Hlavní navigace

Podle jakých ukazatelů si vybrat akcii?

Sdílet

Přístupů, jak vybrat správnou akcii do svého portfolia, je mnoho. Rozhodnutí se musí odvíjet například od toho, jaké riziko jste ochotni akceptovat a jaký výnos očekáváte.

Většina investorů preferuje hodnotové investování.

Cílem hodnotové investování je za pomoci dostupných údajů stanovit teoretickou nebo vnitřní hodnotu akcie a tu pak porovnat s její aktuální hodnotou na trhu. Z toho vyplyne, zda je akcie nadhodnocená či podhodnocení a zda se tedy vyplatí ji koupit.

Více o investování najdete v článcích Lukáše Kracíka, například Jak můžete vydělat na hodnotovém investování

Při analýze jednotlivých firem byste měli uvažovat hlavně dlouhodobý vývoj dané společnosti. Tedy analyzovat její účetní data alespoň deset let zpátky. Michal Valentík, investiční ředitel společnosti Broker Trust radí, na co se v účetních výkazech (výsledovka, rozvaha a výkaz cash flow) zaměřit:

Marže

Jedná se především o hrubou marži a čistou marži. Hrubá marže, která je dlouhodobě vyšší než 40 % je první indikátor, že se jedná o kvalitní společnost. Čistá marže vyšší než 20 % je také fantastický výsledek. Oproti tomu společnosti, které mají čistou marži pod 10 %, jsou již na pováženou, protože v jejich odvětví bude panovat extrémní konkurenční boj.

Výdaje na vývoj a výzkum

V dnešní době mnoho společností vydělává díky obrovským investicím do vývoje a výzkumu. To sice krátkodobě může držet společnost na výsluní, ale v dlouhém období může dojít ke zklamání. Je tedy důležité sledovat tuto položku ve výsledovce. Společnosti, které utratí za vývoj a výzkum více jak jednu třetinu hrubého zisku, by v hledáčku být neměly.

Placené úroky a dlouhodobý dluh

Ve výsledovce dále nalezneme položku placené úroky, která je velmi úzce spojena s položkou dlouhodobý dluh, kterou nalezneme v rozvaze. Když chci být akcionářem, tak je záhodné, aby společnost generovala zisk a ne, aby veškerý potencionální zisk inkasovali věřitelé. Přesáhnou-li placené úroky každý rok 15 – 20 % provozního zisku (nebo když by společnost teoreticky nebyla schopná zaplatit během pěti let svůj dlouhodobý dluh), není to dobré znamení.

Čistý zisk jako celek

Čistý zisk na akcii může být daleko více rozkolísaný ve sledovaném desetiletém horizontu. Může to být především tím, že společnost může emitovat nové akcie nebo provádět zpětný odkup akcií. Při zpětném odkupu akcií se může stát, že zisk na akcii roste, ale celkový zisk klesá. Preferujme raději stabilní společnost, kde čistý celkový zisk má růstovou tendenci. Rozkolísaný čistý zisk svědčí o tom, že daná společnost se nachází buď v odvětví citlivém na hospodářský cyklus, nebo čelí zuřivému konkurenčnímu boji, nebo je například dané odvětví kapitálově náročné. Vše jsou to indikátory, které by měly investora vést k opatrnosti a obezřetnosti.

Zadržené zisky

Toto je jedna z položek, které velmi snadno a rychle odhalí kvalitní společnost. V desetiletém horizontu by měla stabilně růst, a to minimálně tempem pět procent ročně.

Zpětně vykoupené akcie

Společnost může svým akcionářům vyplácet dividendy nebo hodnotu jejich majetku může zvyšovat právě zpětným odkupem akcií. Každá kvalitní společnost by zpětný odkup měla provádět, proto by měla mít v pasivech i tuto položku. Jedná se o zpětný odkup akcií, které společnost nezrušila, tj. může je znovu vydat. Zde pozor na výpočet rentability vloženého kapitálu. Položka zpětně vykoupené akcie snižuje hodnotu vlastního kapitálu, je to záporné číslo v rozvaze, a tím pádem rentabilita vloženého kapitálu výrazně roste. Jestliže chceme získat rentabilitu, která je také vhodná při určování kvality společnosti, je nutné vlastní kapitál o tuto položku očistit.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje nalezneme ve výkazu cash flow a kumulativně za deset let by neměly přesáhnout 50 procent kumulativního čistého zisku.

Existuje i řada dalších položek, které je vhodné sledovat. Nicméně výše uvedené jsou kardinálně důležité, hledáme-li společnost, která je schopná dlouhodobě generovat pro své akcionáře hodnotu. K analýze fundamentální faktorů a ukazatelů musíme mít nejen odbornou způsobilost a praxi, ale musíme disponovat i příslušnými daty. Dále se vůbec nezmiňuji o technické analýze jako podpůrném prvku tvorby investičního portfolia. V neposlední řadě je nutné zmínit i to, že na jednu kvalitní firmu připadá několik desítek nekvalitních firem, které musíme nastudovat a posléze zamítnout. 

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).