V rámci preventivní prohlídky budete mít právo na více vyšetření

Vyhláška o preventivních prohlídkách (vyhláška č. 70/2012 Sb., která se mění 17. října 2016, kdy nabývá účinnosti vyhláška č. 317/2016 Sb.) rozšíří škálu vyšetření, na které budete mít nárok v rámci preventivní prohlídky.

Dospělí pacienti budou mít při preventivní prohlídce u praktického lékaře nárok na laboratorní vyšetření glykemie ve 30 letech. Dosud se přitom zjišťovala při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost, tedy zhruba v 18 letech a pak až od 40 let věku ve dvouletých intervalech.

Druhou novinkou je vyšetření týkající se ledvin – laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech, informoval mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

U malých dětí je pak největší novinkou vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra v 18 měsících věku, které se dosud nedělalo plošně. Rozšířil se také obsah první preventivní prohlídky, která se provádí obvykle do 2 dnů po propuštění z porodnice. Přibyla kontrola dotazníku ohledně rizika tuberkulózy, . Lékař by měl také maminku poučit o péči o novorozence a o kojení, případně o umělé mléčné výživě, a také o preventivním podávání vitamínu D a K, uvedl Tichý s tím, že ve věku mezi 4. a 5. měsícem by měl lékař zákonného zástupce informovat o výživě dítěte.

U starších dětí ve věku 7, 9, 11 a 13 let je nově součástí preventivní prohlídky také vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, pokud je v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo  hyperlipoproteinemie.

Den blbec vás přijde průměrně na 20 000 korun Na Slovensku se změní pokuty za jízdu bez dálniční známky