Hlavní navigace

Změny u povinného ručení: Vyšší limity a rozšíření povinností, kdo jej musí sjednat

27. 11. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Povinnost sjednat povinné ručení začne koncem prosince platit pro více vozidel. Pojištění odpovědnosti z provozu se také bude muset sjednávat na vyšší částku. Jaké další změny začnou brzy platit?

Oblast povinného ručení čekají změny. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přinese několik změn, které ovlivní stávající řidiče aut i další účastníky silničního provozu. 

Jedním z hlavních důvodů je implementace požadavků evropské (tzv. motorové) směrnice do českého práva kvůli sjednocení pravidel napříč státy EU. Protože šlo o velký rozsah změn, byla transpozice řešena novým zákonem.

Vyšší limity u povinného ručení

V současnosti platí, že minimální limit pojistného plnění u povinného ručení pro riziko újmy na zdraví či smrti (na jednu osobu) či na majetku (na celou škodu) je nastaven na 35 mil. Kč. Nově vzroste na 50 mil. Kč. Zvýšení limitů na 50 mil. Kč by mělo postačovat pro úhradu většiny škod, které jsou způsobeny  dopravními nehodami.

Již dnes většina našich nových klientů volí limity 70/70 milionů Kč a vyšší, uvedl Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění motorových vozidel v Kooperativě s tím, že navýšení limitů se proto u nich dotkne asi jen 11 % smluv. U stávajících smluv s nižšími limity dojde k navýšení automaticky buď pojišťovnou, nebo ze zákona s jeho účinností.

Pojištění odpovědnosti pro více vozidel

Jedna ze změn rozšíří okruh vozidel, která musí mít povinné ručení. Nová definice stanoví, že vozidlo má maximální konstrukční rychlost nad 25 km/hod., resp. ji má vyšší než 14 km/hod. a jeho provozní hmotnost je větší než 25 kg (vozidlem je ale i přípojné vozidlo). Za motorové vozidlo bude zároveň považováno to, u kterého je hlavním zdrojem pohybu motor.

Pravidla po povinnost povinného ručení jsou odlišná od pravidel pro povinnost registrace vozidla. Zatímco u evidence nebo požadavku na řidičské osvědčení rozhoduje rychlost a výkon, u povinného ručení je to rychlost a hmotnost, upozornil Martin Podávka, produktový expert a spoluzakladatel Pillow s tím, že u jednostopých vozidel je provozní hmotnost definována bez řidiče (resp. jezdce) a konstrukční rychlost znamená, že při dosažení dané hodnoty se elektromotor (například koloběžky) vypne a dál jezdci nepomáhá.

Změna tedy nově ovlivní například některé elektrické koloběžky nebo dvoukolové dopravníky (např. Segway). Vztahovat se ale může i na golfová vozítka nebo sněžné skútry. Zejména u elektrokoloběžek jde o reakci na stále častější nehody, které způsobují škody na majetku i zdraví. Ne, že byste v současnosti nemohli v případě škody na majetku či zdraví žalovat škůdce o náhradu. Ten ale zatím nemá povinnost mí pojištění odpovědnosti, takže vymáhání náhrady je nyní komplikovanější a závislé na tom, jak je solventní. Nově tedy případné škody druhé straně budou hradit pojišťovny a celý proces se pro poškozeného zjednoduší. Ceny povinného ručení u elektrokoloběžek se pohybují většinou v řádu několika stovek, podobně jako u malých motocyklů.

Pro lehčí nebo pomalejší elektrokoloběžky se povinné ručení sjednávat nebude. Z pohledu zákona jde o kolo a tomu by se měl podřídit její provoz. Chcete-li se s takovou elektrokoloběžkou pojistit pro případ rizika újmy jiné osobě, vybírejte klasické pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost).

Nový bodový systém a nová výše pokut: Ve správním řízení můžete zaplatit až 75 tisíc korun Přečtěte si také:

Nový bodový systém a nová výše pokut: Ve správním řízení můžete zaplatit až 75 tisíc korun

Elektrokola z povinnosti mít povinné ručení dostala výjimku s tím, že primárním zdrojem energie je šlapání, a ne jen přípojný motor. Platit bude i pro invalidní vozíky a zahradní malotraktory, pro druhé zmíněné ale jen v případě, že se pohybují na soukromém pozemku. V případě, že byste s nimi vyjeli na komunikaci, půjde o vozidlo, které musí mít pojištění.

Povinné ručení nebude nutné řešit ani na motoristických závodech nebo soutěžích. Bez pojistky se to ale neobejde ani tady. Jen pořadatelé budou moci sjednat alternativní formu pojištění, která pokryje případnou náhradu za újmu na majetku či zdraví dalších osob.

Nový zákon také upřesní odpovědnost v situacích, kdy řidič například nechá nebezpečně stát nepojízdný vůz, který bude bránit provozu. V takovém případě bude náhrada škody čerpána z jeho povinného ručení. Nadále ale platí, že při hrubém porušování předpisů po řidičích bude pojišťovna vyplacené peníze vymáhat. Jde třeba o řízení pod vlivem alkoholu a drog, provozování auta bez technické prohlídky nebo řidičského průkazu, přes zákaz řízení, při neoprávněném řízení vozu (např. firemního) či způsobení úmyslné škody, vyjmenovala mluvčí pojišťovny Direct Nela Maťašeje.

Povinné ručení pro elektrokoloběžky vs. jízda po veřejné komunikaci

Povinné sjednání pojištění odpovědnosti pro výkonné či těžké elektrokoloběžky ještě neznamená, že s nimi můžete na silnici.

Stále pro každého platí zákon o provozu na pozemních komunikacích. Velmi zjednodušeně napsáno, na veřejnou komunikaci může takové motorové vozidlo, které má kromě dalšího registrační značky, resp. je pro provoz na veřejných komunikacích homologované.

Z pohledu zákona jde tedy stále o

  • jízdní kolo (elektrokoloběžky do 25 kg a do 25 km/hod.),

nebo

  • motorové vozidlo (elektrokoloběžky nad 25 kg a nad 25 km/hod.), které ovšem nemá na veřejné komunikaci co dělat (ale můžete s ním jezdit třeba po vlastním pozemku).

Jízda silnou/těžkou elektrokoloběžkou po veřejné komunikaci je nadále považována za jízdu vozidlem nezpůsobilým k silničnímu provozu se všemi důsledky. (To platí již i před změnou a platí to i v době publikace článku.)

Důsledky si rozebereme v jiném článku.

Nově definovaný provoz vozidel

Provoz vozidla bude pro účely pojištění odpovědnosti definován jako jakékoliv použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu. Odpadnou tak sporné případy, kdy došlo k nehodě mimo komunikaci, která je určena k pohybu daného dopravního prostředku.

Pojištění odpovědnosti se tak bude vztahovat na škodné události, které byly způsobeny provozem vozidla v době, kdy toto bylo užito jako dopravní prostředek (tedy sloužilo k přepravě osob, zvířat nebo věcí). To zase poslouží u sporů týkajících se vozidel, která mají dvojí použití (např. traktor může být použit jako tažné vozidlo nebo zdroj energie pro pohon jiných zařízení).

Dopravou se bude rozumět účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách. Produktem dopravy je přeprava (transport), přesněji cílevědomé přemístění osob, nákladu či zvířat dopravními prostředky po dopravních komunikacích.

Chcete požádat o výměnu řidičáku online? Nově to můžete udělat i bez datovky Přečtěte si také:

Chcete požádat o výměnu řidičáku online? Nově to můžete udělat i bez datovky

Povinné ručení bude sjednávat provozovatel

Dosud platilo, že za sjednání povinného ručení je odpovědný vlastník vozu. Nově bude tato povinnost přenesena na reálného provozovatele vozu, tedy osobu, která v praxi rozhoduje o tom, kde a jak bude vozidlo provozováno. Povinnost se ale nebude vztahovat na řidiče, který si auto dočasně krátkodobě vypůjčil, stejně jako na krátkodobého uživatele sdílených koloběžek, který si ji vlastně na chvíli pronajímá. V takových případech bude podstatné, aby vozidlo mělo povinné ručení, a v případě, že zaviní nehodu osoba, která ho má jen krátce vypůjčené, půjde náhrada právě z této pojistky.

Přenesení této povinnosti na provozovatele vozidla je poměrně zásadní změnou s dopadem zejména na případy, kdy v souvislosti s nepojištěným vozidlem nastoupí sankce vůči odpovědné osobě. V případě, že je provozovatel zapsaný v technickém průkazu (TP), je odpovědnost jasnější, zákon ale připouští pověření provozovatele i na základě písemné dohody. Proto s ohledem na právní jistotu doporučujeme, aby kromě písemného pověření proběhl i zápis a případně i výmaz provozovatele do TP tak, aby osoba odpovědná za uzavření pojištění byla určena najisto, radí Zethner z pojišťovny Kooperativa.

Konec bílých zelených karet v Česku

Sjednání pojištění odpovědnosti při provozu vozidla už se také nebude dokazovat držením zelené karty. A to ani elektronickou cestou. Policie nebo dopravní inspektorát si to budou moci ověřit online v evidenci povinného ručení.

Aby systém fungoval, budou muset pojišťovny všechny smlouvy povinného ručení nahrát do databáze České kanceláře pojistitelů (ČKP) a bez odkladu sem nahrávat i nové smlouvy.

FIN24

Na tomto místě je však nutné zdůraznit to, že při cestách do zahraničí bude zelená karta potřeba i nadále. Pojišťovny ji tedy budou i nadále vystavovat v elektronické podobě. Konec zelených karet na našem území však nenastane hned s účinností nového zákona. V tomto případě se změna promítne do praxe až šest měsíců po účinnosti nového zákona, tedy v červenci příštího roku.

Účinnost zákona byla původně plánována na 23. prosince 2023. S přechodem na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely se počítá po přechodném období k 1. červenci 2024.

Aktualizace 1. prosince 2023, 10:15

Účinnost nového zákona je nyní nejistá. Jasné je jen to, že nenastane tak, jak bylo původně plánováno. Předloha prošla třetím čtením ve Sněmovně, takže ji ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.

Účinnost zákona nastane druhý měsíc následující po vyhlášení ve Sbírce zákonů. V případě, že by vyšel ve Sbírce v lednu, nastane účinnost od 1. března.

Stále však platí, že kvůli přechodu na online systém výměny dat kvůli rušení zelených karet pro vnitrostátní účely poběží u této změny navíc ještě šestiměsíční přechodné období.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).