Hlavní navigace

Žijete a pracujete v zahraničí? Plánovanou návštěvu lékaře v ČR si musíte zaplatit sami

Veronika Doskočilová

Dlouhodobě pracujete a žijete v nějaké ze zemí Evropské unie, ale váš lékař, kterého jste navštěvovali v České republice, byl velice dobrý a rádi byste se na něj obrátili s potížemi. Chcete si tedy vzít například dovolenou a do České republiky se vypravit. V návštěvě lékaře vám nikdo bránit nebude. S úhradou péče to ale budete mít složitější. Není totiž možné se na chvíli přehlásit zpět ke zdravotní pojišťovně do ČR a po odjezdu se zase odhlásit.

Pokud pracujete v jiném státe Evropské unie, vztahuje se na vás právní režim zmíněného státu. A ten zároveň upravuje i sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Dokud trvá účast na zahraničním systému pojištění v jiné zemi EU, nelze obnovit účast na českém veřejném zdravotním pojištění. Dočasné přihlášení tedy není možné, říká Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Vzhledem k tomu, že se ale účastníte systému zahraničního pojištění, vznikl vám v zemi, kde vykonáváte výdělečnou činnost, nárok na zdravotní péči podle tamních právních předpisů a ve stejném rozsahu a za stejných finančních podmínek, jaké platí pro ostatní účastníky systému veřejného pojištění.

Jakožto držitel zahraničního průkazu EHIC pak máte nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče ve všech členských státech EU. Tedy i nezbytné péče při návštěvě České republiky. Nezbytná zdravotní péče ovšem řeší jen zdravotní problémy, které vznikly v době pobytu v dané zemi (např. úraz, akutní onemocnění nebo zhoršení stavu u chronického onemocnění), a má být poskytována tak, aby se pojištěnec nemusel předčasně vracet. Nemůže jít o péči plánovanou, či preventivní, dodává Oldřich Tichý. 

Plánovanou návštěvu byste tedy museli hradit jako samoplátci. V případě, že by však vaše zahraniční pojišťovna souhlasila s tím, že můžete v ČR čerpat zdravotní péči nad rámec nezbytné péče, je to možné. Musí vám ale dát evropský formulář E 112 nebo S2, na kterém bude tato další péče přesně specifikována, stejně tak jako doba platnosti formuláře. Tento dokument je pak pro daného poskytovatele zdravotních služeb zárukou, že mu poskytnutá péče bude zaplacena.

Našli jste v článku chybu?