Hlavní navigace

Prodejci tuhých paliv často nedodržují zákon. Jak se nenechat podvést?

Gabriela Hájková

Česká obchodní inspekce se zaměřila ve třetím čtvrtletí se svými kontrolami i na prodejce tuhých paliv. Po předchozím zjištění, že jsou spotřebitelé často šizeni na množství, zaměřili se kontroloři na nepoctivost prodeje. 

Také letošní kontroly potvrdily, že polovina zjištěných nedostatků se týkala nedodržení deklarované hmotnosti dodaného paliva a následně nesprávného účtování. Vzhledem k výsledkům kontrol, pro spotřebitele velmi nepříznivým, budou inspektoři ČOI objednané dodávky tuhých paliv do domácností průběžně kontrolovat až do konce roku, uvádí zpráva České obchodní inspekce. 

Za třetí čtvrtletí provedla ČOI celkem 59 kontrol zaměřených na tuhá paliva a ve 27 případech (45,8 %) bylo zjištěno porušení právních předpisů.

Nejčastěji prodejci porušili povinnost a dodali méně zboží, než si spotřebitel zaplatil a ve dvou případech neumožnili překontrolovat správnost údajů.

Rady ČOI spotřebitelům

Prodávající je povinen umožnit kontrolu správné hmotnosti objednávky (její převážení). Požádá-li spotřebitel předem, tj. při objednávce, o možnost být při nakládce a vážení uhlí před rozvozem, měl by mu prodávající vyhovět. Pokud odmítne nebo bude hledat výmluvy, proč to nejde, měl by spotřebitel zvážit změnu prodejce. 

Spotřebitel by se měl zajímat také o to, v jakých podmínkách je uhlí určené k rozvozu skladováno, a pokud se uhlí rozpadne ve sklepě na prach v rozmezí několika dnů až dvou týdnů po dodávce, měl by tuto dodávku reklamovat. Rozpad uhlí svědčí o tom, že jeho uskladnění nevěnoval prodejce náležitou péči. 

Spotřebitel by měl odmítnout převzít dodávku mokrého uhlí, a to z bezpečnostních důvodů – při následném skladování mokrého uhlí hrozí jeho samovznícení. 

Pozn. red.: Zahoření hrozí u vlhkého staršího uhlí, proto pokud pokud vám dodali nové uhlí mokré, neměli byste ho rozhodně míchat s tím starým. Zajistit byste také měli dobré odvětrávání a skladování uhlí v nižší vrstvě.

Na nepoctivé jednání při prodeji uhlí může každý spotřebitel upozornit nejbližší inspektorát České obchodní inspekce nebo poslat podání na e-podatelnu (přes www.coi.cz).

Našli jste v článku chybu?