Hlavní navigace

Názory k článku Žena čelí exekuci, přesto jí svěřili opatrovnictví postiženého chlapečka

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 23. 9. 2020 8:09

  bez přezdívky

  pane Zilvar, možná by jste si měl řádně přečíst, co vlastně píšete - žena CELODENNĚ a DLOUHODOBĚ pečuje o onoho chlapce.... Možná by Vám pak došlo, že kdyby o něj nepečovala a mohla chodit do práce, tak by peníze na zaplacení měla.....

 • 27. 9. 2020 2:39

  stracka

  Takže pro toho chlapce by bylo podle vás lepší ho paní odebrat a dát někam do ústavu, když podle soudu o něj není schopna pečovat, nebo respektive nemůže být jeho poručíkem, ač o něj pečuje? Nedočetla jsem se, co je příčinou těch dluhů, ale pečuje o něj 7 let, nemůže to být třeba ztráta příjmů a tím neschopnost splácet pravé z důvodů péče o malého?

 • 27. 9. 2020 11:29

  Lol Phirae

  Původ zadlužení je okrajově zmíněn v bodě 28 nálezu. On ten nález je samozřejmě strašně snadný cíl, do kterého si lze pořádně kopnout. Ale nosné důvody nálezu jsou zcela jinde než tam, kam se autor strefuje. Viz zejm. body 25-26 nálezu:


  25. Obecným soudům lze dát za pravdu potud, že nauka mezi okolnosti vylučující určitou osobu z výkonu funkce poručníka řadí skutečně i existenci nepřiměřených osobních dluhů nebo zadlužování bez zjevné možnosti dluhy splácet [...]

  26. Ústavní soud však zdůrazňuje, že odmítnou-li obecné soudy jmenovat určitou osobu poručníkem toliko z důvodu jejího zadlužení, lze takový postup aprobovat jedině za předpokladu, že byly řádně zohledněny všechny specifické okolnosti daného případu, zejména bylo přihlédnuto k původu těchto dluhů, následnému postoji dlužníka a jeho snaze dluhy splácet, dopadu případného negativního rozhodnutí na nezletilého, jakož i specifikům pozice samotného nezletilého a jeho vztahu k osobě usilující o poručenství. ... Pouhý poukaz na existenci dluhů, nezohledňující celkový kontext každého konkrétního případu, by proto sám o sobě nebyl dostatečným a přesvědčivým podkladem pro závěr, že daná osoba způsobem svého života nezaručuje schopnost řádného výkonu funkce poručníka [...]

  A tedy konečně, jak již tady bylo zmíněno:


  33. [...] Nabízí se totiž otázka, co více může posloužit jako přesvědčivý důkaz, že stěžovatelka svým způsobem života zaručuje schopnost řádného výkonu funkce poručníka, než právě prostá, ale časem ověřená skutečnost dlouhodobé, soustavné (celodenní) a náležité péče o nezletilého?

  A úplně na závěr bych tedy zmínil, že stát, resp. onen slavný "veřejný" poručník (brněnský OSPOD) svou funkci vůbec neplní a nefunguje, čímž škodí nejen dítěti, ale i dotyčné ženě:


  31. Důsledkem napadených rozhodnutí pak je, že nezletilý vedlejší účastník nadále zůstává zastoupen toliko veřejným poručníkem, který jediný např. uděluje souhlas s plánovaným lékařským zákrokem (včetně očkování), podává písemnou žádost o zařazení do základní školy apod. Na uvedeném stavu by jistě nebylo nic neobvyklého, pokud by ovšem veřejný poručník tuto funkci vykonával řádně. Jak se ovšem podává ze zprávy VOP, v jeho činnosti byla shledána četná pochybení (celkem 12), z nichž některá dle vyjádření VOP dokonce svědčí o naprostém selhání veřejného poručníka (srov. zejména pochybení v souvislosti s nedostatkem zastoupení při zařazení nezletilého do školského zařízení - zpráva VOP, s. 5-7). Stěžovatelka přitom na tato pochybení poukazovala již v předchozím řízení, nicméně její námitka byla obecnými soudy zcela ignorována. Současně nelze přehlédnout, že pokud by bylo stěžovatelčině návrhu vyhověno, náležela by jí dávka pěstounské péče, což by mělo pozitivní vliv na zlepšení životní situace celé rodiny, a tedy bylo rovněž v zájmu nezletilého, vůči němuž - dlužno dodat - stěžovatelka nemá zákonnou vyživovací povinnost. V této souvislosti stojí za zmínku, že veřejný poručník na možnost uplatnění nároku na přiznání dávek pěstounské péče, který stěžovatelce vznikl již dnem podání návrhu na jmenování poručnicí, neupozornil (srov. zprávu VOP, s. 17).

  Ten článek je opravdu dost smutná vizitka tunelového právnického vidění autora. :-(

  27. 9. 2020, 11:33 editováno autorem komentáře

 • 10. 10. 2020 12:36

  bez přezdívky

  Babě se nechce dělat /tedy kromě dělání dluhů/. Proto se vrhla na opatrovnictví a proč postiženého no to je snad každému jasné bude víc dávek a příspěvků.Kdo má na krku exekuci a je jakžtakž normalní nepustí se do opatrovnictví pouze kdo to má na kšeft do toho půjde.A myslete si co chcete.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).