Hlavní navigace

AAA Auto: Predikce výsledků za 4. kvartál 2012

Jiří Šimara

Jak to nakonec dopadne s odkupem akcií AAA Auto a budou mít výsledky za poslední čtvrtletí 2012 vliv na cenu akcie?

Samotná čísla za uplynulý kvartál, resp. rok nebudou mít dle našeho názoru přílišný dopad na vývoj ceny akcie. Ta se v současnosti odvíjí jen na základě spekulací ohledně nabídky společnosti na jejich odkup, který by měl být spuštěn 2. dubna 2013 a vyústí ve stažení akcií z burz v Praze i Budapešti k 28. červnu 2013.

Konec spekulací přijde až s konáním valné hromady k 29. březnu, na které bude výsledná cena odkupu odhlasována. K tomu, aby mohli být minoritní akcionáři vytěsnění majoritním vlastníkem A. J. Dannym, je zapotřebí, aby tento majoritní akcionář vlastnil minimálně 90 % akcií.

Za 4Q loňského roku bylo prodáno 11 503 vozů, s tím, že průměrná prodejní cena by se měla udržet zhruba na úrovni 3Q (5490 EUR vs. 5485 EUR). Marže hrubého zisku by však měly být na vyšší úrovni než v 3Q 2012 vzhledem k silnému nárůstu tržeb z finančních služeb, což je sezónní záležitost každého čtvrtého čtvrtletí.

Vzhledem k nižším prodejům tedy očekáváme poměrně slabý nárůst meziročního objemu tržeb za 4Q, za celý rok by se však celkové tržby měly zvýšit zhruba o pětinu. Náklady na prodané vozy by přitom v meziročním srovnání za celý loňský rok měly vzrůst méně než tržby, což značí silnější marže než v roce 2011.

Provozní náklady by dle našich odhadů měly za 4Q vzrůst o 14,5 % y/y na takřka 17 mil. EUR. Největší růstovou položkou by přitom měly být personální náklady, které se navýší o odhadovaných 55 % y/y na takřka 11 mil. EUR. Marketingové náklady odhadujeme na stabilní meziroční úrovni, přičemž ostatní náklady by měly klesnout zhruba o třetinu.

Nejsilnějším rizikem u zítřejších výsledků bude položka finanční výnosy. Ta je obecně velmi obtížně predikovatelná a zvláště ve 4Q má silný význam. Jak už jsme ovšem uvedli v úvodu, neočekáváme silnější tržní reakci ani v případě překvapení ohledně hospodářských výsledků. A to ať už by mělo jít o překvapení pozitivní či negativní.

Našli jste v článku chybu?