Hlavní navigace

Jak psát pro Měšec

 • Manuál „Jak psát pro Měšec“ vzniká z důvodu snahy o usnadnění práce editora při editaci příspěvků zejména příležitostných přispěvatelů Měšce, avšak může se stát vodítkem i pro nové začínající autory.

Sdílet

Začínajícím autorům může dobře posloužit článek Martina Kopty Píšeme pro Web, vydaný na sesterském serveru Lupa.

Komunikace s redakcí

Než začnete psát článek, který chcete nabídnout k vydání na Měšci, je vhodné zkonzultovat jeho téma s redakcí (e-mail: redakce@mesec.cz, tel.: 277 004 624 nebo 245 008 070). Vhodné je to hned ze dvou důvodů:

 • aby nedošlo k současnému zpracování jednoho tématu dvěma autory a
 • aby bylo možno předejít zpracování nevhodného tématu před vynaložením úsilí na vytvoření článku.

Články na Měšci vycházejí zpravidla o půlnoci. S tím je nutno počítat, chcete-li, aby článek vyšel následující den. V takovém případě je potřebná konzultace s redakcí ohledně času dodání článku.

Na redakci Měšce se můžete samozřejmě obracet s dotazy při jakýchkoli nejasnostech, nápadech a připomínkách.

O čem psát?

Finanční server Měšec, jak již shodné adjektivum napovídá, se zabývá financemi, konkrétně osobními a rodinnými. Tímto směrem by se proto měla ubírat i volená témata, pro Měšec určená. Oblastí, z nichž lze volit, je celá řada a výběr z nich shrnuje následující přehled:

 • bankovnictví
 • pojišťovnictví
 • penzijní fondy
 • investování
 • daně
 • státní sociální systém
 • legislativa
 • právo
 • ostatní ovlivňující osobní a rodinné finance (např. telekomunikační poplatky, různá cenová srovnání apod.)

Čtenáře velmi zajímají kompletní srovnání produktů, popis novinek a jejich porovnání s blízkými substituty, vývoj a chystané změny ve státním sektoru (daně, sociální politika, příspěvky a podpory), „návody“, jak sjednat některý produkt či získat některou z výhod, jak a v jaké výši upatnit nároky (na daňové odpočty, příspěvky a podpory aj.).

Aktuality

Aktualita je krátký text, který má za úkol rychle informovat čtenáře o novinkách ve světě financí. Aktuality zadávají členové redakce, ale podílet se na nich můžete i vy. Více: Jak psát aktuality?

Stylistika a text

Každý článek musí obsahovat nadpis a perex (úvodní upoutávku), které editor může libovolně změnit. Délka vlastního článku by měla být kolem 5500–8000 znaků ve wordu a není rozhodující pro stanovení výše honoráře. Příliš krátké texty nejsou vydávány, u příliš dlouhých textů je vhodné článek rozdělit na vícero nezávislých částí.

Nadpis by měl vyjadřovat obsah článku a neměl by začínat spojkou nebo předložkou.

Text čleňte do odstavců, mezi nimiž nechávejte volný řádek. Na monitoru se více členěný text lépe čte. Vhodné je užívání mezinadpisů, které rozčlení text do více celků.

Tabulky zasílejte nejlépe v excelu nebo open office. Grafy, obrázky a jiné přílohy posílejte též samostatně, je-li možno u grafů včetně zdrojových dat. Do textu pak vyznačte umístění přiložených materiálů.

Slovo či slovní spojení, které je odkazem, musí vyjadřovat obsah odkazu. V žádném případě nesmí být odkazem slova typu „zde“, „více“, „další informace“ apod.

Pokud píšete %, pište před nimi mezeru. Jen v případě, že se jedná o přídavné jméno či příslovce, vyžadují pravidla českého pravopisu psaní znaku % bezprostředně za číslici. (Např.: 12 % (dvanáct procent) znamená něco jiného než 12% (dvanáctiprocentní či dvanáctiprocentně).

Snažte se dodržovat pravidla českého pravopisu, usnadníte tím práci specialistům na editaci a korektury. U ustálených slovních spojení se držte následujících pravidel, kdy lze kromě anglického výrazu vhodně použít i český ekvivalent:

 • Internet
 • Internet banking – internetové bankovnictví
 • GSM banking, WAP banking, SMS banking, java banking – mobilní bankovnictví
 • Phone banking – telefonní bankovnictví
 • Home banking
 • e-mail
 • vám, vás, váš (toto je dle pravidel českého pravopisu, nicméně mnozí autoři mají s tímto oslovením značné potíže – jde o oslovení čtenářů v množném čísle)
 • SMS
 • Kč – mezi číslicí a označením měny vynechat mezeru

 Finační server Měšec.cz dodržuje etický kodex.

Plagiáty nepodporujeme

Nepodporujeme tzv. recyklaci článků z jiných médií a nepřijímáme články napsané pro jiné média nebo v jiných médiích publikované. Pokud chcete článek publikovat na serveru Měšec.cz, dáváte tím výhradní práva pouze našemu vydavatelství a váš článek musí být napsaný výhradně pro nás. Nemůžete-li tuto podmínku dodržet, článek nám neposílejte a o spolupráci neusilujte.

Zároveň je nepřípustné, aby identický článek nebo článek velmi podobný originálu byl publikován v jiném médiu nebo na našem serveru. Pokud zjistíme porušení etického kodexu nebo dojde k nekorektnímu jednání autora, autorskou spolupráci ukončíme. Zároveň budeme informovat ostatní redakce.

Autorské honoráře

S prvním příspěvkem pro Měšec nezapomeňte zaslat rodné číslo a číslo bankovního účtu v České republice. Rodné číslo je nezbytné pro vypořádání našeho vydavatelství s finančním úřadem.

Výše autorského honoráře se zpravidla pohybuje mezi 500 – 700 Kč za článek, ale podle kvality a náročnosti zpracování lze dohodnout i individuální výši honoráře.

Autorské honoráře do 10 000 Kč jsou zdaněny 15% daní přímo v našem vydavatelství a vy již obdržíte čistou částku, kterou nedaníte. Honoráře jsou rozesílány vždy nejpozději 15. den v měsíci následujícím po měsíci, v němž byl článek publikován.

Pokud neuvedete své osobní údaje anebo se autorského honoráře dobrovolně vzdáte, bude v obvyklém termínu zaslán na charitativní účely.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).