Hlavní navigace

Zaplaveným podnikatelům stát odpustí daně. Na co máte nárok?

12. 6. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zaplaveným podnikatelům a firmám odpustí ministr financí daň z příjmů. Zvýhodnění poskytne i Česká sociální správa a zdravotní pojišťovny.

Ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl, že zaplaveným firmám a podnikajícím fyzickým osobám odpustí zčásti nebo úplně daň z příjmů za letošní rok. Dovoluje mu to § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Podle jakých pravidel se bude daň odpouštět?

Výše odpuštěné daně závisí na škodách na majetku

Fyzickým a právnickým osobám bude za rok 2013 prominuta daň z příjmů, a to ve výši škody na majetku, který je používán k podnikání. Velikost škody budou muset subjekty prokázat znaleckým posudkem nebo posudkem od pojišťovny, a to při podání daňového přiznání.

Jak serveru Měšec.cz potvrdil mluvčí Ministerstva financí Ondřej Jakob, nebude prominutí úhrady daně za letošní zdaňovací období závislé na tom, zda dotyčný subjekt má povinnost platit během roku zálohy nebo platí daň až po konci zdaňovacího období, protože platba bude odpuštěna až při podání daňového přiznání.

Odpouští se i sankce za pozdní platbu

Podnikajícím fyzickým osobám bude prominuto také příslušenství v případě, že pozdě zaplatí zálohu na daň z příjmu, která je splatná po letošních povodních. Ohledně záloh placených v průběhu zdaňovacího období 2013 (tj. těch, které se započtou na daň za rok 2013) bude prominuto příslušenství v případě jejich pozdní úhrady, řekl serveru Jakob.

Příslušenstvím se myslí úrok z prodlení a penále vzniklé v důsledku pozdní platby zálohy na daň.

Ptali jsme se ministerstva, zda bude stanoven nějaký termín od data splatnosti zálohy, který budou muset subjekty dodržovat, aby jim bylo příslušenství odpuštěno. Žádný takový termín ale ministerstvo stanovovat neplánuje. Promíjí se jakékoli příslušenství záloh splatných od povodní do konce roku 2013, upřesnil Jakob.

Požádejte si o snížení nebo odložení zálohy

Další formou pomoci pro právnické osoby bude možnost snížit nebo odložit zálohu na daň z příjmů. Za tímto účelem se ale budou ty muset obrátit na příslušný finanční úřad s individuální žádostí. Budou-li chtít podnikající fyzické osoby vystupovat jako bezdlužné, musí také podat individuální žádost o úpravu záloh. Správci daně budou vůči nim postupovat maximálně vstřícně, uvádí zpráva ministerstva financí alternativu i pro fyzické osoby podnikatele.

Žádost, adresovaná finančnímu úřadu, nebude muset mít žádnou zvláštní formu ani za tímto účelem nebudou poskytovány speciální formuláře. Jde o postup podle § 174 odst. 4 daňového řádu, který nevyžaduje žádný speciální formulář. Lze využít veškerých přípustných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, vyjmenoval pro server Měšec.cz možnosti mluvčí Jakob.

Odpuštěné penále za loňskou daň

Kromě výše zmíněných opatření bude prominuto příslušenství i těm fyzickým a právnickým osobám, kterým k 30. červnu 2013 vzniká povinnost doplatit daň z příjmů za minulé zdaňovací období, tedy za rok 2012. 

Této nabídky bude možné využít, pokud posečkanou daň subjekty zaplatí nejpozději do 31. října 2013. Subjekty, které budou chtít využít této úlevy, o tom musí informovat příslušný finanční úřad a doložit, že byly skutečně povodněmi zasaženy. V tomto případě je podle zprávy ministerstva financí možné kromě posudků připojit jen čestné prohlášení.

Přivřené oko i u dalších daní

Kromě toho ministerstvo financí ujistilo, že finanční i celní správa budou vůči daňovým subjektům postiženým povodněmi postupovat maximálně vstřícně, a to i při plnění jejich ostatních daňových povinností. 

Pomoc obcím

Kromě výše zmíněných daňových úlev vláda uvolnila pro obce 300 mil. Kč na úhradu prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce. Starostové mohou o finanční podporu žádat bez dokládání vynaložených prostředků. Ty bude možné dodat až zpětně.

Odpuštění sankcí za pozdní platbu sociálního pojištění

Firmám a podnikajícím fyzickým osobám odpustí sankce za pozdní platbu sociálního pojištění také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Okresní správy sociálního zabezpečení budou zasažené podnikatele posuzovat s ohledem na komplikace spojené s povodněmi a zpravidla sankce promíjet, uvádí zpráva ČSSZ.

Prominout penále bude ale možné jen tehdy, když bude zcela jasné, že se platba sociálního pojištění zpozdila kvůli povodni. 

K prokázání souvislosti mezi pozdní platbou a problémy s povodní mohou podnikatelé použít stejné dokumenty, které předkládají například pojišťovně.

Pro žádost o prominutí penále za pozdní platbu sociálního pojištění nebude stanoven žádný speciální formulář. Je ale potřeba se písemně obrátit na příslušnou okresní správu a uvést a doložit, proč se má penále prominout.

Zdravotní pojišťovny pomohou spíš jen jednotlivcům

Zdravotní pojišťovny zprávu o tom, že by umožnily snížení či odložení splátek pojistného na zdravotní pojištění nebo odpuštění penále za pozdní platbu, nevydaly. Několik z nich už ale informovalo o své pomoci jednotlivým pojištěncům.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek ve výši 500 Kč pro každého klienta, který doloží potvrzení z radnice, že jeho obydlí bylo zatopeno. Proti vyplacení je potřeba předložit účet a dokázat tak, že dezinfekční prostředky nebo ochranné pomůcky nakoupil od 7. do 30. června 2013. Příspěvky budou vypláceny do konce července. 

Dále pojišťovna poskytuje příspěvky na očkování svých klientů proti žloutence typu A, případně A a B. Výše příspěvku se pohybuje od 750 do 1300 korun v závislosti na věku klienta a vakcíně. Na pobočce je nutné vyzvednout voucher, poté zaplatit u lékaře za vakcínu a po aplikaci si částku nechat proplatit na pobočce. 

Kromě toho pošle děti ve věku 6 – 8 let z obcí Vestec, Křinec, Křešice a Hřensko na třítýdenní pobyt k moři. Rodiče za pobyt nic neplatí.

Bezmála na milion korun pak vyjde nabídka VZP čtyřem nejvíce postiženým obcím ve Středočeském a Ústeckém kraji. Z obcí Vestec, Křinec, Křešice a Hřensko je pojišťovna připravena poslat všechny děti ve věku 6 – 8 let na třítýdenní pobyt k moři.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky hradí v plné výši svým pojištěncům, kteří žijí v postižených oblastech, očkování proti hepatitidě A i B a také proti dalším infekčním nemocem.

Toto opatření se týká i jejích pojištěnců z řad profesionálních i dobrovolných hasičů, příslušníků Českého červeného kříže, zdravotníků, policistů a dalších osob, které pomáhají s odstraňováním následků povodní.

Každý pojištěnec by si měl nechat vystavit po očkování od svého obvodního lékaře potvrzení o úkonu, který nabízí pojišťovna jako mimořádné rozšíření zdravotní péče. Po úhradě očkování je potřeba navštívit některou z poboček nebo odeslat potvrzení poštou. Náklady spojené s očkováním mu budou uhrazeny poštovní složenkou nebo na účet. 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pomoc pro pojištěnce ZPŠ v povodněmi postižených oblastech

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda svým povodněmi postiženým pojištěncům přispěje na očkování proti žloutence typu A do výše 1000 Kč a dále poskytne finanční podporou na nákup potřeb na prevenci infekčních chorob, tedy například na dezinfekční a hygienické prostředky, rukavice a balenou vodu do výše 500 Kč.

Opět je nutné si nechat vystavit po očkování od lékaře doklad o provedeném očkování a přiložit originální doklad o úhradě očkovací látky. Příspěvek na prevenci infekčních chorob v souvislosti s povodněmi je vázán na předložení originálního účetního dokladu o nákupu a úhradě vybraných přípravků (musí obsahovat IČ organizace, účel platby, datum, razítko a podpis). 

Finanční příspěvek postiženým povodněmi a těm, kteří pomáhají v povodněmi postižených oblastech, bude vyplacen proti předložení potvrzení obecního úřadu v místě pomoci.

Je nutné také vyplnit formulář Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2013. Akce platí do 30. 6. 2013, finanční příspěvek si mohou pojištěnci vyzvednout až do 31. 8. 2013. Doklady  musí být z období od 1. 6. do 30. 6. 2013.

legislativni_zmeny_21

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Tato pojišťovna přispěje na očkování proti hepatitidě typu A a B, zvýšený přísun potřebných vitamínů, vody či energetických nápojů pro zasahující policisty a hasiče – pojištěnce ZP MV ČR.

Kromě toho pro ostatní povodní zasažené klienty přispěje na úhradu očkování proti žloutence, vitamíny či zorganizování ozdravného pobytu pro děti z vyplavených oblastí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).