Spočítejte si...

Zavřít

Na koho přejde nájem bytu, když nájemce zemře?

Pokud zemře nájemce, tak v některých případech přejde nájem na jiné osoby, nejčastěji na členy nájemcovy domácnosti. Není to ale možné vždy. Musí být splněny dvě podmínky. První je, že člen nájemcovy domácnosti žil v bytě nájemce ke dni jeho smrti. Druhou podmínkou je, že nemá v době úmrtí nájemce jiný vlastní byt. Tím se rozumí nejen byt v osobním vlastnictví, ale i nájem jiného bytu, služební byt či členství v bytovém družstvu, vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Souhlas pronajímatele s tím, aby nájem přešel na člena nájemcovy domácnosti, se nevyžaduje, pokud jde o:

  • Manžela.
  • Partnera.
  • Rodiče.
  • Sourozence.
  • Zetě/snachu.
  • Dítě.
  • Vnuka.

Pokud ale jste v roli toho, na koho má nájem přejít, musíte to písemně sdělit pronajímateli, a to nejpozději do 1 měsíce od úmrtí nájemce. Nájem na vás potom přejde pouze na dobu 2 let. V případě, že je vám více než 70 let ale tato lhůta neplatí. A neplatí ani tehdy, pokud nájem přešel na osobu, které v době úmrtí původního nájemce ještě nebylo osmnáct let. V takovém případě přešlý nájem zanikne až dosažením dvacátého roku věku nového nájemce.

S nájemci, kteří neplatí včas nájem, se setkala většina pronajímatelů Češi rádi nakupují on-line, ale platí hotově        
revmatik
revmatik (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
31. 1. 2016 4:26 Nový

Na koho přejde nájem po nájemcově smrti

jakje to prosím s přechodem nájmu z nájemce zdravotně postiženého
bydlícího
1/ v tzv. bezbariérovém bytě-domě

a) na též postiženého člena rodiny -manžel,dítě,vnuk
b) na zdravého

2/ v normálním bytě , a to
a) na též postiženého člena rodiny -manžel,dítě,vnuk
b) na zdravého

Děkuji za odpověď.

R.