Hlavní navigace

Pokuty za kontrolní hlášení bude možné promíjet

Veronika Doskočilová

Od letošního roku musejí plátci DPH podávat kontrolní hlášení. Za neplnění této povinnosti, nebo za špatné splnění ale hrozí pokuty:

  • Pokud je kontrolní hlášení podáno po lhůtě, ale bez vyzvání, je pokuta 1000 Kč.
  • Pokud je kontrolní hlášení podáno na základě výzvy, pokuta činí 10 000 Kč.
  • Pokud nepodáte kontrolní hlášené vůbec, pokuta činí 50 000 Kč.

V případě, že finančnímu úřadu se údaje uvedené v kontrolním hlášení nezdají v pořádku, vydá výzvu a požaduje vysvětlení nebo doplnění údajů. Za neuposlechnutí ve stanovené lhůtě hrozí pokuta 30 000 Kč. Nejvyšší pokutu dostanete v situaci, kdy ztěžujete nebo maříte správu daní. Tím se myslí například dlouhodobé nepodávání kontrolního hlášení a nereagování na výzvy.

Někdy ale bude možné tyto pokuty i prominout. Novela zákona o DPH některé sankce související s kontrolním hlášením zmírňuje, neboť umožňuje plátcům DPH požádat o jejich prominutí či snížení, vysvětluje Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Pokud plátce DPH nepodá včas kontrolní hlášení pouze jedenkrát za kalendářní rok a hrozila by mu pokuta, finanční úřad mu ji nevyměří a odpustí.Za každé další pozdní podání ale pokutu dostane.

Žádost o prominutí bude možné podat nejpozději tři měsíce od nabytí právní moci platebního výměru.

Našli jste v článku chybu?