Kdy musíte hlásit zdravotní pojišťovně nástup na rodičovskou?

Povinnost ohlásit zdravotní pojišťovně přestup z mateřské na rodičovskou se týká pouze některých maminek. Obecně se totiž zdravotní pojišťovně musí oznámit skutečnost, která je rozhodná pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné.

Pokud maminka po mateřské nastupuje plynule na rodičovskou, platba pojistného od státu za pojištěnce trvá a nic tak hlásit nemusí, protože stále spadáte do stejné kategorie státního pojištěnce.

Jiný případ se týká maminek, které po mateřské dovolené v péči o potomka vystřídá muž, který místo ně nastoupí na rodičovskou. Tuto změnu už je nutné ohlásit. Pokud nastupujete po mateřské zpět do zaměstnání, měl by za vás oznamovací povinnost splnit zaměstnavatel.

Platí, že stát je plátcem pojistného krom jiného za příjemce rodičovského příspěvku i, za příjemce peněžité pomoci v mateřství. Příjemce rodičovské bude státním pojištěncem bez ohledu na to, po jakou dobu ji bude čerpat.

Dnes od dvanácti hodin začíná den dopravy zdarma ECB: Inflace se musí zvýšit, budeme možná znovu tisknout peníze