Hlavní navigace

UNIQA nabízí pojištění odpovědnosti pro vrcholové manažery

Gabriela Hájková

Pojišťovna UNIQA nově nabízí pojištění odpovědnosti pro vrcholové manažery. Pojistka by měla chránit osobní majetek členů statutárních a dozorčích orgánů akciových společností, s.r.o. a družstev a pokrývá i náklady právní ochrany související s uplatňovaným nárokem a náklady na šetření vynaložené na zjištění nároku a zmírnění škody. Pojištění je možné sjednat také  pro členy orgánů dceřiných společností. Výši limitu plnění si stanovuje klient. 

Pojistnou událostí je u této pojistky vznesení nároku na náhradu finanční škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, s loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, vysvětluje zpráva pojišťovny.

Nárok na odškodnění mohou vznášet třetí strany (např. věřitelé, zákazníci, akcionáři) i společnost samotná (například její dceřiné společnosti nebo insolvenční správce). Uplatnění nárok se tedy může vznášet typicky například u finančních škod způsobených špatnou organizací vedoucí k finanční ztrátě, nevhodném výběru manažerů, nevhodných investic, nerespektování instrukcí akcionářů apod.

Pojišťovna poskytuje krytí i na nároky uplatněné zpětně (pokud se například projeví až po skončení funkčního období) a to do pěti let po ukončení pojištění. Pojištění chrání i případné dědice či právní nástupce pojištěných, pokud jsou povinni škodu způsobenou pojištěnými uhradit z titulu vlastnictví dotčeného majetku, uvádí zpráva pojišťovny s tím, že pojistka se sjednává s územní platností pro celý svět s výjimkou území, která podléhají zvykovému právu (sem spadají zejména USA, Kanada, Austrálie a Velká Británie).

Po pojištění podobného typu zvýšil poptávku nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Více si můžete přečíst v článku Nový zákon o obchodních korporacích: Jak vás ovlivní?

Našli jste v článku chybu?