Hlavní navigace

Seriál Hmotná odpovědnost za škody

Jako zaměstnanci odpovídáte za svěřené hodnoty, které jste povinni zaměstnavateli vyúčtovat. Zodpovídáte za škodu způsobenou porušením povinností. Seriál vám ukáže, jaké máte práva i povinnosti.

Škoda na svěřeném majetku: případy z praxe a jejich řešení

Jako zaměstnanci odpovídáte za svěřené hodnoty, které jste povinni zaměstnavateli vyúčtovat. Jak se hmotná odpovědnost řeší v praxi?

Doba čtení: 6 minut

Musíte zaměstnavateli zaplatit, když ztratíte svěřený předmět?

Odpovídáte jako zaměstnanec za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které vám zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení?

Doba čtení: 7 minut

Co je to hmotná odpovědnost?

Každému z nás se může stát, že v práci způsobí škodu. Za co odpovídáte? Musí zaměstnavatel prokázat vaše zavinění?

19. 3. 2013 0:00
Doba čtení: 7 minut