Spočítejte si...

Zavřít

Obce a kraje mohou žádat o podporu na obnovu po vichřici Emma

Od 20. března 2008 mohou postižené obce a kraje žádat o podporu z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Obnova obecního a krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou – dotační titul č. 2“.

Dotace na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2008 jsou vypláceny ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Obce mohou čerpat až 80 % z částky, kterou vynaložily na pořízení nebo rekonstrukci zničeného majetku. Krajům může být vyplaceno až 50 % z této částky.

Výplatu prostředků na obnovu po vichřici Emma zprostředkuje UniCredit Bank.

Fůze Moravského Peněžního Ústavu a Privátního Peněžního Ústavu schválena ŠkoFIN nabízí Fabii za 3500 a Roomster za 4990 korun měsíčně