Hlavní navigace

Nejvyšší soud: S plnou mocí kvůli "eseróčku" nemusíte běhat k notáři

Sdílet

Gabriela Hájková 29. 1. 2015

K založení společnosti s ručením omezeným by měla stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který se tak na konci loňského roku uhradil proti praxi některých rejstříkových soudů, které nechtěly uznat jinou plnou moc než ve formě veřejné listiny v případě, že to zákon vyžaduje i pro samotné jednání (tedy například právě uzavření smlouvy o založení s.r.o. či a.s.). 

Nejvyšší soud tak upřesnil nejasnosti vyplývající z novely občanského zákoníku, která v § 441 odst. 2 stanoví, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, je třeba v této formě udělit i plnou moc. Proto soudy v některých řízeních zamítaly návrhy na založení nových společností do obchodního rejstříku, protože seznaly, že uzavřené společenské smlouvy s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem jsou neplatné. 

Prostým výkladem tohoto ustanovení některé rejstříkové soudy dovozovaly, že vyžaduje-li tedy zákon např. pro založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti formu notářského zápisu, je třeba, aby i plná moc k zastupování subjektu při zakládání takové společnosti byla udělena ve formě notářského zápisu, popisuje zpráva Hospodářské komory ČR.

Nejvyšší soud ČR ve svém stanovisku ale takový výklad odmítl. V usnesení sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, ze dne 27. 11. 2014 vyložil, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není bez dalšího neplatná, není-li pochyb o tom, kdo plnou moc udělil. Plná moc s úředně ověřenými podpisy tuto podmínku splňuje.

Nejvyšší soud se vyjádřil konkrétně i k možnosti zmocnění k založení s.r.o., kdy výslovně uvedl, že stačí, aby plná moc k uzavření společenské smlouvy o založení s.r.o. byla udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zakladatele. 

Zvláštní pozornost je třeba i nadále věnovat zmocněním k přijetí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Značná část notářů zde i nadále vyžaduje plnou moc udělenou ve formě notářského zápisu s odůvodněním, že odkazované usnesení Nejvyššího soudu dopadá pouze na případy zakládání obchodních korporací a v obecné rovině výkladu povinných náležitostí plných mocí se neuplatní. V případě, že budete mít zájem o sepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti na základě udělené plné moci, proto doporučujeme dotázat se u konkrétního notáře, jakou formu plné moci bude akceptovat, doporučuje Hospodářská komora ve své zprávě.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).