Hlavní navigace

Výpověď nevýhodného životního pojištění se může i nemusí vyplatit. Jak přejít k novému poskytovateli?

6. 9. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Přestalo se vám zamlouvat vaše staré životní pojištění? Našli jste si poskytovatele, který vám nabízí výhodnější podmínky? Pak je načase vypovědět smlouvu a přejít k nové pojišťovně. V prvé řadě je potřeba vědět, jak problematiku odstoupení od pojistné smlouvy upravuje česká legislativa a jaké podmínky si kladou samotní poskytovatelé. Získáte-li přehled o všech povinnostech, které vás v souvislosti s výpovědí čekají, bude zrušení nevýhodné pojistky hračka.

Kdy se vyplatí ukončit životní pojištění

Protože je životní pojištění produkt, který kryje náklady spojené s tím nejcennějším, co vlastníte, tedy vaším životem a zdravím, je potřeba si před zrušením pojistky položit několik důležitých otázek. Měli byste si umět odpovědět na to, zda máte naspořen dostatek prostředků, jež zajistí vaši rodinu v případě, že zahynete. Stejně tak budete potřebovat finanční polštář ve chvíli, kdy vážně onemocníte, budete hospitalizováni, přijdete kvůli úrazu o práci a tak dále. Životní pojistka dokáže všechny tyto mimořádné události pokrýt, proto by ji člověk neměl rušit bez řádného důvodu.

Výpověď životního pojištění se však vyplatí ve chvíli, kdy jste narazili na poskytovatele, který vám dokáže nabídnout lepší podmínky, výhodnější pojistné nebo zkrátka působí důvěryhodněji. Nabídku od jiné pojišťovny je potřeba nejprve porovnat s vaší stávající smlouvou, abyste předešli případným nesrovnalostem. Obecně lze říci, že přechod k novému poskytovateli je výhodný za předpokladu, že se vám za nižší pojistné dostane lepší ochrany.

Životní pojištění: nevýhody výpovědi smlouvy

V podstatě jediný benefit, jehož se vám dostane v případě ukončení pojistky, je úspora prostředků, které byste jinak vynaložili na úhradu pojistného. Jestliže ale máte sjednané investiční nebo kapitálové životní pojištění, ztrácí i tato výhoda svůj smysl. Pokud se rozhodnete pojištění zrušit, aniž byste přestupovali k jinému poskytovateli, měli byste vědět, že z tohoto rozhodnutí plyne řada nevýhod:

  • ztratíte možnost pojistného krytí,
  • s přibývajícím věkem bude nové životní pojištění dražší,
  • v případě nově sjednaného životního pojištění bude nabíhat lhůta pro možnost využití pojistného plnění (tzv. čekací doba) opět od začátku,
  • pakliže jste uplatňovali slevu na dani z příjmů, budete muset vrátit finančnímu úřadu uspořené peníze za posledních 10 let.

Jak zrušit pojistnou smlouvu

Standardně životní pojištění zaniká po uplynutí pojistné doby nebo v případě pojistného plnění v důsledku úmrtí pojištěného. Je však možné také od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu. Nezáleží na tom, zda chcete přejít k jinému poskytovateli nebo ušetřit na měsíčním pojistném. První věc, kterou budete muset udělat, je vyplnit pro výpověď životního pojištění formulář.

Děkujeme za úspěšné odeslání.

Brzy Vás budeme kontaktovat

Splníte-li všechny podmínky potřebné pro výpověď nebo odstoupení od pojistné smlouvy, poskytovatel má povinnost vyjít vám vstříc. Je však potřeba podat tuto žádost písemně. Někteří poskytovatelé mají pro výpověď životního pojištění vzor dostupný na webových stránkách. Ten stačí vytisknout, vyplnit, podepsat a odevzdat na příslušné pobočce.

4 možné způsoby vypovězení smlouvy

Podmínky pojistné smlouvy stanovují lhůtu pro výpověď životního pojištění a pro podání žádosti o zrušení pojistky. Každá pojišťovna má tyto požadavky nastavené jinak, a proto je vždy nutné pečlivě si je před podepsáním smlouvy přečíst. Existují pak čtyři možnosti, jakými lze smlouvu vypovědět a zbavit se tak nevýhodného pojištění.

  1. Odstoupení – jestliže vám pojišťovna poskytla nepravdivé či neúplné údaje, které se týkají sjednaného produktu, máte právo odstoupit od smlouvy do dvou měsíců od chvíle, kdy jste se o nepravdivosti údajů dozvěděli.
  2. Vypovězení do 2 měsíců od uzavření – zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, stanovuje, že klient má právo smlouvu vypovědět do dvou měsíců od jejího sjednání.
  3. Vypovězení ke konci pojistného období – v momentě, kdy se rozhodnete vypovědět pojistnou smlouvu, která již trvá déle než 2 měsíce, je nezbytné žádost o zrušení pojištění podat minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.
  4. Ukončení dohodou – posledním možným způsobem, jak se zbavit nevýhodného životního pojištění, je ukončit jej na základě dohody. V takovém případě je nutné počkat na vyjádření poskytovatele, který může dohodu zamítnout. K zániku dochází až ve chvíli, kdy vám pojišťovna potvrdí, že na dohodu přistupuje.

Co se děje, když přestanete platit pojistné

Ve chvíli, kdy ještě nemáte smlouvu ukončenou a záměrně přestanete platit pojistné, na kterém jste se s poskytovatelem dohodli, se spustí proces upomínkového řízení. Tyto upomínky jsou zasílány prostřednictvím České pošty nebo elektronicky. Dále vás pak bude telefonicky kontaktovat zaměstnanec pojišťovny, aby se zvýšila pravděpodobnost, že pojistné zpětně uhradíte. Pokud i přes toto upomínání stále platbu nepošlete, má poskytovatel právo ukončit s vámi smlouvu.

Pojištění zaniká po uplynutí lhůty k zaplacení, kterou poskytovatel stanovil v upomínce. Tato lhůta však nesmí být kratší než jeden měsíc. Skutečnost, že může dojít k zániku pojištění neuhrazením pojistného v době splatnosti, musí být v upomínce vždy uvedena. Tuto podmínku stanovuje zákon o pojistné smlouvě.

Pokud si však myslíte, že neplacení pojistného je nejjednodušší způsob, jak ukončit životní pojištění, jste na velikém omylu. V pojistných podmínkách, se kterými souhlasíte ve chvíli, kdy podepisujete smlouvu, je vždy uvedeno, co se bude dít, když platby za pojistné nepošlete ani po splatnosti lhůty stanovené v upomínce. Ve valné většině případů poskytovatel neuhrazené platby vymáhá. Tento způsob ukončení pojistky se vám tak může obzvláště prodražit.

Přestup k novému poskytovateli

Přejít od jedné pojišťovny ke druhé není až takový problém, avšak zahrnuje to jistá specifika, na něž je třeba dát si pozor. Ne každý, kdo má staré životní pojištění, si změnou poskytovatele polepší. Pokud v průběhu trvání pojištění došlo ke zhoršení vašeho zdravotního stavu, vyskytly se nějaké choroby či problémy spojené s přibývajícím věkem, vyjde vás nové životní pojištění dráž. Je to z toho důvodu, že se pro pojišťovnu stáváte rizikovějším klientem, respektive osobou, u níž je pravděpodobnost pojistného plnění vyšší.

CHP22

Při zrušení životního pojištění vám pak náleží takzvané odkupné. Jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě. Většinou se jedná zhruba o 50 % kapitálové hodnoty. Pokud chcete přejít k jinému poskytovateli, je výhodné nechat si tuto částku zaslat rovnou na účet nově zřízeného pojištění. Jestliže jste totiž životní pojištění uplatňovali pro slevu na dani z příjmů a nechali byste si zaslat odkupné na svůj účet, museli byste zpětně finančnímu úřadu vrátit uspořené prostředky za posledních 10 let. A to bez ohledu na to, zda tyto prostředky následně zašlete na nově zřízený produkt, či nikoliv.

Nové životní pojištění je proto dobré sjednat ještě před ukončením toho stávajícího, aby bylo možné na něj bez prodlení zaslat odkupné z původního produktu. Z hlediska daní pak nebudete muset vůbec nic řešit. Jediná povinnost, na kterou nesmíte zapomenout, je uvést tuto změnu do následujícího daňového přiznání a jako přílohu k němu dodat kopii nové pojistné smlouvy. 

Jak zrušit životní pojištění?
Životní pojištění lze zrušit čtyřmi možnými způsoby, a to odstoupením, výpovědí do 2 měsíců od uzavření smlouvy, výpovědí ke konci pojistného období a dohodou. V každém případě je potřeba podat žádost o ukončení pojištění písemně. Vzor žádosti naleznete buď na webových stránkách vašeho poskytovatele, nebo na pobočce pojišťovny.
Kolik peněz dostanu ze zrušeného životního pojištění?
První dva až tři roky je zaplacené pojistné určeno na pokrytí nákladů pojišťovny, takže za toto období nedostanete prakticky nic. V případě rizikového životního pojištění není sjednána žádná spořicí složka, takže u tohoto produktu nedostanete po jeho výpovědi žádné prostředky. U investičního a kapitálového pojištění vám v případě jeho předčasného zrušení vzniká nárok na část kapitálové hodnoty. Její výši si stanovuje každá pojišťovna sama, přičemž většinou se jedná o 50 % z naspořené částky.
Co se stane, když nebudu platit pojistné?
Jakmile pojišťovna zaregistruje, že jste neuhradili pravidelnou částku pojistného za sjednaný produkt, spustí se proces upomínkového řízení. Upomínky mají za úkol připomenout vám povinnost platby. Kromě připomenutí obsahují také nově stanovenou lhůtu pro zaplacení a informaci, co se stane, když platbu neuhradíte. Pakliže i přes upomínání platit nebudete, může po vás pojišťovna peníze vymáhat soudní cestou.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).