Pracujete v důchodu? O zvýšení penze žádejte každý rok

Pokud pobíráte starobní důchod a přitom stále vykonáváte výdělečnou činnost a platíte zálohy na důchodové pojištění, můžete si za každých 360* odpracovaných dnů požádat o navýšení penze. Přepočet příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) neprovádí automaticky, podmínkou je zmíněná písemná žádost, kterou ideálně podávejte vždy po získání dalších 360 dní pojištěné výdělečné činnosti na úřad dle vašeho místa bydliště.

* Do těchto 360 dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvené absence, dočasná pracovní neschopnost nebo ošetřování člena domácnosti. 

Žádost o zvýšení důchodu si můžete podat i v případě, že jste v minulosti odešli do předčasného starobního důchodu, vykonáváte výdělečnou činnost a už jste dosáhli řádného důchodového věku. Vyřizování požadavku o přepočet důchodu je závislá na tom, zda jste ji podali krátce po získání 360 odpracovaných dní nebo až po delším období. Zpracování je náročnější v případech, kdy lidé žádají o přepočet důchodu za dobu několikaleté výdělečné činnosti, což negativně ovlivní i dobu potřebnou pro vyřízení, vysvětlila Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

K žádosti nezapomeňte přiložit evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud už nebyl zaměstnavatelem zaslán na ČSSZ. Pokud jej nemáte, vystaví vám ho okresní správa sociálního zabezpečení. OSVČ předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim opět vydá příslušná OSSZ.

Částka, o kterou se vám navýší penze, závisí na vašem výpočtovém základu, ze kterého vám je standardně vyměřován důchod. U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení, vysvětlila Buraňová,.

Příklad

Důchodci byl přiznán starobní důchod od 10. 9. 2015, který byl vyměřen z výpočtového základu 18 565 Kč. Při pobírání důchodu pracuje nepřetržitě dosud a v tomto období nebyl nemocný a ani neměl jiné nezapočitatelné dny. Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 4. 9. 2016. Pokud si požádá o zvýšení důchodu, bude mu starobní důchod od tohoto data zvýšen o 75 Kč (0,4 % z výpočtového základu 18 565 Kč).

Zdroj: ČSSZ

Daň z nabytí nemovitostí nově: víc peněz z vlastní kapsy a nová definice pro osvobození Češi šetří méně. S elektřinou ale zachází nejšetrněji v EU        
zdena
zdena (neregistrovaný) ---.stz.rev-fortech.cz
21. 10. 2016 14:04 Nový

zvýšení penze

celé vlákno

Když si pojedu na důchodové zažádat, tak projedu víc než co mi dají / 28km tam a zpět /. Nehledě na to, že si jako důchodce asi ani tu uváděnou výši platu nevydělám - tedy pokud nesedím na dobře placeném státním fleku .

Vladimír Kutálek aura:88
1. 11. 2016 9:09 Nový

Re: zvýšení penze

celé vlákno

Jo taky by mě zajímalo, proč ten důchod nenavýší automaticky.
Jinak bych využil datovku, ta úspěšně minimalizuje náklady na zvýšení důchodu.