Spočítejte si...

Zavřít

eBanka vykázala za rok 2005 zisk před zdaněním ve výši 41,3 mil. Kč

V roce 2005 eBanka hospodařila se ziskem ve výši 41,3 mil. Kč před zdaněním, po zdanění dosáhl zisk eBanky 10,5 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek začala eBanka generovat začátkem roku 2005 a tento trend zachovala v každém jednotlivém měsíci uplynulého roku.

Více informací o hospodaření banky naleznete v její tiskové zprávě.

Obchodníci s CP budou muset nově platit příspěvky do GFOCP ve výši 2 % z přijatých poplatků Zhodnocení životních pojištění dosáhlo u ČSOB Pojišťovny více než 0,5 mld. Kč