Hlavní navigace

Čerpání unijních dotací se zlepší pro malé a střední podniky

Josef Janda

Úředníci ministerstva pro místní rozvoj připravily plán na využití fondů Evropské unie pro snížení dopadů krize. Cílem je zpřístupnit peníze malým a středním firmám. Studie se zaměřila na lepší využití peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Pro získání finančních prostředků z evropských fondů lze využít čtyři základní opatření:

  1. Snazší přístup pro drobné a střední podnikatele, malé obce a neziskové organizace. V rámci tohoto přístupu je především zrychlit platby v operačních programech a financovat projekty již během jejich realizace.
  2. Ulehčit přístup k investičním prostředkům, zejména k zvýhodněným úvěrům a zárukám.
  3. Přímá pomoc – úprava legislativy v podobě zjednodušení vykazování výdajů nebo prevence chyb.
  4. Podpoření v oblastech, kde je silný přírůstový potenciál. Hlavně investice do infrastruktury, lidských zdrojů a inovativních technologií. Cílem je podpořit podnikatelskou sféru dát pozitivní impuls celé tuzemské ekonomice.

Změna čeká také vyhlašovaní dříve neplánovaných výzev. Zvláštní důraz se bude klást na aktivity, jež mají vysokou přidanou hodnotu.

Zdroj: Mediafax

Našli jste v článku chybu?