Spočítejte si...

Zavřít

Vzdělávání v rámci firmy není v ČR příliš obvyklé

Čeští pracovníci nemají tolik příležitostí zvyšovat si kvalifikaci na školeních hrazených zaměstnavateli, jako ve starých zemích EU. K pravidelným školením v práci nemají přístup celé dvě třetiny Čechů. Navíc pouze každý čtvrtý pracovník v Česku se domnívá, že má dobré vyhlídky na profesní růst. Větší možnosti školení a dalšího vzdělávání mají prý v Česku často lidé s již nabytým vysokoškolským vzděláním. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu pracovních podmínek v Evropě, který zpracovala agentura EU – nadace Eurofound z Dublinu.

Na otázku, jestli měl zaměstnanec možnost v posledních 12 měsících projít školením hrazeným zaměstnavatelem, odpovědělo souhlasně nejméně lidí v Turecku a Bulharsku (obě země méně než deset procent). V Rumunsku, Portugalsku a Maďarsku kladně odpověděla přibližně pětina lidí. Naopak nejproškolenější pracovníky má Finsko a Švédsko (obě země přes polovinu kladných odpovědí).

Většina Čechů považuje současné důchody za nepřiměřené a nedostatečné Více než polovina zahraničních internetových prodejců letenek udává klamavé ceny