Hlavní navigace

10 pojišťoven akceptuje „právo na zapomnění“ pro vyléčené onkologické pacienty. Které to jsou?

23. 5. 2024
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vyléčený onkologický pacient a životní pojištění pro případ smrti k hypotéce nebo úvěru? Dříve věc velmi obtížná, někde téměř nemyslitelná. Nyní pojišťovny vyslyšely nejnovější medicínské poznatky a vyléčené pacienty jsou ochotny pojistit kvůli úvěru stejně, jako kdyby byli celý život zdraví.

Tuzemské pojišťovny se od listopadu roku 2023 připojily ke slibu, respektive závazku, že přijmou do pojištění vyléčené onkologické pacienty, kteří si chtějí sjednat pojištění pro případ smrti k úvěru na bydlení nebo ke spotřebitelskému úvěru.

V listopadu loňského roku totiž vydala Česká asociace pojišťoven (ČAP) samoregulační standard, který říká, jak mají pojišťovny přistupovat k lidem, kteří prodělali onkologické onemocnění. Standard se drží unikátní studie mapující úspěšnost onkologické léčby v České republice, která pojišťovnám umožní lépe posoudit rizikovost zájemce o pojištění, který takové onemocnění prodělal. Ke každé diagnóze si každá pojišťovna dá lhůtu, kolik let musí uplynout od data lékařské zprávy, která říká, že pacient je po léčbě bez nálezu, tedy zcela zdráv. Pojišťovny této lhůtě říkají „právo na zapomnění“. 

Diskuse nám ukázala, že existovalo několik bariér, které bylo potřeba i pomocí standardu odbourat. Jednalo se o nedostatečnou informovanost o tom, jaké onkologické onemocnění pojišťovny pojišťují a jak a ke kterým vyléčeným chorobám přistupují. Svoji roli sehrával také strach z odmítnutí a v neposlední řadě i složitější proces přijetí do pojištění, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. V rámci nového standardu jsme si všichni prošli velmi užitečným procesem s úspěšným koncem. Dlouhodobým úkolem životních pojišťoven je krýt rizika a pojišťovat v co nejširší míře, a plně proto věřím, že změny spojené se standardem již i přináší první konkrétní pozitivní výsledky, dodává.

Ke standardu se do dnešního dne přihlásilo už 10 pojišťoven, které sjednávají životní pojištění. Jsou to:

 • Allianz pojišťovna
 • BNP Paribas Cardif Pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • ČSOB pojišťovna
 • Generali Česká pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • Komerční pojišťovna
 • MAXIMA pojišťovna
 • NN Životní pojišťovna
 • SV pojišťovna

Zanedlouho se chystají ke standardu přistoupit také UNIQA pojišťovna a YOUPLUS Životní pojišťovna.

Jaký přístup k vyléčeným pacientům pojišťovny slíbily

Pojišťovny se zavázaly, že při sjednání pojištění na riziko smrti na smlouvě životního pojištění budou k lidem, u nichž bylo dříve diagnostikováno onkologické onemocnění, přistupovat spravedlivě a informace o postupech či rozhodnutích pojišťovny sdělí zájemci o pojištění v souladu se zásadou transparentnosti. 

Dále pojišťovny slíbily, že budou sledovat a brát na vědomí aktuální pokroky v medicíně a v léčebných postupech, které prokazatelně snižují riziko smrti, aby zajistily, že riziko smrti u různých druhů onkologických onemocnění bude i nadále v rozhodnutích o upisování spravedlivě zohledňováno.

Seznam diagnóz a lhůt pro zapomnění

Každá pojišťovna dostala za úkol vytvořit seznam onkologických diagnóz, které v případě splnění dostatečné doby od vyléčení už nebude brát v potaz, pokud bývalý pacient požádá o pojištění pro případ smrti kvůli soukromé hypotéce nebo spotřebitelskému úvěru.

Ve výsledku bude pojišťovna přistupovat k úspěšně vyléčeným pacientům stejně jako k lidem, kteří onkologické onemocnění nikdy neměli. Tedy v případě, že podle vědeckých a lékařských údajů u takových osob neexistuje zvýšené riziko smrti v souvislosti s předchozím onkologickým onemocněním nebo jeho léčbou.

Znamená to také, že pojistitelé nebudou žádost o takové pojištění zamítat ani účtovat vyšší pojistné nebo snižovat pojistné plnění ze smlouvy.

V následujících dvou tabulkách se můžete podívat, které diagnózy pojišťovny vezmou na milost, pokud od vyléčení pacienta uběhne patřičně dlouhá doba. Různá stadia jednotlivých onemocnění jsou označena písmeny T1, T2 a T3. Ke každému onemocnění a jeho stadiu je přiřazena lhůta, která musí uběhnout od poslední lékařské zprávy potvrzující, že je pacient vyléčen, aby ho pojišťovna přijala do pojištění. Tyto tabulky poskytla Česká asociace pojišťoven. Na konci článku naleznete ještě jednu tabulku, ve které najdete podrobné informace od jednotlivých pojišťoven.

Seznam diagnóz a lhůt s právem na zapomnění
Pojišťovna Zhoubný nádor kolorekta
(diagnóza C18–C20)
Stadium T1, T2, T3
Zhoubný nádor hrtanu
(diagnóza C32)
Stadium T1, T2, T3
Sarkom
(C40, C41, C47–C49)
Stadium T1, T2, T3
Zhoubný melanom kůže
(C43)
Stadium T1, T2, T3
Zhoubný nádor prsu
(C50)
Stadium T1, T2, T3

Zhoubný nádor děložního hrdla
(C53)
Stadium T1, T2, T3
Allianz pojišťovna T1: 5 let (C18), 9 let (C19, C20)
T2: 9 let
T3: 9 let (C18), 10 let (C19, C20)
T1: 7 let
T2: 9 let
T3: 10 let

T1: 6–10 let dle typu
T2: 7–10 let dle typu
T3: 10 let
T1: 5 let
T2: 9 let
T3: 10 let
T1: 5 let
T2: 7 let
T3: 10 let
T1: 6 let
T2: 7 let
T3: 10 let
BNP Paribas Cardif Pojišťovna T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
Česká podnikatelská pojišťovna T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
ČSOB Pojišťovna T1: 9 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 9 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T1: 8 let
T1: 9 let
Generali Česká pojišťovna T1: 9 let
T2: 9 let
T3: 9 let
T1: 9 let
T2: 9 let
T3: 9 let
T1: 8 let
T2: 8 let
T3: 8 let
T1: 5 let
T2: 8 let
T3: 9 let
T1: 8 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T2: 9 let
T3: 10 let
Kooperativa pojišťovna T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
Komerční pojišťovna Lhůty v nejbližších dnech zveřejní  -  -  -  -  -
MAXIMA pojišťovna T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
NN Životní pojišťovna T1: 8 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 9 let
T2: 9 let
T3: 9 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 5 let
T2: 7 let
T3: 9 let
T1: 8 let
T2: 9 let
T3: 10 let
T1: 3 let
T2: 7 let
T3: 9 let
SV pojišťovna T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
Seznam diagnóz a lhůt s právem na zapomnění
Pojišťovna Zhoubný nádor vaječníku
(C56)
Stadium T1, T2, T3
Zhoubný nádor varlete
(C62)
Zhoubný nádor ledviny
(C64)
Zhoubný nádor štítné žlázy
(C73)
Hodgkinův lymfom
(C81)
Allianz pojišťovna T1: 5 let
T2: 6 let
T3: 7 let
T1: 5 let
T2: 5 let
T3: 9 let
T1: 6 let
T2: 9 let
T3: 10 let
T1: 5 let
T2: 9 let
T3: 9 let
T1: 5 let
T2: 6 let
T3: 9 let
BNP Paribas Cardif Pojišťovna T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
Česká podnikatelská pojišťovna T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
ČSOB Pojišťovna T1: 8 let
T2: 9 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 8 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
Generali Česká pojišťovna T1: 8 let
T2: 8 let
T3: 9 let
T1: 2 let
T2: 6 let
T3: 9 let
T1: 7 let
T2: 9 let
T3: 10 let
T1: 1 let
T2: 6 let
T3: 8 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 10 let
Kooperativa pojišťovna T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
T1: 7 let
T2: 7 let
T3: 7 let
Komerční pojišťovna Lhůty v nejbližších dnech zveřejní  -  -  -  -
MAXIMA pojišťovna T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
NN Životní pojišťovna T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 3 let
T2: 6 let
T3: 8 let
T1: 7 let
T2: 9 let
T3: 10 let
T1: 7 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 6 let
T2: 8 let
T3: 10 let
SV pojišťovna T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let
T1: 10 let
T2: 10 let
T3: 10 let

Onemocnění, která v tabulce nenajdete, posoudí každá pojišťovna individuálně.

Kterých případů se lhůta pro zapomnění netýká

 • Zájemce o pojištění prodělal i jiné neonkologické onemocnění, které významně zvyšuje zdravotní riziko. 
 • Léčba onkologického onemocnění byla ukončena s trvalými následky, které snižují kvalitu života (např. vývod tlustého střeva, odstranění hrtanu, vývod žaludku). 
 • Zájemce prodělal onkologické onemocnění opakovaně. 
 • Šlo o více nádorů, ať už současně, nebo opakovaně.

Každá pojišťovna má povinnost zřídit specializovanou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou se mohou obracet pacientské organizace se svými dotazy nebo stížnostmi. Pojišťovna každé podání musí posoudit a odpovědět na něj. V případě, že žadatel není spokojen s odpovědí či postupem pojišťovny, může poslat stížnost nezávislé třetí straně, kterou je Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

Podrobné informace k diagnózám, lhůtám a kontakty pro pacientské organizace
Pojišťovna Detailní informace Kontakt na linku pro pacientské organizace
Allianz pojišťovna Přístup k onkologickým pacientům onko@allianz.cz
BNP Paribas Cardif Pojišťovna Přístup k onkologickým pacientům onko@cardif.cz
Česká podnikatelská pojišťovna Přístup k onkologickým pacientům onko@cpp.cz
ČSOB Pojišťovna Přístup k onkologickým pacientům onko@csobpoj.cz
Generali Česká pojišťovna Přístup k onkologickým pacientům onkoporadna@generaliceska.cz
Komerční pojišťovna Pojišťovna zatím na webu neuvádí onko@komercpoj.cz
Kooperativa pojišťovna Přístup k onkologickým pacientům onko@koop.cz
MAXIMA pojišťovna Pojišťovna zatím na webu neuvádí onkopacienti@maxima-as.cz
MetLife pojišťovna Pojišťovna zatím nepřistoupila
NN Životní pojišťovna Pojišťovna zatím na webu neuvádí onko@nn.cz
Simplea pojišťovna Pojišťovna zatím nepřistoupila ocenovani@simplea.cz
SV pojišťovna Pojišťovna zatím na webu neuvádí onko@svpojistovna.cz
UNIQA pojišťovna Pojišťovna ještě nepřistoupila zapomneni@uniqa.cz
YOUPLUS Životní pojišťovna Pojišťovna ještě nepřistoupila onko@youplus.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).