnikání současně podporují technologický rozvoj.

V Americe je podpora podnikání nejvyšší na světě – administrativa je pružná a průhledná. Rychlost státní administrativy je obdivuhodná. Domácí podnikatelé mají záruku průhledné legislativy a rychlých a účinných soudních rozhodnutí v obchodních sporech se svými partnery.

Anketa

Myslíte si, že by se Česko mělo v oblasti daní, podpory podnikání a fungování administrativy inspirovat v USA?

78 %
14 %
7 %
1 %
Odpovědělo 268 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).