Hlavní navigace

eBanka za rok 2005 vytvořila zisk před zdaněním ve výši 41,3 mil. Kč

Praha, 2. února 2006 – V roce 2005 eBanka hospodařila se ziskem ve výši 41,3 mil. Kč před zdaněním, po zdanění dosáhl zisk eBanky 10,5 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek začala eBanka generovat začátkem roku 2005 a tento trend zachovala v každém jednotlivém měsíci uplynulého roku.

Sdílet

Klíčové finanční údaje za rok 2005

Dynamický nárůst eBanka zaznamenala především v zisku z bankovní činnosti, který k 31.12.2005 dosáhl objemu 1 457,3 mil. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 24,6 % (k 31.12.2004 vyt­vořila eBanka zisk z bankovní činnosti ve výši 1 169 mil. Kč).

Bilanční suma eBanky meziročně vzrostla z 13,9 mld. Kč (k 31.12.2004) na 17,3 mld. Kč (k 31.12.2005), což představuje nárůst o 25 %. Základní kapitál k 31.12.2006 dosáhl výše 1,18 mld. Kč, kapitálová přiměřenost byla ve výši 12,73 %.

Vybrané obchodní výsledky za rok 2005

Objem klientských depozit vzrostl meziročně o 19,7 %, z 12 026,3 mil. Kč k 31.12.2004 na 14 391,8 mil. Kč k 31.1.2005.

Objem poskytnutých úvěrů vzrostl o 41,3 %, z 6 449,1 mil. Kč k 31.12.2004 na 9 026,9 mil. Kč k 31.12.2005. Z cel­kového počtu poskytnutých úvěrů představují největší objem firemní úvěry (5 277,9 mil. Kč), hypotéky (2 383,7 mil. Kč) a spotřebitelské úvěry (1 044,2 mil. Kč).

eBanka obsluhuje přes 471 tisíc klientů, z toho 115 tisíc tvoří kmenoví klienti eBanky, majitelé Osobních a Firemních účtů; 175 tisíc klientů využívá produkty v rámci ČP finance a přes 174 tisíc klientů aktivně používá stříbrnou úvěrovou kartu HomeCredit. Během roku 2005 vzrostl celkový počet klientů eBanky o 8,7 %, počet kmenových klientů, kteří jsou majiteli Osobních a Firemních účtů, vzrostl o 7,5 %. eBanka disponuje vlastní obchodní sítí, kterou v současné době představuje 165 obchodních míst pro obsluhu retailové i firemní klientely. eBanka provozuje 47 bankomatů.

Výhled do roku 2006

eBanka se v roce 2006 soustředí na další rozšiřování své obchodní sítě a akvizici klientů. eBanka se bude dále zaměřovat na své dva klíčové segmenty: movitý retail a malé střední firmy. Přes nutné investice spojené s rozšiřováním obchodní sítě eBanka očekává, že letošní hospodářský výsledek bude kladný.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).