Hlavní navigace

Záložny vymyslely chyták. Úrok připíšou až na konci vkladu

13. 12. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Možná se budete divit, ale spoření s nižší úrokovou sazbou může být paradoxně výhodnější. Hodně totiž záleží na způsobu, v jakém termínu jsou úroky připisovány.

V minulosti bylo nejběžnější roční připisování úroků, v některých případech pak dokonce měsíční připisování. V poslední době jsme bohužel svědky stále více rozšířeného trendu vyplácet úroky až po uplynutí termínovaného vkladu. Pro velkou část běžných střadatelů je nejdůležitější informací výše úrokové sazby a podle toho se také rozhodují. Zejména u vyšších částek však hraje dost velkou roli i termín připisování úroků, takže např. roční úroková sazba 5,90 %, vyplacená až po uplynutí pětiletého vkladu, přinese vkladateli nižší výnos, než 5,30 % úroková sazba na stejné období, avšak s měsíčním připisováním úroků. V tomto článku jsem se zaměřila právě na vklady s úrokovými sazbami nad 5 % p.a.

Méně je někdy více

Zvolené demonstrační úrokové sazby přitom vycházejí z reálného stavu, kdy např. záložna WPB Capital úročí 5leté vklady nad 1,5 mil. Kč sazbou 5,85 %, resp. 5,95 % p.a. při online založení s tím, že úrok je připsán až po ukončení termínovaného vkladu, kdežto např. Akcenta poskytuje na stejnou dobu již od částky 1 mil. Kč sazbu 5,30 % p.a. s měsíčním připisováním úroků. Při provedení výpočtu, který zahrnuje 15% zdanění připisovaných úroků a pracuje s tzv. složeným úročením (tzn. že se vypočítává tzv. úrok z úroků) dojdeme k závěru, že roční úroková sazba 5,30 % při vložené částce 1,5 mil.Kč přinese vkladateli o cca 2000 Kč vyšší výnos, než zdánlivě mnohem vyšší roční úroková sazba 5,90 %. Bez zajímavosti není ani to, že vklad u Akcenty s touto úrokovou sazbou je možný již od hranice 1 mil. Kč, kdežto vklad u WPB Capital s danou úrokovou sazbou začíná až od hranice 1,5 mil.Kč, což zatím ještě přesahuje hranici pojištěného vkladu. Více: Jak jsou pojištěné vklady v záložnách?

Částka 1,5 mil. byla použita jako příklad z toho důvodu, že WPB Capital nabízí daný úrok až od této částky, u družstva Akcenta je daný úrok 5,30 % možno získat již od 1 mil. Kč. Daný výpočet samozřejmě platí i pro jiné částky, případně jiné úrokové sazby, prostě častější připisování úroků je nutno brát při rozhodování v potaz. Ovšem ani Akcenta není úplně bez vady. Úroky sice připisuje měsíčně, ale ne ke vkladu, pošle vám je na běžný účet. Ten se úročí sazbou 0,10 % p.a.

Jak družstevní záložny připisují úroky

Připisování úroku na konci vkladu: pro klienta jde o nejméně výhodnou nabídku. Nedostane „úroky z úroků“ a navíc je zde riziko z vyššího zdanění, pokud během vázací doby dojde ke změně daní.

Připisování měsíčně na běžný účet: úrok je každý měsíc vyplacený na běžný účet (je vedený bez poplatku), na němž je úročený nízkou sazbou okolo 0,01–0,10 % p.a. Záložna tím nemusí platit „úroky z úroků“ a na konci vázací doby vyplatí původní jistinu (úroky již vyplatila). Pro klienta je zde riziko, že vyplacený úrok utratí, protože má k němu volný přístup. Případná změna daní se jej zásadně netýká.

Připisování měsíčně ke vkladu: pro klienta jde o nejlepší formu úročení. Dochází ke kapitalizaci úroků, tzv. úročení úroků. Vklad i měsíčně připisované úroky dostane na konci vkladu, případná změna daní se jej zásadně netýká.

Na konci vkladu Měsíčně ke vkladu Měsíčně na běžný účet
Artesa Peněžní dům AKCENTA
Metropolitní spořitelní družstvo   Záložna CREDITAS
WPB Capital    
UNIBON

Za pět let se daně mohou změnit

Dalším, velmi zajímavým aspektem vyplácení úroků až po ukončení vkladu, tzn. třeba za 5 let, je otázka výše jejich případného zdanění. Současná 15procentní daň z úroků je totiž dle zákona o daních z příjmů strhávána až v okamžiku jejich připsání.  Je však otázkou, jak vysoká bude tato daň za 5 let.  Zatím sice k její změně nedošlo, ale opravdu nevím, s jakou jistotou lze sázet na to, že ke změně nedojde ani v budoucnosti. Úroky ze stavebního spoření také nebyly celou řadu let zdaňovány a nyní vláda ukázala, že jí není cizí zdanit ani úroky, které byly vytvořeny v minulých obdobích, měly pouze tu smůlu, že k jejich připsání dojde až při ukončení smluv ze stavebního spoření a celá částka úroků tedy bude zdaněna bez ohledu na dobu, za kterou byly vypočítány. Pro úplnost dodávám, že toto se netýká úroků, které byly připisovány ročně, ale úroků, připisovaných až při ukončení smlouvy (tzv. úrokové zvýhodnění). Více: Stavební spoření očima klienta.

Srovnání spořicích produktů s platnými úrokovými sazbami

Termínované vklady – úrok max. 5,95 % p.a.

Spořicí účty bez výpovědní lhůty – úrok max. 3 %

Vkladní knížky – úrok max. 3 %

Čáry s daněmi pod taktovkou vlády

Kouzla se zdaněním vláda ukázala nejen u stavebního spoření, ale např. u zisků z fotovoltaiky zcela nepokrytě předvedla, že za 5 let tomu může být úplně jinak, a tím rozhodně nemyslím, že by se zdanění úroků snížilo. Ale buďme rádi, že nežijeme v Maďarsku, kde vláda zpětně od r. 2005 zdanila odstupné, a to téměř neuvěřitelnou sazbou 98 %.

I tento argument proto hovoří ve prospěch vkladů, u nichž k připisování úroků dochází ročně, případně ještě lépe měsíčně (z vysoce úročených termínovaných vkladů, tj. s roční úrokovou sazbou nad 5 %, tuto podmínku aktuálně u výhodně úročených termínovaných vkladů splňuje pouze spořitelní družstvo Akcenta, byť úroky měsíčně nepřipisuje ke vkladu, ale na běžný účet).

Termíny a četnost připisování úroků jsou tedy důležitější, než se na první pohled zdá a rozhodně se vyplatí zahrnout tuto okolnost do rozhodování o tom, která možnost uložení většího obnosu je pro klienta výhodnější. Je škoda, že většina kalkulaček tuto okolnost nezohledňuje, takže si tyto rozdíly vkladatelé často ani neuvědomují. S možností měsíčního úročení počítá např. tato kalkulačka.

skoleni_8_6

Poznámka

Z důvodu možnosti číselného vyjádření výhodnosti připisování úroků měsíčně nebo ročně byl použit předpoklad, že připsaný úrok je kapitalizován, tzn. připsán ke vkladu, přestože tomu tak vždy nemusí být, úrok může být převáděn na běžný účet k běžnému použití, což však nelze pro možnost číselného srovnání finančně vyjádřit jinak, než kapitalizací úroků.

Příště se podíváme na další aspekty vyšších termínovaných vkladů včetně konkrétních pozitiv a negativ některých peněžních ústavů v této oblasti.

Anketa

Rozhodujete se pro vklad podle způsobu připisování úroků?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).