Hlavní navigace

eBanka vykázala za rok 2005 zisk před zdaněním ve výši 41,3 mil. Kč

Ondřej Antoš

V roce 2005 eBanka hospodařila se ziskem ve výši 41,3 mil. Kč před zdaněním, po zdanění dosáhl zisk eBanky 10,5 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek začala eBanka generovat začátkem roku 2005 a tento trend zachovala v každém jednotlivém měsíci uplynulého roku.

Více informací o hospodaření banky naleznete v její tiskové zprávě.

Našli jste v článku chybu?