Hlavní navigace

„Výpověď dohodou“ vůbec neexistuje. Označuje se tak dohoda o ukončení pracovního poměru

27. 3. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud chcete ze zaměstnání odejít co nejrychleji a nechcete čekat, než uplyne dvouměsíční výpovědní lhůta, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou. Lidově se tomuto způsobu rozvázání pracovního poměru říká výpověď dohodou. Umožní vám odejít z práce klidně ze dne na den, ale musí s tím souhlasit i zaměstnavatel.

V pracovním životě je naprosto běžné, že se zaměstnanec domluví se zaměstnavatelem na termínu odchodu z práce, který mu vyhovuje. Jde o vůbec nejjednodušší způsob rozvázání pracovního poměru, jehož použití není zákonem omezeno. V běžném životě se tomuto způsobu ukončení pracovního poměru říká „výpověď dohodou“, nicméně je nutno vysvětlit, že nic takového v pracovním právu neexistuje.

Výpověď totiž představuje jednostranné právní jednání, podobně jako okamžité zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Dohoda je oproti tomu shodou obou smluvních stran. Z toho vyplývá, že výpověď dohodou fakticky ani nemůže existovat. Ani zákoník práce výpověď dohodou nikde neuvádí. Zpravidla je tímto označením myšleno rozvázání pracovního poměru dohodou.

Nicméně mezi lidmi je označení výpověď dohodou již natolik zažité, že ho budeme používat i my pro účely tohoto článku.

Kdy může dojít k ukončení pracovního poměru dohodou

Při rozvázání pracovního poměru dohodou je nezbytné, aby obě smluvní strany došly ke vzájemné shodě a domluvily se na tom, za jakých podmínek bude pracovní poměr ukončen. Je nepřípustné, aby jedna ze smluvních stran připravila dohodu bez vědomí té druhé a pak ji pouze vyzvala k podpisu.

Dále je potřeba, aby byla dohoda o skončení pracovního poměru vypracována v písemné podobě. Vyžaduje to tak zákoník práce, takže není možné, aby byla uzavřena ústně (i když s tím obě smluvní strany souhlasí).

Protože je dohoda založena na shodě, zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmí vyvíjet tlak na druhou smluvní stranu. K tomu obvykle dochází ze strany zaměstnavatelů. Někteří se tímto způsobem snaží ušetřit na odstupném nebo na tom, že zaměstnanci nemusí proplácet dvouměsíční výpovědní dobu. Pokud totiž ukončíte pracovní poměr formou dohody, můžete skončit klidně ze dne na den. Na rozdíl od výpovědi zde není uzákoněna žádná výpovědní doba, takže záleží pouze na tom, jaké datum je zapsáno v dohodě (případně zde nemusí být žádný termín a pracovní poměr se považuje za ukončený dnem podpisu).

Skončení pracovního poměru dohodou může být výhodné i pro zaměstnance. Hodí se například v situaci, kdy chce zaměstnanec ihned nastoupit do jiné práce a nechce v dosavadním zaměstnání setrvávat ještě dva měsíce.

Dohodu o rozvázání pracovního poměru mohou uzavřít i zaměstnanci, kteří se nachází v ochranné lhůtě (jsou ze zákona chráněni proti výpovědi ze strany zaměstnavatele). Tím jsou myšleni zaměstnanci v pracovní neschopnosti, na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené.

Výpověď dohodou a odstupné

Při ukončení pracovního poměru dohodou náleží zaměstnanci odstupné ze zákona pouze ve specifických případech, které musí být jako důvod zaneseny přímo do dohody. Jde o:

  • organizační důvody na straně zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost),
  • pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání zaměstnance (výpověď dohodou ze zdravotních důvodů).

Pokud nebude v dohodě uveden jeden z těchto důvodů, může nastat problém s přiznáním odstupného.

Nemocenská po skončení pracovního poměru dohodou

I když zaměstnanec ukončí pracovní poměr uzavřením dohody se zaměstnavatelem, zůstává mu nárok na nemocenské dávky. Jestliže ihned po skončení pracovního poměru onemocní, nedostane prvních 14 dní nic, protože během nich se vyplácí náhrada mzdy od zaměstnavatele (a pracovní poměr už v tomto případě netrvá). Od 15. dne už ale bude dostávat nemocenské dávky, protože jako nezaměstnaný nyní spadá do kategorie pojištěnců, za které hradí zdravotní pojištění stát.

Výpověď dohodou: vzor

Jak napsat výpověď dohodou? Dobrou zprávou je, že žádný závazný vzor výpovědi dohodou neexistuje. Dokonce nebude chybou ani to, pokud se v dokumentu dohody objeví označení „výpověď dohodou“, pokud z něj bude patrná snaha obou stran se dohodnout. Existují pouze dva body, které daná dohoda musí splňovat, aby byla považována za platnou:

  • musí být písemná,
  • musí být podepsaná zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Důvod rozvázání pracovního poměru dohodou nemusíte vůbec uvádět. Pokud ovšem máte nárok na odstupné, vyplatí se ho uvést. Uveďte ho i v případě, že v zaměstnání končíte z důvodu péče o osobu blízkou. Díky tomu budete mít vyšší podporu v nezaměstnanosti. V dohodě nemusí být uvedeno ani datum, ke kterému pracovní poměr končí. V takovém případě se automaticky počítá s tím, že pracovní poměr končí okamžikem, kdy je dohoda podepsána.

Pokud si chcete ušetřit práci a starosti se sepisováním dohody, můžete si zdarma stáhnout vzorový formulář na výpověď dohodou.

Kdy lze ukončit pracovní poměr dohodou?
K rozvázání pracovního poměru dohodou může dojít v případě, že s tím souhlasí obě smluvní strany. Dohodu o ukončení pracovního poměru musí podepsat dobrovolně a shodnout se na všech podmínkách, které do ní budou zaneseny. Na dohodu přitom může zaměstnanec skončit, i když je v ochranné lhůtě.
Jaký má dohoda o ukončení pracovního poměru vzor?
Žádný závazný vzor dohody o ukončení pracovního poměru neexistuje, vzorové dokumenty slouží spíše jako mustr nebo inspirace. V podstatě musí být splněny pouze dvě zásadní podmínky, aby byla dohoda platná – musí být písemná a musí ji podepsat obě smluvní strany.
Může přijít výpověď dohodou ze strany zaměstnance?
Ano, pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit. Zaměstnanec by se měl o svém záměru odejít z práce nejprve zaměstnavateli jen zmínit. Poté může navrhnout ukončení pracovního poměru dohodou, a pokud na to zaměstnavatel přistoupí, není problém tímto způsobem pracovní poměr ukončit.
Náleží zaměstnanci při ukončení pracovního poměru dohodou podpora v nezaměstnanosti?
Pokud zaměstnanec rozvázal pracovní vztah prostřednictvím dohody, má se za to, že tak učinil dobrovolně. Z toho důvodu mu náleží nižší podpora v nezaměstnanosti (45 procent předchozího čistého příjmu). Na vyšší podporu lze dosáhnout tím, že bude v dohodě uveden vážný důvod pro ukončení pracovního poměru.