Hlavní navigace

Které novinky vašeho finančního úřadu byste měli znát?

Sdílet

Gabriela Hájková 29. 3. 2013

Finanční správa ČR i letos vyjde vstříc veřejnosti prodlouženými úředními hodinami. Všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště budou otevřeny od 25. března 2013 do 2. dubna 2013 v pracovních dnech od 8 do 18 hodin.

V sobotu 30. 3. 2013 budou daňová přiznání od 8 do 12 hodin přebírat všechny finanční úřady ve svých sídlech a také ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech.

Pracovníci finančních úřadů budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích. Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci rozdávat tiskopisy, přebírat formuláře a poskytovat konzultace k vyplnění přiznání najdete na webu České daňové správy.

Kromě toho pak také nezapomeňte na to, že od 1. ledna je nutné posílat splátky daní na nová čísla účtů finančních úřadů. 

Čísla účtu pro Specializovaný finanční úřad (SFÚ)

Název daně Předčíslí účtu Matrika Kód banky
Daň silniční 748 77620021 0710
Daň z přidané hodnoty 705 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7720 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7712 77620021 0710
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743 77620021 0710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789 77620021 0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784 77620021 0710
Ostatní příjmy 4757 77620021 0710
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710
Pokuty na místě zaplacené 3746 77620021 0710
Příslušenství daní 4706 77620021 0710
Správní poplatky 3711 77620021 0710
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786 77620021 0710
Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036 77620021 0710
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032 77620021 0710
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039 77620021 0710

Zdroj: MFČR

Předčíslí pro ostatní finanční úřady

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Ostatní příjmy 4757
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí 9785
Pokuty na místě zaplacené 3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí 6728
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* 13717
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Zrušené daně a jiné příjmy 7798
Zrušené daně a poplatky 1791
Zvláštní prostředky – exekuce 35
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039

* Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717–77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717–77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

Zdroj: MFČR

Čísla matrik bankovních účtů všech finančních úřadů 

Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710

Zdroj: MFČR

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).