Hlavní navigace

Invalidita a invalidní důchod

Dobrý den paní ředitelko,
předem děkuji za tuto možnost získat odpověď na své dotazy.
Je mi 57 let - nárok na starobní důchod III/2022, od maturity nepřetržitě pracuji (zaměstnanecký poměr), s prvním dítětem jsem byla doma půl roku a s druhým jeden rok.
Ve třech letech mi diagnostikovali úplnou slepotu LO, od roku 1996 jsem po enukleaci oční bulvy. PO - 1,5 dioptrie. Ráda bych věděla o jaký stupeň invalidity se jedná a zda v případě žádosti vznikne nárok na invalidní důchod.
Ještě jednou děkuji za Váš čas i odpověď - e-mail: 30303030@seznam.cz

Lela
9. 9. 2017 15:15

Odpověď

Dobrý den, o invaliditě nerozhoduje pouze samotná diagnóza. Invalidita je zákonem definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a je rozdělena do tří stupňů. Ztráta 35 až 49 procent pracovních schopností znamená první stupeň, 50 až 69 procent druhý stupeň a 70 procent a výše třetí stupeň invalidity. Při ztrátě pracovní schopnosti méně jak o 35 procent se invalidita neuznává a tím není splněna jedna z podmínek nároku na přiznání invalidního důchodu. Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště. Proces posuzování invalidity začíná tím, že ošetřující lékař (většinou se jedná o praktického lékaře) pro potřeby OSSZ zpracuje a vystaví podklady o zdravotním stavu. I sami klienti též mohou OSSZ předložit lékařské zprávy a nálezy, které u sebe mají a považují je za významné. Kromě toho je důležitým podkladem pro vypracování posudku vyplněný tzv. profesní dotazník obsahující informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání (výdělečných činností). K vyplnění jej občanovi zašle OSSZ. Po obdržení všech podkladů posuzující lékař posudkové služby vyhodnotí všechny posudkově významné skutečnosti a posoudí funkční dopad rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na pracovní schopnost. Výsledkem tohoto procesu je posudek o invaliditě, který je občanovi též zaslán.
Lidé s přiznaným invalidním důchodem podle svých možností pracovat mohou. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů invalidních důchodů. Poživatelé všech tří stupňů invalidních důchodů tedy mohou využít svůj zbývající pracovní potenciál a podle svých možností pracovat (neboli jsou v možnostech výkonu zaměstnání omezeni svým nepříznivým zdravotním stavem). U lidí, kteří pobírají (nebo v určitém období života pobírali) invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (dříve tzv. částečný invalidní důchod) právní úprava předpokládá, že využijí svůj zbývající pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav umožní.
Invalidní důchod lze získat za splnění dvou zákonem daných podmínek. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity (prvního, druhého nebo třetího stupně). Tomu právě předchází popsaný proces posuzování invalidity lékařem posudkové služby. Druhou nezbytnou podmínkou je získání potřebné doby pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Potřebná doba pojištění se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Můžete využít svého práva a zažádat si o invalidní důchod. Žádost s Vámi sepíše příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Eliška Volfová (Poradkyně pro důchody)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).