Stále více důchodců si nechává zasílat penzi do zahraničí

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozesílá starobní důchody do celého světa. Nejvíce jich loni tradičně mířilo do Evropy (Slovensko, Německo a Polsko). V prosinci 2015 ČSSZ evidovala 87 588 důchodců s nárokem na český důchod žijících v 87 zemích.

Počet příjemců českého důchodu v cizině přitom podle statistik ČSSZ každý stoupá. V porovnání s obdobím před třemi lety se zvýšil o více než 10 tisíc. Stejně tak roste i počet žádostí o důchod s tzv. mezinárodním prvkem (tj. s potřebou rozhodnout o době pojištění získané v cizině), informovala Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ s tím, že zatímco v roce 2012 jich ČSSZ obdržela přes 15 tisíc, o tři roky později zaznamenala 16% nárůst.

Obecně platí, že lidem, kteří žijí v cizině, ČSSZ vyplácí důchod na účet u české nebo zahraniční banky nebo šekem na adresu.

Způsob výplaty si volíte sami, zpravidla hned při sepisování žádosti o důchod. Tu můžete podat v zemi, kde aktuálně žijete. Výjimkou je výplata důchodu na Slovensko, kam je možné penzi vyplácet pouze na účet u peněžního ústavu, tj. bezhotovostně, upřesnila Buraňová.

Aby vám mohla chodit výplata důchodu do zahraničí, nejčastěji musíte pravidelně předkládat tzv. potvrzení o žití s vlastnoručním ověřeným podpisem. Podpis ověřuje orgán nebo úřad k tomu zmocněný podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), či zastupitelský úřad, upřesnila Buraňová a dodala, že tiskopis „potvrzení o žití“ najdete v různých jazycích na webu ČSSZ.

Specifika pro výplatu důchodu do konkrétního státu si můžete ověřit na call centru pro důchodové pojištění na telefonním čísle +420 257 062 860, osobně při návštěvě ČR prostřednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení nebo přímo v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ. Informace o podmínkách výplaty důchodu do ciziny najdete na webu ČSSZ v sekci Evropská unie nebo Mezinárodní smlouvy.

Stát Počet důchodců 2014 Počet důchodců 2015 Stát Počet důchodců 2014 Počet důchodců 2015
Alžírsko 2 2 Maďarsko 187 194
Andorra 2 2 Makedonie 412 400
Argentina 5 5 Malajsie 1 1
Austrálie 2 176 2 289 Mali 1 1
Belgie 134 132 Malta 6 6
Bělorusko 3 3 Maroko 2 1
Bolívie 5 5 Mexiko 10 8
Bosna a Hercegovina 123 121 Moldavsko 14 20
Brazílie 13 16 Monako 1 1
Bulharsko 2 047 2 087 Namibie 1 1
Černá Hora 40 40 Německo 18 035 18 641
Dánsko 115 120 Nizozemí 489 494
Dominikánská republika 2 2 Norsko 109 129
Egypt 2 2 Nový Zéland 23 24
Estonsko 2 2 Pákistán 1 1
Etiopie 1 1 Panama 1 0
Fidži 0 1 Paraguay 3 4
Filipíny 7 7 Peru 1 1
Finsko 22 22 Polsko 14 068 14 549
Francie 702 713 Portoriko 2 2
Chile 8 8 Portugalsko 11 13
Chorvatsko 285 281 Rakousko 2 670 2 799
Indonésie 10 10 Rumunsko 28 38
Irák 1 2 Rusko 9 10
Írán 2 2 Řecko 1 879 1 872
Irsko 31 40 Seychely 1 1
Island 2 3 Singapur 0 1
Itálie 284 291 Slovenská republika 27 053 28 702
Izrael 118 112 Slovinsko 148 145
Japonsko 17 20 Spojené arabské emiráty 2 2
Jihoafrická republika 55 52 Srbsko 311 316
Kamerun 2 2 Sýrie 1 1
Kanada 3 643 3 714 Španělsko 172 183
Kolumbie 1 2 Švédsko 1 369 1 375
Kosovo 2 2 Švýcarsko 3 243 3 234
Kostarika 5 6 Thajsko 8 10
Kuba 4 4 Tunisko 2 2
Kuvajt 3 3 Ukrajina 507 572
Kypr 24 27 Uruguay 2 2
Libanon 0 1 USA 2 814 2 918
Lichtenštejnsko 6 6 Velká Británie 693 699
Litva 8 8 Venezuela 5 4
Lotyšsko 5 5 Vietnam 10 10
Lucembursko 27 27      
Madagaskar 1 1 Celkem 84 252 87 588

Zdroj: ČSSZ

Autem na dovolenou: Kde budete čekat v koloně? Zloději mění taktiku. Vloupání je méně, škody ale skokově vzrostly