Spočítejte si...

Zavřít

Energetické společnosti marketingově vyzrály nad novými spotřebitelskými právy

Novela energetického zákona, která nabyla účinnosti 18. srpna 2011, dala zákazníkům nově právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel zamýšlí zvýšit cenu energie nebo změnit smluvní podmínky.

To se pochopitelně dodavatelům energie nelíbí, a proto se teď snaží dělat vše pro to, aby zákazník v budoucnu tak snadno změnit dodavatele nemohl, říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dodává: Bohužel někdy tak činí i způsoby, které jsou na hraně zákona.

Společnosti nabízející dodávky elektřiny či plynu podle časopisu dTest v současné době začaly s rozesíláním nejrůznějších „mimořádných“ nabídek spojených s určitou „výhodou“. Podpisem nabídky se však zákazník zaváže na dobu několika let k odběru energie a v případě, že od smlouvy odstoupí, přijde o již poskytnuté výhody, které jsou mu zpětně doúčtovány. V některých případech může být po zákaznících dle nejrůznějších dodatků smlouvy požadována i smluvní pokuta v řádech tisíců korun.

Podobné pasáže dodatků smluv jsou nepřiměřené a v některých případech i neplatné. Společnosti by tak měly důkladně zvážit svůj marketingový postup. Spíše než různými právními kličkami by měly o zákazníka bojovat především nabídkou nízké ceny a kvalitními službami, uzavírá Votočka.Česká spořitelna odstaví na konci týdne služby přímého bankovnictví Jen pět procent mimoevropských zásilek nepodléhá po novele clu        
Martin
Martin (neregistrovaný) ---.internetbox.cz
13. 10. 2011 11:01 Nový

Re: Energetické společnosti marketingově vyzrály nad novými spotřebitelskými právy

celé vlákno

Vítejte v ČR, kde je možné vše.. absurudita, okrádání lidí přímo před očima a s úsměvem, hloupost, naprostá neempatie,lhos­tejnost k lidem, vyždímat každého až na morek, hnus hnus... z téhle země je mi na zvracení....

Mob
Mob (neregistrovaný) ---.tieto.com
13. 10. 2011 14:32 Nový

Re: Energetické společnosti marketingově vyzrály nad novými spotřebitelskými právy

celé vlákno

Ne že bych vyloženě nesouhlasil, ale i v tomto dodatku bude určitě přesně napsáno, s čím že to odběratel souhlasí a k čemu se zavazuje. Takže "podepsat můžeš, přečíst (a pochopit) musíš".

REX22
REX22 (neregistrovaný) ---.215.broadband4.iol.cz
13. 10. 2011 23:35 Nový

Re: Energetické společnosti marketingově vyzrály nad novými spotřebitelskými právy

celé vlákno

Jde například o současnou nabídku PRE zasílanou stávajícím zákazníkům (průvodní dopis a návrh dodatku ke smlouvě). PRE nabízí slevu 10% z ceny energie (pouze silové složky) po dobu dvou měsíců
a dále 1200 Kč jako prémii. Podmínkou je podepsání dodatku, který mění smlouvu o dodávce elektřiny tak,že se z ní stane smlouva na dobu určitou do 31.12.2013, vznikne tedy závazek u PRE zůstat 2 roky. To je přijatelné, pokud zákazník nemá v úmyslu dodavatele měnit. Co je však znatelně horší: Pokud ve lhůtě 30 dnů před uplynutím sjednané doby (31.12.2013) neoznámí zákazník, že na ukončení smlouvy trvá, prodlužuje se smlouva vždy o dalších 12 měsíců. Ti zákazníci, kteří v průběhu roku 2014 budou chtít změnit dodavatele, musí si počkat až na rok 2015, ovšem za předpokladu, že nepromeškají onu 30 denní lhůtu před koncem roku 2014 atd...

Přijde mi to ze strany PRE jako poněkud trapná akce, zvlášť v souvislosti
s tím, že sama PRE na svých stránkách důrazně varuje před neseriózním jednáním zástupců jiných dodavatelů. V průvodním dopise zákazníkům PRE totiž píše pouze o trvání smlouvy do 31.12.2013 a o výhodách z toho plynoucích, o změně způsobu ukončení smlouvy po 31.12. 2013 není v průvodním dopise ani slovo, je pouze v návrhu dodatku ke smlouvě.

Vypadá to na to, že k PRE přešel někdo z T-mobilu :-)