Hlavní navigace

Můžete se bránit výpovědi z nájmu bytu?

Sdílet

Gabriela Hájková 25. 10. 2016

Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem může končit buď dohodou nebo výpovědí. Pokud jste ji od pronajímatele dostali vy a chcete se bránit, neřešte situaci tím, že se budete bránit převzetí písemnosti. V ČR se aplikuje tzv. fikce doručení a po určité době se tak zásilka považuje za doručenou i přes to, že jste si ji nepřevzali.

Oporu pro obranu proti výpovědi (pokud je oprávněná) musíte naopak hledat v samotné výpovědi. Pokud byla nájemci doručena výpověď z nájmu bytu, má dva měsíce na to, aby proti takové výpovědi jednak vznesl vůči pronajímateli námitky a jednak podal u soudu žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi obsahující všechny důvody, pro které nájemce považuje podanou výpověď za neoprávněnou, informoval Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest.

Vaše vznesené námitky se musí týkat důvodu výpovědi, jehož uvedení ve výpovědi je podmínkou její platnosti. Nájemce může například namítat, že pronajímatel nepotřebuje byt pro své příbuzné, protože má k dispozici ještě další nepronajímané byty, uvedl Zelený jako typický příklad.

Námitky proti výpovědi od pronajímatele i žaloba o přezkoumání oprávněnosti výpovědi musíte stihnout přes poštu ve zmíněné dvouměsíční lhůtě fyzicky doručit, nikoliv jen podat na přepážce. Pokud lhůtu promeškáte, nemůže už soud přezkoumat námitky a žalobu automaticky zamítne.

Žaloba se podává u okresního (obvodního) soudu v místě, kde se nachází nájemní byt. V žalobě musíte označit soud, k němuž ji podáváte, dále označit sebe jako žalobce, pronajímatele jako žalovaného a vylíčit všechny rozhodné skutečnosti. To znamená, že zde například musíte označit byt, jehož se nájem týká, uvést kdy a jak jste se stali nájemci, kdy a z jakého důvodu vám dal pronajímatel výpověď a hlavně proč ji považujete za neoprávněnou.

Přiložit musíte podle Zeleného také důkazy, hlavně tedy nájemní smlouvu či jiný dokument prokazující existenci nájmu, výpověď (vše alespoň kopii), výpisem z katastru doložit vlastnické právo pronajímatele a uvést, čeho se žalobou domáháte (např. určení neoprávněnosti výpovědi případně také určení neplatnosti).

V případě, že nájemce vznese řádné námitky a podá žalobu o přezkoumání výpovědi z
nájmu včas a důvodně, je na dobré cestě k tomu, aby se soud jeho námitkami věcně
zabýval a v případě, že je shledá důvodnými, podané žalobě vyhověl, vysvětlil Zelený s tím, že pokud se tak stane, nájemní vztah i přes podanou výpověď.

Pokud soud žalobu zamítne, musíte byt vyklidit a předat pronajímateli. Nepředá-li nájemce po zániku nájmu pronajímateli vyklizený byt dobrovolně v den skončení nájmu nebo v jiném dohodnutém termínu, je pronajímatel oprávněn podat proti nájemci žalobu o vyklizení předmětného bytu, varuje Zelený a dodává: Je třeba zmínit, že ještě v tomto řízení se může soud zabývat tím, zda výpověď z nájmu splňuje zákonem stanovené náležitosti a tedy zda byla dána písemně, zda obsahuje odůvodnění, poučení, zda a kdy byla případně doručena. Nemůže se však již znovu zabývat tím, zda byl nebo nebyl naplněn výpovědní důvod uvedený ve výpovědi. Teprve v případě, kdy soud pravomocně uloží nájemci povinnost byt vyklidit a ten tuto povinnost dobrovolně nesplní, se může pronajímatel jako vlastník bytu domáhat jeho vyklizení soudním exekutorem.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).