Důchody svých prarodičů mladí neznají. Ten svůj si představují od 14 000 Kč výše

Přes 90 % mladých lidí do 35 let věku neví, jaká je aktuální výše starobního důchodu a jakou výši pobírají jejich prarodiče či rodiče. Přes 60 % respondentů odhadovalo, že průměrná výše důchodu v České republice je mezi 14 000 – 17 000 Kč. Ve skutečnosti se ale průměrný důchod pohybuje v rozmezí 9000 – 12 000 Kč. Vyplynulo to z průzkumu, který realizovala společnost Broker Consulting mezi lidmi ve věku 20 – 35 let.

Většina (58 %) si ale přeje pobírat důchod ve výši 17 000 – 19 000 Kč. Dalších 38 % si myslí, že důchod pobírat budou, ale nebude dostatečný, aby pokryl jejich náklady. Zbylých 3,2 % si však myslí, že žádný důchod nedostanou.

Vysoký počet mladých věřících v plnohodnotné důchody si vysvětlujeme tak, že mladí i navzdory mediálním informacím pořád doufají, že jejich penze je jistá. Překvapil nás však nízký počet těch, co nevěří v důchody vůbec. V praxi se setkáváme spíše s tím, že statistiky dožití v kombinaci s posouváním věku odchodu do důchodu způsobují v mladých značnou skepsi ve vztahu k penzi, uvedl Michal Cibulka, analytik Broker Consulting.

Přibližně polovina dotázaných počítá i v důchodovém věku se stejnou životní úrovní, jakou má nyní. Druhá polovina je připravena na snížení své životní úrovně.

Internet nic nezatají. Kde všude si vás personalista před pohovorem "proklepne"? Jak na Přehled o příjmech a výdajích?