Hlavní navigace

Kdy platí za maturujícího studenta zdravotní pojištění stát?

Gabriela Hájková

To, zda za maturujícího studenta bude platit zdravotní pojištění stát, určuje několik faktorů. Zejména je důležité, kdy dojde k ukončení studia, tedy zda v řádném termínu v květnu nebo červnu nebo například až v září při opravném termínu. Zda budete státním pojištěncem ovlivňuje také fakt, jestli budete ve studiu pokračovat na vysoké nebo vyšší odborné škole nebo zda plánujete o prázdninách výdělečnou činnost podle § 10 zákona o státní sociální podpoře (tj. zda budete OSVČ nebo zaměstnanec). 

Pokud ukončíte studium v řádném termínu, pak za vás stát bude platit pojistné do 30. června téhož roku a pak také po dobu července a srpna. To ale jen za situace, že nebudete osobou výdělečně činnou a nevznikne vám v tuto dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. To platí i pokud se chystáte od nového školního roku pokračovat ve studiu.

Pokud byste například v červenci pracovali a příjem zakládal účast na zdravotním pojištění, stát za vás v této době pojistné hradit nebude. Pokud poté výdělečnou činnost ukončíte, budete z hlediska pojistného ještě celý srpen považováni za nezaopatřené dítě a stanete se opět na měsíc státním pojištěncem.

V případě, že nebudete ve studiu pokračovat už byste se ale od září buď měli zaregistrovat na úřad práce, aby bylo pojistné opět hrazeno, nebo začít s výdělečnou činností, ze které už budete odvádět pojistné buď jako OSVČ nebo zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pokud byste nezvolili žádnou z těchto možností, musíte se u pojišťovny registrovat jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit příslušné měsíční zálohy.

Ohlašovací povinnost za vás v červenci splní zaměstnavatel, vy byste ale nejpozději do 10 srpna měli své zdravotní pojišťovně oznámit, že jste opět nezaopatřeným dítětem. V září vás buď opět ohlásí zaměstnavatel nebo tak musíte učinit vy sami jako OSVČ.

Našli jste v článku chybu?