Hlavní navigace

Povolenky na emise skleníkových plynů v platnosti do konce roku

Redakce

Vlastní-li vaše společnost emisní povolenky a již teď předpokládá, že se jí nepovede je do konce roku 2007 na úhradu vypuštěných emisí CO2 využít, případně se je nepodaří prodat do data vymazání z vkladových účtů jednotlivých zařízení (k 30.4.2008), měla by zvážit jejich odpis k datu účetní závěrky.

V tomto roce totiž končí platnost „prvního“ obchodovacího období podle Národního alokačního plánu pro roky 2005–2007 a není možné emisní povolenky převádět do dalšího obchodovacího období.

Našli jste v článku chybu?