Hlavní navigace

Žákovské jízdné ve vlacích Českých drah

Od 1. září 2004 začne ve vlacích Českých drah platit žákovské jízdné vyhlášené usnesením vlády z června minulého roku. Současně se zruší příspěvek na dopravu pro žáky a studenty. Zvláštní jízdné budou uznávat všichni železniční a silniční dopravci v České republice.

Sdílet

Nárok na žákovské jízdné získají mladí lidé do 26 let po předložení žákovského průkazu. Ten existuje ve variantách pro žáky do 15 let a pro žáky a studenty ve věku 15 – 26 let. V současné době již pokladny Českých drah zajišťují prodej a ověřování žákovských průkazů.

Vystavování žákovských průkazů

Pro získání žákovského průkazu je nejprve potřeba zakoupit si v pokladně tiskopis za 1 Kč. Budoucí držitel nebo jeho zákonný zástupce vyplní jméno, příjmení, datum narození a především trasu, na které bude dítě průkaz používat. Poté si průkaz nechá potvrdit školou, případně doplnit další potřebné údaje (například dny výuky, pokud neprobíhá denně). Následuje ověření průkazu u pokladny Českých drah. K němu je zapotřebí předložit průkazovou fotografii. Žáci mladší 15 let předloží rodný list, cestovní pas nebo jiný průkaz již dříve potvrzený Českými drahami, starší žáci a studenti předkládají osobní doklad vydaný orgánem státní správy (občanský průkaz a podobně). Za ověření žákovského průkazu zaplatí u ČD částku 40 Kč.

České dráhy ověřují i průkazy určené pouze pro dojíždění s autobusovými dopravci nebo ostatními železničními dopravci a naopak.

Platnost žákovského průkazu

Průkazy pro žáky do 15 let lze vystavit maximálně na čtyři po sobě jdoucí školní roky, nejpozději do posledního dne před 15. narozeninami. Každoročně je však nutno předložit potvrzení o pokračování školní docházky. Průkazy pro žáky ve věku 15 – 26 let platí jeden školní (akademický) rok, nejpozději do posledního dne před 26. narozeninami. Jízdenku za žákovské jízdné je možno zakoupit pouze pro období školního (akademického) roku, tedy od 1. září do 30. června následujícího roku. Týdenní nebo měsíční traťové jízdenky pro žáky se ve vlacích Českých drah uznávají i v sobotu a v neděli bez ohledu na účel cesty.

Pokud žák bydlí v obci nebo navštěvuje školu v obci bez železničního spojení, ve vlaku má nárok na přiznání slevy do stanice místně či časově nejbližší této obci nebo do stanice, ve které přestupuje na jiný druh dopravy.

Výše žákovského jízdného

České dráhy nabízejí žákům větší slevu než určuje cenový výměr ministerstva financí. U jednorázových a zpátečních jízdenek pro žáky do 15 let činí sleva 68 – 73 % z obyčejného jízdného, u žáků ve věku 15 – 26 let pak 50 – 57 %. Pro srovnání: tato věková skupina zaplatí stejné jízdné jako držitelé Junior pasu.

Bližší informace získáte u zaměstnanců Českých drah, a.s., v letáčcích, které obsahují i ukázky ceníků, nebo na internetové adrese: www.cd.cz/zaci.

Pavel Tesař
tiskové oddělení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).