Hlavní navigace

Na koho přejde nájem bytu, když nájemce zemře?

Veronika Doskočilová

Pokud zemře nájemce, tak v některých případech přejde nájem na jiné osoby, nejčastěji na členy nájemcovy domácnosti. Není to ale možné vždy. Musí být splněny dvě podmínky. První je, že člen nájemcovy domácnosti žil v bytě nájemce ke dni jeho smrti. Druhou podmínkou je, že nemá v době úmrtí nájemce jiný vlastní byt. Tím se rozumí nejen byt v osobním vlastnictví, ale i nájem jiného bytu, služební byt či členství v bytovém družstvu, vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Souhlas pronajímatele s tím, aby nájem přešel na člena nájemcovy domácnosti, se nevyžaduje, pokud jde o:

  • Manžela.
  • Partnera.
  • Rodiče.
  • Sourozence.
  • Zetě/snachu.
  • Dítě.
  • Vnuka.

Pokud ale jste v roli toho, na koho má nájem přejít, musíte to písemně sdělit pronajímateli, a to nejpozději do 1 měsíce od úmrtí nájemce. Nájem na vás potom přejde pouze na dobu 2 let. V případě, že je vám více než 70 let ale tato lhůta neplatí. A neplatí ani tehdy, pokud nájem přešel na osobu, které v době úmrtí původního nájemce ještě nebylo osmnáct let. V takovém případě přešlý nájem zanikne až dosažením dvacátého roku věku nového nájemce.

Našli jste v článku chybu?