První státní dluhopisy na 50 let

Ministerstvo financí vydá historicky první emisi dluhopisů s dobou splatnosti 50 let. Stane se tak 26. listopadu 2007. Dnes 21.11. však již byly tyto dluhopisy nabídnuty k prodeji do aukce v objemu 8 mld., prodalo se jich v objemu 4,75 mld. Kč. Cílem Ministerstva financí je nahradit těmito dluhopisy část státních pokladničních poukázek a doplnit tak své portfolio. Emise státních dluhopisů také pomohla stabilizovat refinanční riziko státního dluhu v dlouhodobém horizontu.

Brožurka NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 je k dispozici široké veřejnosti Povolenky na emise skleníkových plynů v platnosti do konce roku