Průměrný Čech vydělává 21 470 Kč

Dle výsledků Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí činila průměrná hrubá měsíční mzda v České republice 21 470 Kč, meziročně tak vzrostla o 7,6 %. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla hrubá mzda o 1 517 Kč. Inflace se pohybovala kolem 2,5 %, reálná mzda tedy dosáhla 5% zvýšení. V podnikatelské sféře se průměrná vzda zvýšila o 7,6 %, tj. o 1 528 Kč na 21 612 Kč. V nepodnikatelské sféře průměrná mzda vzrostla o 7,5 %, tedy o 1 466 Kč na 20 952 Kč.

Nejvyšší růst byl vykázán v odvětvích zemědělství, myslivost, lesnictví, a to 9,4 %, obchod a opravárenství dosáhl nárůst o 9,1 %, ubytování a stravování o 8,8 %. Naopak nejnižší relativní růst byl zaznamenán v odvětvích rybolov a chov ryb o 2,1 %, finanční zprostředkování o 4,2 %, o něco lépe na tom byla zdravotní a sociální péči, růst mezd v tomto oboru dosáhl 4,7 %.

Pro zajímavost – nejvyšší nominální mzda ve finančním zprostředkování byla přibližně 2,5krát vyšší než nejnižší nominální mzda v odvětví rybolov a chov ryb. Nejvyšších nominálních mezd dosahují pracující ve finančních institucích, a to průměrně 37 576 Kč ve 3. čtvrtletí, naopak nejnižší mzdy dostávají zaměstnanci fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku (sektor domácností), a to 14 132 Kč.

V celkové bilanci za první tři čtvrtletí tohoto roku dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda výše 21 119 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 499 Kč, tj. 7,6 %. Spotřebitelské ceny vzrostly za dané období o 2,2 %, z toho plyne, že reálná mzda se zvýšila o 5,3 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 7,9 %, tj. o 1 561 Kč na 21 322 Kč, reálná mzda vzrostla o 5,6 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 6,6 %, tj. o 1 267 Kč na 20 397 Kč, reálná mzda v této sféře vzrostla o 4,3 %.

Změny v majetkových daních od 1.1.2008 V České republice je málo bankomatů        
jp
jp (neregistrovaný)
27. 11. 2007 22:18 Nový

Finanční server

a uveřejní stejně manipulativní údaje, jako bulvární či stranický tisk.
To se ani trošku nestydíte?

Můžete alespoň dodatečně doplnit zprávu s desítkou nesmyslných čísel o medián a směrodatnou odchylku?
uživatel si přál zůstat v anonymitě
28. 11. 2007 8:19 Nový

doplnění informace

o důležitou skutečnost: 2/3 ČECHŮ VŠAK NA PRŮMĚRNOU MZDU NEDOSÁHNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!