S osobními údaji obchodníci nezacházejí vždy košer, hrozí jim vysoká pokuta

S plynulým nárůstem objemu online nákupů roste také porušování zákona na ochranu osobních údajů ze strany obchodníků. Upozorňuje na to Unie podnikových právníků ČR. Podle jejich zprávy dochází k nejčastějším případům zneužívání osobních údajů při uzavírání spotřebitelských smluv. Zároveň ale roste počet zákazníků, kteří se o nakládání s vlastními údaji zajímají. Zákazník musí být v této souvislosti informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje použité. Dále pak kdo a jakým způsobem bude zákazníkovy osobní údaje zpracovávat, komu mohou být zpřístupněné a dále by měl být poučený o svých dalších právech, vysvětluje problematiku právnička Zora Kusáková z Unie podnikových právníků.

Stále více zákazníků se také obrací na Úřad na ochranu osobních údajů. Jeho inspektoři při důvodném podezření mohou provádět kontroly přímo u obchodníků. Inspektoři mohou vstupovat do objektů podnikatele, kontrolovat soulad u Úřadu registrovaných zpracování osobních údajů podnikatele s výsledky jejich kontroly, nahlížet do databází, pořizovat kopie všech paměťových médií, žádat předložení dokumentace přijatých a provedených opatření k zajištění ochrany osobních údajů a další, vyjmenovává Kusáková. Ještě nepříjemnější může být pokuta pro obchodníka, který porušuje pravidla. Maximální sazba je stanovena na 10 milionů Kč.Rating Řecka propadá, na burzách stejně vládne dobrá nálada Variabilní hypotéky jsou v kurzu, banky s nimi umí zázraky