Hlavní navigace

Ze mzdy dlužníka v exekuci si nově ukrojí peníze i samotný zaměstnavatel

5. 1. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Zaměstnavatel si bude ze mzdy dlužníka strhávat paušální náhradu nákladů za provádění srážek. Kolik je to peněz? Jaká jsou pravidla?

O kolik se zvyšuje nezabavitelné minimum pro dlužníky? A co s ním udělá povinnost platit za provádění srážek zaměstnavateli? Už to nebude zadarmo, jako dosud. O kolik jde peněz? Kdy a kolik si strhne při exekuci ze mzdy zaměstnance samotný zaměstnavatel?

I pro rok 2022 se mění parametry (proporce) exekučních srážek ze mzdy. Od 1. 1. 2022 se zvyšují nezabavitelné (exekučně nepostižitelné) částky (jak jsme o tom psali v článku Dlužníkům v exekuci se pro rok 2022 zvyšuje nezabavitelné minimum), a také další veličiny potřebné pro výpočet srážek ze mzdy a obdobných příjmů, včetně určení toho, co z příjmu zůstává dlužníkovi (nezabavitelné minimum), a toho, co připadá věřitelům. Vedle toho přichází dlouho očekávaná novinka spočívající v tom, že ze mzdy dlužníka si ukrojí, i když jen malinko, i samotný zaměstnavatel, protože si bude srážet náhradu nákladů za provádění exekuce.

Provádění exekučních srážek ze mzdy přináší plátci mzdy nebo jiného příjmu pochopitelně komplikace, činnosti a provozní náklady navíc. Zvýšená administrativní náročnost (jinak běžně prováděných) srážek ze mzdy (pakliže je nutno provádět i srážky exekuční) by měla být nově zaměstnavateli kompenzována paušální peněžitou náhradou.

Těžší než samotné provádění, počítání srážek (stejně na to mají zaměstnavatelé mzdové programy), je prvotní zúřadování věci. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci, zvláště účetní, se musejí seznámit s dokumenty, které dostali od soudu nebo soudního exekutora, a zpracovat je – zavést z nich vyplývající povinnosti a příkazy do mzdové agendy.

Také je třeba komunikovat se soudem nebo soudním exekutorem a případně se s ním radit, to rovněž zatěžuje a zdržuje administrativní provoz zaměstnavatele. Náročná je i následná administrativa spojená s exekucí na mzdu nebo obdobný příjem při ukončení zaměstnání povinného zaměstnance.

Paušální náhrada jen u nových exekucí

Za realizaci exekučních srážek ze mzdy bude nově náležet plátci mzdy paušální náhrada nákladů výkonu rozhodnutí. Zvýšené náklady na administrativu a účetnictví nemusí zaměstnavatel nijak prokazovat, jeho nárok na paušální náhradu ve vyhláškou stanovené částce je automatický. Prostě si strhne své peníze z vaší výplaty.

Nárok na paušální náhradu nákladů však vzniká plátcům mzdy pouze u výkonu rozhodnutí, resp. exekucí, které byly zahájeny s účinností zákona č. 286/2021 Sb., který přinesl její právní úpravu, tedy 1. 1. 2022 a později.

Výše paušální náhrady nákladů pro plátce mzdy (zaměstnavatele)

Plátce mzdy (tedy zaměstnavatel, popř. plátce jiného příjmu, s nímž se při exekuci zachází jako se mzdou, postupuje při exekuci na něj podle pravidel pro srážky ze mzdy) má vůči povinnému (zaměstnanci, dlužníkovi) nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného.

Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. S vyšším počtem nařízených srážek k vydobytí (uspokojení) většího počtu pohledávek vůči stejnému povinnému (dlužníkovi) se tedy částka náhrady nezvyšuje: stanovená částka (50 Kč měsíčně) je částkou konečnou a maximální. Tedy za každého zaměstnaného povinného, u kterého (z jehož příjmu) bude zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy, bude plátce mzdy dostávat (má možnost si srazit) paušální náhradu nákladů v uvedené výši.

50 Kč nebo i méně (!) pro plátce mzdy

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému, 50 Kč; to platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných příjmů, které vyplácí povinnému.

Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu (však) nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. (Takhle určuje výši paušální náhrady výslovně vyhláška č. 485/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 517/2021 Sb.) 

Zbývá-li tedy po odečtení nezabavitelných částek a jedné třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení základní-celkové nezabavitelné částky) v případě, že je sráženo pro přednostní pohledávky, nebo po odečtení nezabavitelných částek a dvou třetin zbytku čisté mzdy, je-li sráženo jen pro nepřednostní pohledávky (mechanismus srážek si vysvětlíme příště), 150 a více Kč, paušální náhrada činí 50 Kč. Zbývá-li však a je-li sráženo méně, paušální náhrada se snižuje.

Příklad

Po odečtení nezabavitelného minima (nezabavitelných částek a dalších částek, které zůstávají dlužníkovi) od čisté mzdy povinného zaměstnance zbývá pouhých 100 Kč, z nichž je možno uspokojovat oprávněné věřitele.

Paušální náhrada nákladů plátce mzdy pak činí jen 34 Kč a 66 Kč bude sraženo v rámci výkonu rozhodnutí (exekuce).

Zaměstnavatel, který si zapomene náhradu srazit, má smůlu

Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena (kterou si opomněl zaměstnavatel odečíst, strhnout) ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká. Nestrženou částku paušální náhrady mzdy si tak nemůže plátce mzdy strhnout třeba příští měsíc.

Nejde, jak vidno, o velké peníze, maximálně o 50 Kč měsíčně. Ale někdo by mohl být chybějícími 50 korunami zaskočen. Už dříve jsme varovali před různými kalkulačkami srážek a exekucí, které jsou volně a zdarma k dispozici na internetu. Poskytnou rychlou základní orientaci o výši srážek a o výši nezabavitelného minima, v tom jsou užitečné, ale spoléhat na ně nejde.

skoleni_8_6

Tyto exekuční kalkulačky mnohdy nezohledňují složitější případy, které však nejsou ničím výjimečným, a to souběh srážek pro více pohledávek, kdy jsou pohledávky uspokojovány podle pořadí nebo poměrně. (Jak v takových případech probíhají srážky ze mzdy, jsme si vysvětlovali v článku Jaký dluh má při splácení přednost, když máte více exekucí? Projděte si pravidla ).

Aktualizované kalkulačky, které se jako první objevily na internetu s výpočty pro rok 2022, vůbec nezohledňují novinku v podobě srážky paušální náhrady nákladů pro plátce mzdy.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).