Hlavní navigace

Přehled družstevních záložen v Česku

  • Družstevní záložny jsou vítanou alternativou bank.

Sdílet

Údaje úrokových sazeb jsou platné k 31.10.2009

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Převzetím Vinohradské vzájemné družstevní záložny v roce 2008 vzniklo spořitelní a úvěrní družstvo Akcenta. Členský vklad je jedna koruna. Na konci prvního pololetí 2009 měla záložna 338 členů. Zisk za rok 2008 byl 129 tisíc Kč. Záložna disponuje vlastním bankovním kódem 2030.

Běžný účet je veden zdarma včetně internetového bankovnictví, ovšem za převod mimo záložnu je účtován dvoukorunový poplatek. Za změnu souhlasu k inkasu nebo trvalého příkazu je účtován poplatek ve výši 20 korun za elektronické nastavení a 40 korun za papírový pokyn.

Změna souhlasu k inkasu nebo trvalého příkazu jde obejít zrušením a zřízením nového, které jsou zdarma.

Spořící účet je úročen 2,6 %, ovšem s týdenní výpovědní lhůtou. Při nedodržení výpovědní lhůty je účtován poplatek ve výši 1 % z vybírané částky. Úrokové sazby termínovaných vkladů nepatří na trhu mezi rekordmany, ale první místo kampelička přesto má. Je jím nejvyšší poplatek za předčasný výběr. Sankce je 9 % z vybírané částky.

Úrokové sazby termínovaných vkladů
Délka vkladu Pásma úročení (v tis. Kč) p. a.
1 – 99 100 – 299 300 – 499 500 – 999 > 1 000
1 týden 1,35%
2 týdny 1,40%
1 měsíc 1,65%
2 měsíce 1,80%
3 měsíce 2,00%
6 měsíců 3,00% 3,20% 3,35% 3,50% 3,70%
9 měsíců 3,20% 3,38% 3,52% 3,70% 3,90%
12 měsíců 3,40% 3,55% 3,70% 3,90% 4,10%

Zdroj: Akcenta

Záložna chystá od listopadu rozšířit svoji nabídku o další spořící účty a termínované vklady se splatností od 6 měsíců do 5 let s úrokovou sazbou v rozmezí 3 až 5,3 % p. a.

Záložna bude také od listopadu vydávat platební kartu Visa Electron a to ve spolupráci se zatím nezveřejněnou tuzemskou bankou. Vydání karty bude zdarma, výběry z bankomatů zpoplatněné, ale sazebník zatím není definitivní.

V tuto chvíli funguje záložna zcela bez poboček. Začátkem listopadu otevírá svojí první pobočku v Hradci Králové. Klienty obsluhuje také prostřednictvím vlastní sítě obchodních partnerů s působností po celé České republice.

Do finanční skupiny patří i devizová společnost, ale ve vztahu ke klientům není nijak se záložnou provázána i když do budoucna se s tím počítá. Není možné posílat zahraniční platby přímo z bankovních účtů a klienti družstevní záložny nemají ani zvýhodněné sazby za zahraniční platby. Záložna je aktuálně členem SWIFT, avšak zahraniční platby ještě nefungují. Počítá se, že klienti záložny budou ve vztahu k devizové společnosti zvýhodněni a to rychlostí převodů i poplatky.

Citfin, spořitelní družstvo

Loňské hospodaření záložny skončilo ziskem 716 tisíc korun. Ke konci letošního prvního pololetí mělo spořitelní družstvo 55 členů.

Ciftin nabízí vedení multiměnového účtu ve 14 měnách, tuzemský bankovní styk zdarma a zahraniční „za výhodných podmínek“. Konkrétní sazebník poplatků a úroků není „ze strategických důvodů zveřejňování“. Ciftin je spojen s devizovou společností Citco, finanční trhy. Toto spojení činí Citfin, spořitelní družstvo zajímavý především pro firmy se zahraničním obchodem. Bankovní kód záložny je 2060. Členský vklad je symbolická jedna koruna a záložna nemá žádné zápisné.

Ciftin má přímou smlouvu s karetní společností MasterCard a jako jediná záložna v České republice vydává vlastní karty.

České spořitelní družstvo

České spořitelní družstvo má 48 členů a zisk za rok 2008 činil 791 tisíc korun. Na naše dotazy záložna nereagovala a rovněž z jejích internetových stránek se nedají vyčíst téměř žádné informace.

Družstevní záložna Kredit

Další kampeličkou, která zanedbává svou internetovou prezentaci je Družstevní záložna Kredit. Se svými 103 členy vygenerovala v loňském roce zisk přes 5 miliónů korun.

Družstevní záložna PSD

Družstevní záložna PSD jako jediná záložna nemá v databázi České národní banky uvedenu e-mailovou adresu. Z výročních zpráv vyplývá, že velmi těsně spolupracuje s Fio, družstevní záložnou. PSD na naše výzvy nereagovala a proto jsme oslovili přímo Fio, která se ke spolupráce vyjádřila následovně: Družstevní záložna PSD aktivně veřejnosti své služby nenabízí a zaměřuje se na spolupráci v rámci Finanční skupiny Fio.

Družstevní záložna PSD má 305 členů a za loňský rok vykázala ztrátu 259 tisíc korun. Ve fondu nerozděleného zisku má kampelička částku ve výši 9,3 milionu korun a v rezervních fondech dalších 4,6 milionu korun.

Fio, družstevní záložna

Počet klientů a tím pádem i členů je ve Fio zhruba 20 000. Členský vklad je 1 koruna. Zápisné není účtováno. Zisk za rok 2008 byl 44 milionů korun.

Šíří služeb může Fio konkurovat bankám. Mezi hlavní devízu patří stejné podmínky pro podnikatelské i osobní účty. Internetové bankovnictví má velmi velký rozsah různých nastavení. Užitečné jsou například automatické zprávy o zvolených pohybech na účtu zasílané na e-mail, které jsou zdarma anebo jako SMS platby. Ty jsou však zpoplatněné. Export výpisů ve formátu GPC zase usnadní integraci se spoustou účetních programů.

Zajímavostí také je, že z aktuálně existujících bank a družstevních záložen má Fio má nejstarší internetové bankovnictví (první byla družstevní záložna PRIA, ta již ale od roku 1998 neexistuje). Vstup do internetového bankovnictví je přes volitelné uživatelské jméno a heslo, jednotlivé transakce se potvrzují buď jednorázovými kódy, které přijdou jako SMS nebo elektronickým podpisem. Je možné volit i kombinaci obou zabezpečení.

Vedení účtu a základní služby k němu (příchozí a odchozí tuzemské platby, vklady a výběry nad 1000 Kč v hotovosti) jsou zdarma. Zpoplatněny jsou neelektronické transakce v podobě papírových výpisů a příkazů. Dále pak informační SMS zprávy a zahraniční platby.

Velmi příznivě jsou zpoplatněny tzv. SEPA platby (tedy platby v eurech do bank, které jsou do tohoto systému zapojeny – tedy všechny banky v zemích, kde je euro národní měnou, ale i některé další. Poplatek za jednu SEPA platbu je 50 Kč nebo 2 EUR podle měny, ve které je účet veden.

Za odchozí platbu je poplatek poloviční. Je uvažována i varianta zlevnění ostatních zahraničních plateb, které jsou aktuálně prováděny přes ČSOB.

Tip: Pokud často posíláte platby do zemí Evropské unie, zřiďte si na Slovensku bankovní účet, na který budete z Česka prostřednictvím internetového bankovnictví Fio posílat peníze a z tohoto účtu posílejte peníze dál do zahraničí.

Účty u FIO jsou „československé“. Máte-li účet s číslem 12345, tak ve tvaru 12345/2010 jde o účet český a ve tvaru 12345/8300 o účet slovenský. Pokud posíláte platby na Slovensko, nebo je naopak přijímáte, jde o velmi užitečnou vlastnost. O tuto funkci není třeba žádat, je k účtu poskytnuta automaticky.

Další zpoplatněnou službou jsou platební karty. Zdarma je od roku 2007 poskytována pouze čipová platební karta Maestro, která neumožňuje platby přes Internet. Pokud je k účtu disponent, je možné vydat zdarma kartu i pro něj, stejně tak se vydává zdarma tento druh karty ke spořícímu účtu FIO konto.

Ostatní karty jsou poskytovány dle ceníku ČSOB (nejlevnější s možností platit na internetu je Visa Electron za 200 Kč), stejně tak výběry z bankomatů – 6 Kč za výběr z bankomatu ČSOB (nebo bank zapojených do tohoto systému – Poštovní spořitelna, Volksbank, Oberbank) a 30 Kč za výběr z ostatních bankomatů. Donedávna bezproblémově fungující cash back v prodejnách Albert je aktuálně nefunkční. Převody mezi účty v rámci FIO jsou okamžité a je jedno, jestli jde o účty různých klientů, nebo o účty stejného klienta.

V úročení vkladů Fio za ostatními záložnami spíše zaostává. Nejlépe je úročen prémiový vklad a to 3,5 % p. a. Uzavírá se na 3 roky. Minimální částka je 50 tisíc korun. V případě předčasného ukončení přichází klient o všechny úroky a platí storno poplatek 5 % z výše vkladu. Ani úrokové sazby termínovaných vkladů nejsou nejlepší na trhu:

Termínované vklady s obnovou (vedené v Kč)
S pevnou úrokovou sazbou
  > 0 > 100 000 > 500 000 > 1 000 000
1 týden/ny 1,85% 2,05% 2,35% 2,50%
2 týden/ny 1,87% 2,07% 2,37% 2,52%
3 týden/ny 1,89% 2,09% 2,39% 2,54%
1 měsíc/e/ů 1,90% 2,10% 2,40% 2,55%
2 měsíc/e/ů 1,93% 2,13% 2,43% 2,60%
3 měsíc/e/ů 2,05% 2,25% 2,55% 2,75%
         
S vyhlašovanou úrokovou sazbou
  > 0 > 100 000 > 500 000 > 1 000 000
6 měsíc/e/ů 2,20% 2,35% 2,75% 2,85%
9 měsíc/e/ů 2,35% 2,55% 2,90% 3,05%
12 měsíc/e/ů 2,60% 2,85% 3,15% 3,35%
24 měsíc/e/ů 2,80% 3,10% 3,25% 3,40%

Zdroj: Fio

Vklady s výpovědní lhůtou jsou úročeny obdobně jako vklady s vyhlašovanou úrokovou sazbou. Běžné účty a termínované vklady je možné vést v eurech, dolarech a českých korunách, spořící účet a prémiový vkladový list pak jen v eurech a korunách.

Fio poskytuje i úvěry. Kontokorentní má tři varianty, dále pak úvěr na nákup akcií a úvěr k podnikatelským účelům. Ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) se připravuje úvěrový produkt krátkodobého financování, který umožní klientům získat podporu ve formě dotace úroku a případně i garance za splácení.

Své služby nabízí družstevní záložna (spolu se službami své matky Fio burzovní společnosti) nyní nabízí i na pobočkách RM Systému. Ten skupina Fio v roce 2006 odkoupila. Získala tím nejširší pobočkovou sítí na trhu družstevních záložen. Pokladní hodiny jsou kratší, než hodiny otvírací a pro člověka pracujícího v jednosměnném provozu nedosažitelné.

Metropolitní spořitelní družstvo

Záložna měla ke konci minulého roku 621 členů a vykázala zisk 6 tisíc Kč. Běžné účty záložna nevede a nemá ani internetové bankovnictví. Zajímavým produktem je vkladní knížka, která je bez výpovědní lhůty a s absencí poplatků a minimálních zůstatků. Úroková sazba je 4,3 % a je v současné době hvězdou na finančním nebi. Jediným omezením této záložny je její lokální rozsah na Brno a okolí. Veškeré operace s vkladní knížkou můžete provádět pouze v brněnské pobočce.

Výnosy termínovaných vkladů
Délka Výše vkladu v tis. Kč
100–299 300–499 500–699 >700
6 měsíců 4,60% 4,90% 5,20% 6,00%
12 měsíců 4,70% 5,00% 5,30% 6,00%
24 měsíců 4,70% 5,00% 5,30% 6,10%

Zdroj: Metropolitní spořitelní družstvo

Členský vklad ve výši 4 tisíc korun patří k nejvyšším na trhu. Při vstupu do družstva musíte splatit nejméně 100 korun, zbylou částku do tří let. Záložna poskytuje úvěry podnikatelům i soukromým osobám, podmínky však nezveřejňuje.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

S téměř 8 tisíci klienty patří k největším záložnám na našem trhu. Za minulý rok dosáhla kampelička zisku přes 6 milionů. Zaměřuje se především na termínované vklady a spořící účty s delší výpovědní lhůtou, zpravidla 18 a 24 měsíců. U devizových účtů jsou lhůty kratší. Klienti, kteří si dříve sjednali produkty s kratšími lhůtami je mají i nadále. Nově již nejsou produkty s kratšími výpovědními lhůtami nabízeny. Výše úrokových sazeb je závislá na výši uložené částky. Spořící účet bez výpovědní lhůty není nabízen.

Přehled úrokových sazeb
Výpovědní lhůta Výše vkladu (v tisících Kč)
100 – 400 400 – 800 800 – 1200 1200 – 3000
18 měsíců 4,3 4,7 4,8 5
24 měsíců 4,5 4,8 5 5,3

Zdroj: Moravský peněžní ústav

Záložna nabízí i vkladní knížky a dětská konta, kromě názvu a formy se ovšem produkty mezi sebou neliší. Úrokové sazby jsou shodné. Běžný účet je veden zdarma, ale k reálnému využití mu chybí platební karty a rovněž poplatek 2 Kč za odchozí platbu (stejně jako za výběr hotovosti) nepotěší. Záložna má vlastní bankovní kód 2070. Moravský peněžní ústav (MPÚ) nabízí ovládání běžného účtu prostřednictvím internetového bankovnictví.

Členský vklad je 1000 Kč. Při vstupu do záložny je nutné zaplatit pouze 100 Kč. Zbylých 900 korun musíte zaplatit do jednoho roku ode dne vstupu. Běžný účet můžete sjednat korespondenčně. Pobočky jsou zatím jen v Praze a ve Zlíně, kde má záložna sídlo.

Úvěry poskytuje MPÚ jak soukromým osobám, tak podnikatelům. V nabídce má klasický úvěr, hypotkérání úvěr, provozní úvěr nebo úvěry na cenné papíry či investiční úvěr a refinancování. Minimální výše úvěru musí být alespoň 3 miliony korun. splatnost je mezi 6 až 24 měsíc s možností prodloužení o jeden rok. Jako zajištění k úvěru se vyžaduje nemovitost. Úrokové sazby začínají na 10 % p. a.

Peněžní dům, spořitelní družstvo

K 31. srpnu 2009 měl 1725 členů. Ztráta za minulý rok byla 96 tisíc korun. Od loňského roku má Peněží dům bankovní kód 2200. měsíční poplatek za vedení běžného účtu je 30 korun včetně 15korunového poplatku za pronájem bezpečnostního kalkulátoru. Za pohyb na účtu zaplatíte mezi 3 až 5 korunami. Kampelička nabízí operace s daty ve formátu KPC a GPC, které firmám může zjednodušit integraci s účetním programem. Při založení účtu musíte do Uherského Hradiště, kde má záložna svou jedinou pobočku a zároveň i sídlo. Vkladové účty zpoplatněny nejsou, ale úrokové sazby nejsou v porovnání s ostatními záložnami nikterak zajímavé. Základní členský vklad je 100 korun.

Úrokové sazby
Délka trvání vkladu Roční úroková sazba v % pro vklad
I.pásmo od 100 Kč do 99.999 Kč II.pásmo od 100.000 Kč do 299.999 Kč III.pásmo od 300.000 Kč do 499.999 Kč IV.pásmo od 500.000 Kč do 999.999 Kč V.pásmo nad 1.000.000 Kč
7 dní 0,95 1,05 1,3 1,85 2,1
14 dní 0,95 1,05 1,3 1,85 2,1
21 dní 0,95 1,05 1,3 1,85 2,1
1 měsíc 1,1 1,3 1,55 2,15 2,3
2 měsíc 1,1 1,3 1,55 2,15 2,3
3 měsíce 1,35 1,5 1,7 2,35 2,5
4 měsíce 1,35 1,5 1,7 2,35 2,5
5 měsíců 1,35 1,5 1,7 2,35 2,5
6 měsíců 1,75 1,85 2,35 2,7 3,1
7 měsíců 1,75 1,85 2,35 2,7 3,1
8 měsíců 1,75 1,85 2,35 2,7 3,1
9 měsíců 1,9 2 2,7 2,9 3,35
10 měsíců 1,9 2 2,7 2,9 3,35
11 měsíců 1,9 2 2,7 2,9 3,35
12 měsíců 2,4 2,5 3,2 3,6 4
18 měsíců 2,4 2,5 3,2 3,6 4
2 roky 3 3,1 3,5 4 4,2
3 roky 3,1 3,2 3,7 4,1 4,3
4 roky 3,15 3,25 3,75 4,15 4,5
5 let 3,2 3,3 3,85 4,3 4,7

Zdroj: Peněžní dům

Lepší úrokové sazby vkladových produktů se můžete dostat v okamžiku, kdy složíte další členský vklad. Ten však není úročen. K navýšení však dojde u běžného vkladu, kdy se vám úroková sazba může zvýšit až o 2 %. Horní úroková sazba je nejvýše 6 %.

Zvýhodnění úrokové sazby vkladu
Členský vklad vyšší než 6 000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 1 000 000
Úrokové zvýhodnění (% p. a.) 0,1 0,2 0,5 0,7 1 1,5 2

Zdroj: Peněžní dům

Pro děti nabízí Peněžní dům spořící účet Domeček s 14denní výpovědní lhůtou. Účet je veden zdarma, včetně nezpoplatněných vkladů a výběrů. Částka do 30 000 Kč je úročena 3 % p. a. Vklady vyšší 30 001 jsou úročeny 1,5 %.

Širší je nabídka úvěrů. Rychloúvěr do 20 000 Kč s úrokovou sazbou 6 % p. a., středně a dlouhodobé úvěry s úrokovou sazbou 6 až 15 % p. a. a kontokorentní úvěr 4 až 10 % p. a. pro podnikatele a 13 % p. a. pro občany. U částek nad 100 000 Kč je zpravidla vyžadováno ručení nemovitostí, u částek nad 500 000 Kč je ručení nemovitostí nezbytností. Poplatek za přidělení úvěru je 1 % z částky (neplatí se u rychloúvěru). Za vedení úvěrového účtu zaplatíte 60 Kč měsíčně.

Podnikatelská družstevní záložna

Počet členů Podnikatelské družstevní záložny je 60 a vloni dosáhla zisku 1 milionu korun. Pokud byste chtěli zjistit produktovou nabídku z webových stránek, budete zklamáni. Záložna žádné informace o svých produktech veřejně nenabízí. Velké překvapení nás čekalo při žádosti o zodpovězení našich otázek. Obdrželi jsme následující odpověď: Děkujeme za Váš zájem, ale v současné době nevyužijeme nabídky prezentace naší družstevní záložny na stránkách Měšec.cz.

ROYAL CAPITAL družstevní záložna

Počet členů záložny Royal Capital se nám nepodařilo vypátrat. Zisk za rok 2008 činil 309 tisíc korun.

UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo

Za rok 2008 dosáhla záložna zisku 8,5 milionu a k poslednímu dni loňského roku měla 275 členů. Při vstupu do záložny je třeba zaplatit 400korunový členský vklad a 100korunové zápisné. Účet lze založit korespondenčně nebo v jedné z poboček v Praze a Ostravě. Protože záložna zatím nemá zřízeno internetové bankovnictví, můžete příkazy podávat pouze na pobočce a nebo je posílat poštou. Záložna plánuje od listopadu spuštění internetového bankovnictví.

Velmi zajímavý je běžný účet záložny, který jako jediný na našem trhu poskytuje základní služby (vedení, tuzemské příchozí a odchozí transakce, vklady a výběry) zdarma při ovládání na pobočce a papírovými příkazy. Zdarma je dokonce i papírový výpis z účtu včetně zaslání, je možné nechat si zasílat výpis i e-mailem. Zdarma je vedení kontokorentního úvěru. Platební karty jsou vydávány dle ceníku ČSOB (nejlevnější Visa Electron za 200 Kč / ročně) a dle tohoto ceníku jsou účtovány i výběry z bankomatů, stejně jako u FIO. Záložna má vlastní bankovní kód – 2040.

Spořící účet je úročen 3,1 % p. a. Nejlépe úročený vklad se jmenuje ATTA, který má 18měsíční výpovědní lhůtu a úrokovou sazbu 5,2 %. Musíte však složit minimální částku ve výši 100 000 korun. Zřídit si ho mohou pouze tehdy, pokud nepodnikáte. Úrokové sazby pro občany má vyšší, než pro podnikatele. Sankční poplatek za předčasný výběr je 5 % z jistiny včetně nezaúčtovaných ú­roků.

Termínovaný vklad KLASIK (pro nepodnikatele)
Délka trvání vkladu 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců   1 rok
od 50 000 Kč do 500 000 Kč 3,2 3,3 4,05 4,3
od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč  3,35 3,4 4,1 4,4
od 1 000 001 Kč 3,4 3,45 4,2 4,5

Zdroj: Unibon


Termínovaný vklad pro právnické osoby, fyzické osoby – podnikatele
Délka trvání vkladu    2 dny       7 dní      14 dní     1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců    1 rok      2 roky  
od 50 000 Kč do 500 000 Kč 1,8 1,9 2 2,2 2,3 3,5 3,7 3,95
od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč  1,85 2 2,1 2,3 2,4 3,7 3,75 4
od 1 000 001 Kč  2 2,1 2,2 2,4 2,5 3,75 3,8 4

Zdroj: Unibon

Úvěrní družstvo PDW, Praha

Webové stránky této záložny jsou v azbuce a na mail zaslaný na adresu z databáze ČNB přišla chybová hláška o chybném přesměrování.

Vojenská družstevní záložna

Členský poplatek činí 300 korun a současně musíte složit členský vklad ve výši 2 tisíc korun. Na konci prvního pololetí letošního roku měla záložna 2 471 členů. V loňském roce měla ztrátu 731 tisíc korun. Vojenská družstevní záložna patří s 10 pobočkami mezi jednu z největších.

Za vedení běžného účtu zaplatíte 19 Kč (bez kontokorentu) nebo 50 Kč s kontokorentem. Výběr peněz stojí 15 Kč, za pohyb si kampelička účtuje 7 Kč. Zpoplatněno je i zasílání informací o zůstatku na účtu (e-mail, GSM) a to deseti korunami měsíčně. Vedení platebních karet, které vydává prostřednictvím ČSOB, jsou dražší, než si účtuje ČSOB. Nejlevnějšími kartami je Maestro aVisa Elektron, které stojí 300 Kč. Internetové bankovnictví záložna zatím nemá. Pro spoření si můžete vybrat ze 2 spořicích účtů, které se liší minimálním počátečním vkladem. Standard (min. 5 000 Kč) a Výnos (min. 20 000 Kč).

Spořící účet výnos – vyhlašovaná úroková sazba v p. a.
  Délka výpovědní lhůty
Pásmo (v Kč) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců
Do 299 999 1,7 2 2,6 3,3 4,3
od 300 tis do 499 999 1,9 2,2 2,8 3,5 4,5
Nad 500 tis 1,9 2,2 3,9 3,5 4,9

Zdroj: Vojenská družstevní záložna

Vojenská družstevní záložna má v nabídce i několik druhů úvěrů, které jsou úročeny v rozmezí od 8,5 % do 13,2 % ročně. Sazebník k poplatkům k úvěrům připomíná spíše sazebník banky. Vedení úvěrového účtu stojí 59 korun. Za zpracování žádosti o úvěr zaplatíte 150 Kč , zpracování úvěrové smlouvy stojí 350 korun + 0,5 % z výše úvěru. Poplatek za mimořádnou splátku vás vyjde na 70 korun.

WPB Capital, spořitelní družstvo

WPB Capital, spořitelní družstvo má podobné zaměření jako Moravský peněžní ústav. Nenabízí běžný účet, ale můžete si ho založit jako doplněk jejich spořicím a úvěrovým účtům. Spořící účet je pouze s výpovědní lhůtou. Termínované vklady stejně jako spořicí účty jsou zaměřené na střednědobé a dlouhodobé úročení s výpovědní lhůtou. Je naprosto jedno, zda si u WPB Cupital založíte spořicí účet nebo termínovaný vklad. Úrokové sazby a výpovědní lhůty jsou totožné. Záložna má vlastní bankovní kód 2050. K poslednímu loňskému dnu měla záložna 2 443 členů a v roce 2008 vykázala ztrátu přes 21 milionů.

Úrokové sazby
Výpovědní lhůta Pásma úročení v Kč
50.000 - 299.999 300.000 - 499.999 500.000 - 799.999 nad 800.000
6 měsíců 3,55% 3,70% 3,85% 4,00%
1 rok 3,85% 4,00% 4,15% 4,30%
18 měsíců 4,55% 4,75% 4,90% 5,05%
2 roky 4,85% 5,05% 5,20% 5,35%
3 roky 4,95% 5,15% 5,30% 5,50%
5 let 5,10% 5,30% 5,45% 5,75%

Zdroj: WPB Capital

Záložna aktivně podporuje založení účtu na dálku. V tomto případě se neplatí zápisné 199 Kč. Členský vklad je symbolická jedna koruna. Tímto způsobem je zakládáno přes 60 % vkladů. Do konce listopadu 2009 probíhá akce, kdy můžete získat prémii za nově založený termínovaný vklad nebo spořící účet. V závislosti na výši vkladu a době jeho trvání vám družstevní záložna připíše bonus až do výše 6 000 Kč.

Termínovaný vklad s prémií
Doba splatnos­ti/Výpovědní lhů­ta Výše vkladu v Kč
100.000 - 399.999 400.000 - 699.999 700.000 - 999.999 1.000.000 a více
18 měsíců 500 750 1 000 1 250
24 měsíců 1 000 1 500 2 000 2 500
36 měsíců 2 000 2 500 3 000 3 500
60 měsíců 3 000 4 000 5 000 6 000

Zdroj: WPB Capital

Záložna se nebrání zahraniční klientele. Vedení záložny si pochvaluje spolupráci s ruskou a vietnamskou klientelou.

Během podzimu zahájí kampelička kampaň na rozšíření nabídky úvěry. Ty budou nabízeny jak občanům, tak podnikatelům. Podmínkou bude ručení nemovitostí.

1. investiční záložna – spořitelní a úvěrní družstvo

Za minulý rok byl zisk 1. investiční záložny přes 3 miliony korun a počet členů se pohyboval okolo 150. Záložna má pobočky v Praze a Ostravě. Vedení běžného účtu je zpoplatněno 20 korunami. Platba poslaná mimo záložnu stojí 5 korun a poplatek za výběr hotovosti na pokladně činí 50 Kč. Poplatek za vedení účtu se neplatí pokud si současně založíte termínovaný vklad Bonus nebo Bonus+. V obou případech musíte uložit nejméně jeden milion korun na dobu nejméně jednoho roku. Úroková sazba činí 4,33 %. Na rozdíl od ostatních termínovaných vkladů je možné peníze předčasně vybrat. Členský vklad je 5 300 Kč, zápisné pak 300 Kč pro fyzické osoby a 1 000 Kč pro právnické osoby. Záložna nemá vlastní kód a využívá sběrné účty u ČSOB a UniCredit Bank.

Minimální vklad pro termínovaný vklad je 100 000 Kč. Spořící účet bez výpovědní lhůty není nabízen. Zato si můžete založit vklady Standard a Variant. Standard je klasický termínovaný vklad, Variant je vklad s výpovědní lhůtou. Netypická vlastnost u obou vkladů je jejich výpovědní lhůta. Ta začíná běžet až od prvního dne následujícího měsíce. Ani jeden vklad není možné předčasně ukončit. A to ani se sankcí.

Verze Standard
Doba trvání vkladu Pásma (v Kč, roční sazba p.a.)
100.000 až 499.999 500.000 až 999.999 nad 1.000.000
1 měsíc 1,90% 2,10% individ. sazby
3 měsíce 2,40% 2,70%
6 měsíců 2,90% 3,00%
12 měsíců 3,40% 3,80%
24 měsíců 3,80% 4,20%

Zdroj: 1. IZ


Verze Variant
Výpovědní lhůta Pásma (v Kč, roční sazba p.a.)
100.000 až 499.999 500.000 až 999.999 nad 1.000.000
3 měsíce 2,60% 2,80% individ. sazby
6 měsíců 3,20% 3,40%
12 měsíců 3,70% 3,90%
24 měsíců 4,10% 4,30%

Zdroj: 1. IZ

Úvěrový účet je veden zdarma. Poplatek za poskytnutí úvěru je 1 % z jeho výše, minimálně 20 000 korun. Poskytnutí úvěru a způsob zajištění se stanovují individuálně.

1.TZ, družstevní záložna

Kampelička 1.TZ měla v loňském roce přes 2 tisíce členů a hospodařila se ziskem v hodnotě 1,25 milionu korun. Záložna aktuálně působí pod obchodním jménem Creditas. Pro vstup do záložny je třeba uhradit členský vklad 100 Kč. Záložna poskytuje své služby na čtyřech obchodních místech, v Třebíči, Olomouci, Chotěboři a v Brně. Creditas chystá otevření dalších poboček.

Založení a vedení účtu je zdarma, za výpis už zaplatíte (5 Kč při vyzvednutí osobně, 15 Kč při zaslání poštou), 3 až 4 Kč za odeslání platby mimo záložnu a hotovostní výběr je zpoplatněn dvěma korunami. Internetové bankovnictví ani karty nejsou nabízeny, avšak internetové bankovnictví je připravováno. Účet je úročen podle výše zůstatku v rozmezí 1 až 1,5 % p. a. Úrokové sazby ostatních produktů jsou v tabulce. Záložna zpoplatňuje i pohyby na vkladní knížce (3 až 4 koruny).

Úročení termínovaných vkladů a vkladních knížek
Výpovědní lhůta Doba trvání TV Vkladní knížka TV s možností předč. výběru Penále za předč. výběr TV bez možnosti předč. výběru Speciál 6M a 12 M
1 měsíc 1,95 % p.a. 1,40 % p.a. 0,025 1,65 % p.a.  
3 měsíce 2,15 % p.a. 1,55 % p.a. 0,027 1,90 % p.a.  
6 měsíců 2,55 % p.a. 1,80 % p.a. 0,03 2,15 % p.a. 3,4 % p. a.
1 rok 3,25 % p.a. 2,05 % p.a. 0,035 2,70 % p.a. 4 % p. a.
2 roky 3,90 % p.a. 2,50 % p.a. 0,04 3,20 % p.a.  
3 roky       3,90 % p.a.  
4 roky       4,71 % p.a.  

Zdroj: 1.TZ

Pokud byste potřebovali úvěr, kampelička nabízí spotřebitelské a podnikatelské úvěry a také úvěry na bytové účely.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).