Spočítejte si...

Zavřít

Fůze Moravského Peněžního Ústavu a Privátního Peněžního Ústavu schválena

Česká národní banka odsouhlasila fůzi Moravského Peněžního Ústavu a Privátního Peněžního Ústavu. Dne 24. ledna 2008 udělila ČNB souhlas k fúzi Moravského Peněžního Ústavu – spořitelní družstvo a Privátního Peněžního Ústavu – úvěrní družstvo a předchozí souhlas ke zrušení PPU bez likvidace. Rozhodnutí nabyla právní moci 4. února 2008.

Dne 25. března 2008 bylo k fúzi MPU a PPU a k zániku PPU sloučením vydáno usnesení Městského soudu v Praze a změny byly zapsány do obchodního rejstříku. Obchodní jmění zaniklé družstevní záložny přešlo na nástupnické družstvo MPU.

Státní dluh se od počátku roku snížil o 32 miliard korun Obce a kraje mohou žádat o podporu na obnovu po vichřici Emma