Hlavní navigace

pojistník (pojištěnec)

Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny.