Hlavní navigace

Jak dlouho musíte archivovat Přehledy a další dokumenty pro zdravotní pojišťovnu?

Sdílet

Lhůta pro skartaci přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a případně i dalších souvisejících dokladů, není přímo stanovena. Podle Oldřicha Tichého z Všeobecné zdravotní pojišťovny ji ale lze odvodit na 10 let ze lhůty pro právo pojišťovny předepsat resp. vymáhat dlužné pojistné.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že právo předepsat dlužné pojistné (ev. penále) se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Pokud byl pojišťovnou proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl, uvedl Tichý, podle kterého je takovým úkonem např. doručení výkazu nedoplatků, platebního výměru apod. Právo vymáhat pojistné a penále se pak podle něj promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno.

Zdravotní pojišťovna sice provádí u podnikajících fyzických osob kontrolu údajů vyúčtováním z informačního systému. Zároveň ale může provést i kontrolu dokladovou. Pak musíte kontrolnímu pracovníkovi na vyžádání předložit účetní a jiné doklady, které jsou rozhodné pro stanovení výše a placení pojistného, případně další doklady, o které vás pověřený pracovník požádá. Podle Tichého může jít o živnostenský list, účetní evidenci, dokumentaci k výpočtu vyměřovacích základů pro stanovení pojistného, příkazy k úhradě, výpisy z účtu, ústřižky poštovních poukázek, doklady o plnění oznamovací povinnosti apod. Jak ale uvedl, jestliže jste bezproblémovým plátcem pojistného zdravotního pojištění, není k takové kontrole důvod.

Samotné platby pojistného si můžete zkontrolovat ve vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zdravotní pojišťovny automaticky rozesílají každý rok ještě před termínem pro podání přehledu.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).