Hlavní navigace

Jak v letošním roce požádat o důchod?

Sdílet

Budete v letošním roce žádat o důchod? Pak formulář můžete sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání penze. Žádost za vás může podat i zmocněnec na základě udělení plné moci. V případě, že žádost nemůže sepsat důchodce sám kvůli špatnému zdravotnímu stavu, může tak za něj učinit rodinný příslušník i bez plné moci. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat, upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení ve své zprávě (ČSSZ).

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod je nutné předkládat:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou (rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.    Zdroj: ČSSZ

Podáváte-li žádost o pozůstalostní důchod (vdovský, vdovecký nebo sirotčí), pokud už zemřelá osoba pobírala důchod, předložit byste měli:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod nebo při žádosti o vdovský důchod za předpokladu, že vdova nejpozději do 12 měsíců od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku (ovlivněného výchovou dítěte/dětí) a přitom nedosáhne alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození,
 • potvrzení o studiu – při žádosti o sirotčí důchod, jestliže dítě již dokončilo povinnou školní docházku.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod, informuje ČSSZ.

Délka vyřízení žádosti se různí podle toho, zda má ČSSZ všechny podklady. Pokud například zaměstnavatelé nesplnili svou povinnost a nezaslali o vás potřebné údaje, část doby pojištění může pro přiznání důchodu scházet a je nutné tyto chybějící doby došetřit. Evidence musí být pro rozhodnutí kompletní. V případě, že žádost nelze definitivně vyřídit, může ČSSZ poskytnout před rozhodnutím o důchodu i zálohu.

Do 30 od oznámení rozhodnutí můžete písemně požádat o změnu data přiznání penze nebo její výplaty. Tuto žádost můžete podat maximálně dvakrát v případě přiznání téhož důchodu. Do 30 dnů ode dne jeho oznámení můžete také podat písemnou námitku.

Našli jste v článku chybu?
 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).