Žákovské jízdné nahradí příspěvek na dopravu již 1. září

Od 1. září je zrušen příspěvek na dopravu, který nahrazuje tzv. Žákovské jízdné, platné v autobusech a na železnici. V Českých drahách pro žáky do 15 let činí sleva 68 – 73 % z obyčejného jízdného, u žáků ve věku 15 – 26 let pak 50 – 57 %.

Komerční banka připravila novou verzi studentského účtu Gaudemus Raiffeisenbank začíná prodávat novou emisi hypotečních zástavních listů